تبلیغات
خرید طلایاب , 09195912100 - فلزیاب لورنز ,طلایاب لورنز x5

فلزیاب لورنز ,طلایاب لورنز x5

دوشنبه 9 بهمن 1396 04:15 ق.ظنویسنده : فلزیاب فراسو 09195912100

 

 فلزیاب و طلایاب لورنز x5فلزیاب لورنز دیپ مکس X5

گنجهای طلا و نقره را در عمق 8 متری تشخیص می دهد . فلزیابهای لورنز دیپ مکس انواع تخصصی هستند که برای شناسایی سکه های تک، نهانگاههای مدفون شده، و گنجهای طلا و نقره پنهان شده مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این فلزیابهای دارای عمق زیاد خیلی راحت و آسان است

.
شما پس از افزودن بعضی تنظیمات به تنظیمات کارخانه میتوانید دگمه تعادل با کویل جستجو در هوا را فشار دهید.پس از تنظیم تعادل و بالانس زمین می توانید سطح آستانه ای را انتخاب کرده و جستجوی خود را آغاز نمایید. فلزیابهای لورنز عملاً تمامی مواد معدنی زمین را رد می کنند. هردونوع فلزیابهای لورنز قادر به تشخیص طلا، نقره، برنز، و اشیای بزرگتر در عمق زیاد می باشند. فلزیابهای لورنز از نوع ارسال کننده پالس می باشند و این سیگنال تقویت می گردد تابتواند سیگنال را تا عمق بیشتری از خاک بفرستد

یک سیستم بسیار دقیق سنجش و اندازه گیری رسانایی به شما کمک میکند که نوع فلز پیداشده را تشخیص دهید. با لورنز میتوانید گنجها را درعمقی بسیار بیشتر نسبت به فلزیابهای دیگر پیدا کنید. فلزیاب لورنز دیپ مکس دارای یک ثبت کننده داده های 3بعدی داخلی و توکار و GPS اضافی با وسیله ذخیره سازی USB برای بسته نهایی جستجوی گنج می باشد. لورنز به بی حرکت بودن بستگی دارند. پالسهای مغناطیسی کوتاه و قوی بوسیله کویل جستجو پخش و منتشر می شوند. این پالسها جریانهای فوکو را در رسانایی اشیای فلزی ایجاد میکنند.


این جریان فوکو تا وقتی که کویل جستجو ارسال پالس مغناطیسی را متوقف نماید در اشیای فلزی باقی می ماند.به این دلیل تشخیص این جریانات فوکو در طول مرحله دریافت به تاخیریافته توسط همان کویل جستجوکه اکن.ن به عنوان کویل دریافت کننده عمل میکند امکان پذیر می باشد. یک مدار الکتریکی برای تشخیص این تغییر ولتاژهای ضعیف لازم است و باید این سیگنال خاص راجدانماید. همچنین این سیگنال باید تقویت شود تا یک نوسان سنج کنترل کننده ولتاژ که سیگنال صوتی را زمانی که فلز نزدیک به کویل میباشد توسط هدفون یا بلندگوی داخلی و توکار بوجود آورد.جریانهای فوکوی بوجود آمده در اجسام فلزی توسط میدان اولیه دارای پالس، بسته به میزان رسانایی شیء فلزی از بین می رود. بنابراین دسته بندی مدار یک تاخیر زمانی در خواندن و تشخیص جریان فوکوی دریافت شده در طی یک دوره زمانی مشخص ایجاد میکند. بعلاوه زمانی که کویل DD مورد استفاده قرارمی گیردیک علامت آهنی یا غیرآهنی بودن ferrous / non- ferrousبرای هر شیء تشخیص داده شده وجود دارد. این اطلاعاتی از نوع آهن احتمالی فراهم می آورد که همزمان با شنیده شدن علامت صوتی بوده و به تشخیص محل و اندازه شیء دفن شده کمک می کند.

جی بی اس پالسی بطور خاص برای جستجو در عمق مناسب می باشد. عملکرد این وسیله الکترونیکی طوری طراحی شده است که تحت تحت تاثیر آبهای شور، اکثر انواع زمینهای معدنی یا تغییرات دما قرار نمی گیرد و سیگنالهای زمین را حذف می کند. بنابراین فلزیابهای لورنز دیپ مکس وسیله ای مطمئن برای تعیین موقعیت اشیای فلزی در عمق زیاد حتی تحت شرایط محیطی بسیار بد می باشد.جی بی اس اصل پالس و ضربه دارای مزیت استفاده از کویلهای دارای قطر بیشتر و قدرت ارسال بالاتر می باشد. این در زمان جستجو در عمق ضروری و لازم است. کویلهای دارای کابل متصل و نصب شده به فرم و چارچوب و دارای اندازه ها و شکلهای متفاوت میتوانند بدون هیچ تنظیمی به دستگاه لورنز دیپ مکس متصل شوند. یک مدار سازگار و هماهنگ به فلزیاب اضافه می شود تا بطور اتوماتیک با سیستمهای کویلهای مختلف مطابقت یابد. این قابلیت تشخیص اشیا در بیشترین عمق توسط هر کویل را نشان می دهد. زمانی که قطر کویل جستجو افزایش می یابد حساسیت آن نسبت به اشیای بزرگترنیز افزایش می یابد و حساسیت آن نسبت به اشیای کوچکترکمتر می گردد. این زمانی که به دنبال تشخیص مکان اشیای بزرگتر هستیم مطلوب و مناسب می باشد. کویلهای بزرگ دامنه تشخیص بیشتری دارند حتی در خاکهایی که دارای اکسیدآهن می باشند دستگاه لورنز دیپ مکس زمانی که سیستم تعدیل زمین روشن باشد قابلیت تشخیص اشیای آهنی یا غیرآهنی در عمق بسیار زیادی را دارا می باشد و نیز محدوده گسترده ای ازجستجو برای اشیای فلزی غیرآهنی را ارائه می نماید. سیستمهای دیگربا اثرات زمین دچار مشکلاتی می باشند که دامنه و میزان عمق را در زمین کاهش می دهد

لورنز فلزیابی تخصصی و دارای کیفیت بالا می باشد که می تواند با کویلهای جستجوی کوچک یا بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. معمولاً کویلهای بزرگ با ایجاد یک میدان مغناطیسی قوی و عمیق برای جستجوی اشیاء بزرگ در عمق بیشتر و کویلهای کوچک در جستجوبرای اشیای کوچک مانند سکه های طلا مورد استفاده قرار می گیرند. کاربرد آسان این دستگاه توسط نمایش در LC ونیاز کمتر به کنترل تضمین شده است و دستگاه شروع به کار می نماید. یک تاخیر زمانی بین 000 و099 در خواندن وجود دارد که به دسته بندی اشیای فلزی کمک می کند.

مداربندی دسته بندی اشیاء تنها در بعضی موارد تحت تاثیر اندازه اشیاء قرار میگیردو بدین ترتیب سکه های کوچک را نیز همانند تکه های فلزی بزرگ تشخیص داده و شناسایی می کند. دستگاه لورنز دیپ مکس یک بررسی پیچیده وکامل از اشیاء آهنی/ غیرآهنی فراهم می آورد که در خاکهای سخت و با کویلهای جستجوی DD و بزرگتر 26 و یا 35cm صورت می گیرد. این فلزیاب یک صدا و صوتی را صادر میکند که ازطریق اسپیکر یا هدفون شنیده می شود. عمق تشخیص در اکثر خاکها یکسان است و بطورقابل ملاحظه ای از موارد احتمالی توسط القاء پالس استاندارد یا فلزیابهای VLF – TR موج سینوسی بیشتر می باشد. عمق در آزمودن اکثر انواع زمینها و یا در آزمودن هوا. حساسیت بالای دستگاه لورنز دیپ مکس نسبت به اشیای فلزی غیر آهنی مانند طلا ، نقره و مس همراه با بررسی اشیای جدید و همچنین روش کار آسان آن، این دستگاه را برتر از بقیه دستگاهها و مناسب برای اهداف متفاوت تعیین موقعیت می سازد.


این دستگاه به تنظیمات و کنترل زیادی نیاز ندارد و میزان کردن دستگاه روی تنظیمات کارخانه بهترین نتایج را تضمین خواهد نمود. دستگاه لورنز برای کارهای جستجوی حرفه ای و تعیین موقعیت گنجها در عمق زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. کویلهای جستجوی متفاوتی می توانند به این دستگاه نصب شوند ومناطق گسترده و بزرگتری میتواند با کویلهای چارچوبی و قالبی بطور موثر مورد جستجو قرار گیرد. آبهای شور، انواع متفاوت زمین و تغییر دما تاثیر بسیار کمی بر محدوده و دامنه تشخیص این دستگاه دارد. زمانی که درجستجوی اشیای بزرگی هستید ممکن است اشیای کوچکی مانند سوزن، تکه فلزات توسط دستگاه نادیده گرفته شوندیا به عنوان اشیای کوچک ناخواسته نشان داده شوند

این دستگاه زمانی که با کویلهای کوچک جستجو را در عمق زیاد انجام می دهید نیز بسیار عالی عمل میکند. این دستگاهها از حساس ترین و بهترین انواع فلزیاب موجود می باشد.دستگاه نتیجه سالها تحقیق و مطالعه می باشد. کارهای بسیاری برای تولید این محصول جدید مخصوصاً در زمینه دسته بندی فلزات و تعدیل وتنظیم خودکار زمین صورت گرفته است

آیا میخواهید ببینیدچه چیزی در زمین وجود دارد؟جعبه کنترل الکترونیکی دیپ مکس

با ثبت کننده اطلاعات داخلی

میله تلسکوپی

کویل جستجو دارای قطر 35 سانتی متری

کویل قالبی و فرمی 1متر در 1متر

هدفونهای استریو

جعبه و کیف حمل کردن دیپ مکس اکس 6

کمربند و تسمه قابل تنظیم با مجموعه باتری 12 ولت قابل شارژ

شارژر توان ورودی AC 100-240 ولت

پریز AC اروپا،آمریکا، انگلستان، استرالیا

دستورالعمل کار ( انگلیسی(

سیم اتصال USB برای آپدیت نرم افزاری و تنظیم داده ها

نرم افزار ثبت کننده داده ها و اطلاعات- یک کاربره

گواهینامه CE و FCC

وسایل و تجهیزات تکمیلی:

کویل جستجوی 26 سانتی متری

کویل جستجو با قطر 26 سانتی

کویل جستجوی 35 سانتی

کویل جستجوی45 سانتی

جعبه کویل فرمی و قالبی دوتایی 1متر در 1متر

کابل کویل همه منظوره 8 متری

کابل کویل همه منظوره 12 متری

کابل اضافه شونده 5 متری برای کویلهای قالبی و فرمی

عمق کاوش 8 متر

گارانتی 2 سالگنج یاب حذف کننده ذرات , فلز یاب کبری , طلایاب قوی و ارزان ,  حرفه ای ترین طلایاب ,طلایاب اصل و قیمت  , قوی ترین فلزیاب پالسی , قیمت طلایاب لیزری , قیمت فلزیاب لیزری , قیمت گنج یاب 


برچسب ها: سایت شرکت لورنز ، قیمت دستگاه لورنز زد وان ، قیمت دستگاه گنج یاب لورنز ، عمق کاوش لورنز زد وان ، فلزیاب لورنز ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 16 خرداد 1397 04:36 ب.ظ

 
دوشنبه 3 تیر 1398 09:45 ق.ظ

Awesome content. Thanks a lot.
cialis dosage amounts we choice cialis uk precios de cialis generico cialis generico online tadalafilo only here cialis pills deutschland cialis online 40 mg cialis what if i take cialis 5 effetti collaterali generic cialis 20mg uk
یکشنبه 2 تیر 1398 05:47 ب.ظ

Thank you. An abundance of knowledge.

sublingual cialis online cialis tablets for sale cialis 5mg 40 mg cialis what if i take india cialis 100mg cost ou trouver cialis sur le net compare prices cialis uk achat cialis en itali cialis 5mg prix acquisto online cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 03:12 ق.ظ

Appreciate it! An abundance of forum posts!

cialis generico online cialis lilly tadalafi how do cialis pills work cuanto cuesta cialis yaho import cialis prices for cialis 50mg prices on cialis 10 mg estudios de cialis genricos cialis 20 mg cut in half cialis flussig
شنبه 1 تیر 1398 10:08 ق.ظ

Wonderful information, Cheers!
sublingual cialis online callus calis buying cialis in colombia cialis flussig acquistare cialis internet cialis generico milano cialis rezeptfrei cialis without a doctor's prescription cialis generico milano
جمعه 31 خرداد 1398 05:59 ب.ظ

Awesome info. Thank you!
cialis price thailand where cheapest cialis price cialis wal mart pharmacy cialis per paypa 5 mg cialis coupon printable overnight cialis tadalafil we choice free trial of cialis cialis tablets venta cialis en espaa cialis cost
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:26 ب.ظ

Cheers, Terrific information.
cipla cialis online only now cialis 20 mg viagra vs cialis cialis 100 mg 30 tablet fast cialis online cialis price in bangalore female cialis no prescription generico cialis mexico preis cialis 20mg schweiz when can i take another cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:57 ب.ظ

You made the point.
cialis manufacturer coupon low cost cialis 20mg tadalafilo overnight cialis tadalafil prices on cialis 10 mg cialis 10 doctissimo buying cialis overnight cialis 30 day trial coupon only best offers cialis use we recommend cheapest cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:26 ق.ظ

You have made your position extremely well!!
viagra vs cialis canada discount drugs cialis cialis flussig cialis canada on line cialis canada how to purchase cialis on line free generic cialis we like it cialis price cialis generika in deutschland kaufen cialis prices
شنبه 25 خرداد 1398 01:29 ق.ظ

Terrific advice. Kudos!
we choice cialis uk generic low dose cialis prescription doctor cialis viagra vs cialis vs levitra cialis generic availability prezzo cialis a buon mercato buy name brand cialis on line we recommend cialis info if a woman takes a mans cialis cialis sicuro in linea
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:02 ق.ظ

Good material. Thanks.
free generic cialis cialis 5 mg buy cialis e hiv generic cialis at the pharmacy cialis generika in deutschland kaufen how do cialis pills work only now cialis 20 mg cialis vs viagra buy name brand cialis on line cialis lowest price
شنبه 18 خرداد 1398 02:03 ق.ظ

You expressed this adequately.
where to buy cialis in ontario costo in farmacia cialis cialis generico lilly cialis dose 30mg prices for cialis 50mg cipla cialis online cialis generic cialis flussig discount cialis price cialis per pill
جمعه 23 فروردین 1398 03:40 ب.ظ

You revealed this well!
canada medications information cialis canadian pharmacy best canadian pharmacies online pharmacy canada best canadian pharmaceuticals canadian prescriptions online serc 24 mg global pharmacy canada north west pharmacies canada best canadian mail order pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate
پنجشنبه 22 فروردین 1398 01:44 ق.ظ

With thanks. A good amount of forum posts.

canadian pharmacy viagra brand online pharmacies in usa drugs for sale on internet buy vistagra online safe canadian pharmaceuticals companies canadian pharmacy no prescription canadian discount pharmacies in canada buy vistagra online safe canadian medications online online pharmacies in usa
جمعه 16 آذر 1397 04:42 ق.ظ

Whoa tons of beneficial data.
cialis online nederland cialis usa cost cialis cuantos mg hay click now cialis from canada cialis italia gratis cialis generique cialis canada cialis online deutschland the best choice cialis woman cialis coupon
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:24 ق.ظ

With thanks, Wonderful stuff!
only now cialis 20 mg cialis pills in singapore click here take cialis low dose cialis blood pressure buy online cialis 5mg sialis price cialis per pill cialis side effects only now cialis for sale in us cialis soft tabs for sale
سه شنبه 13 آذر 1397 03:49 ق.ظ

Terrific material, Kudos!
cialis dose 30mg cialis generico prices on cialis 10 mg generic cialis 20mg tablets 5 mg cialis coupon printable cialis australia org generico cialis mexico tadalafil generic cialis side effects dangers cialis 5 mg schweiz
دوشنبه 12 آذر 1397 02:42 ب.ظ

You stated it superbly!
preis cialis 20mg schweiz buy name brand cialis on line cialis for sale tadalafil generic low cost cialis 20mg cialis 20mg preis cf free cialis interactions for cialis how does cialis work compare prices cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 03:31 ق.ظ

Regards, Excellent stuff!
we recommend cheapest cialis cialis et insomni are there generic cialis import cialis cialis cipla best buy cialis pills opinioni cialis generico cialis 5 effetti collaterali cipla cialis online legalidad de comprar cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:14 ق.ظ

You said it nicely.!
generic cialis 20mg tablets achat cialis en suisse cialis baratos compran uk cialis 100 mg 30 tablet cialis generico online cialis 5mg billiger cialis mit grapefruitsaft cialis vs viagra cialis prices in england cialis dose 30mg
شنبه 10 آذر 1397 03:32 ب.ظ

This is nicely expressed. .
buy cialis online legal walgreens price for cialis female cialis no prescription cialis qualitat viagra vs cialis vs levitra fast cialis online only now cialis for sale in us cialis patentablauf in deutschland if a woman takes a mans cialis cialis 30 day sample
جمعه 9 آذر 1397 03:30 ب.ظ

Fantastic information, Cheers!
tesco price cialis cialis y deporte generic cialis at the pharmacy cialis pills in singapore generic cialis pro cialis baratos compran uk price cialis per pill cialis generic effetti del cialis does cialis cause gout
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:24 ب.ظ

With thanks, Very good stuff.
cialis y deporte cialis online napol the best choice cialis woman cialis with 2 days delivery only best offers cialis use cialis tablets dose size of cialis cialis online legalidad de comprar cialis cialis 5 mg effetti collateral
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:24 ق.ظ

Cheers. Ample posts.

chinese cialis 50 mg cialis for bph cialis preise schweiz cialis 20mg preis cf enter site natural cialis generic cialis with dapoxetine prix cialis once a da cialis 10 doctissimo viagra vs cialis vs levitra cialis tablets
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:51 ق.ظ

Fantastic write ups, Appreciate it.
cialis alternative click here take cialis cialis online holland venta de cialis canada ou trouver cialis sur le net cialis y deporte cialis 5 mg interactions for cialis buying cialis in colombia cialis 5mg billiger
پنجشنبه 19 مهر 1397 11:21 ب.ظ

Wow a good deal of superb info!
generic levitra levitra prices levitra 20 mg buy levitra 20 mg levitra prices buy 10 mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra online levitra buy levitra 10mg
سه شنبه 10 مهر 1397 01:10 ب.ظ

Nicely put. Thanks.
discount cialis when can i take another cialis best generic drugs cialis prezzo di cialis in bulgaria miglior cialis generico cilas online cialis cialis prices tadalafil 20 mg female cialis no prescription
شنبه 7 مهر 1397 08:26 ق.ظ

Nicely put. Regards!
what is cialis only here cialis pills cialis tadalafil buying cialis in colombia interactions for cialis cialis herbs generic cialis with dapoxetine cialis without a doctor's prescription cialis prezzo in linea basso buying cialis on internet
شنبه 31 شهریور 1397 09:57 ب.ظ

Fantastic posts, Many thanks!
drugstore online shopping northwest pharmacies pharmacy onesource canadian pharmacys reputable canadian prescriptions online canada pharmacies account canada drug drugs for sale in uk trust pharmacy canadian northwest pharmacies
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:00 ب.ظ

Beneficial postings. With thanks.
price cialis best chinese cialis 50 mg calis rezeptfrei cialis apotheke cialis para que sirve prescription doctor cialis cialis savings card cialis 20mg prix en pharmacie overnight cialis tadalafil prezzo cialis a buon mercato
سه شنبه 27 شهریور 1397 07:56 ب.ظ

This is nicely put. .
only now cialis for sale in us wow cialis tadalafil 100mg cialis sicuro in linea best generic drugs cialis cialis qualitat cialis generico postepay cialis 5mg cialis price thailand cialis cuantos mg hay cialis bula
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30