خرید طلایاب , 09195912100 فروش برترین و پیشرفته ترین دستگاه های اورجینال معدن یاب ،طلا یاب ، فلزیاب ،حفره یاب،مشاوره و خدمات در سراسر کشور http://felezyabfarasoo.mihanblog.com 2019-08-19T16:52:43+01:00 text/html 2019-06-27T14:46:00+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب SAFARI http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/634 <div><br></div><div><h1 itemprop="name" style="color: rgb(2, 133, 206); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; text-transform: uppercase; font-size: 34px; text-align: center; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 40px; font-stretch: normal;"><font color="#990000"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp;فلزیاب&nbsp;&nbsp;</font>SAFARI</font></h1><h1 itemprop="name" style="color: rgb(2, 133, 206); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; text-transform: uppercase; font-size: 34px; text-align: center; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 40px; font-stretch: normal;"><font color="#990000"><br></font></h1><h1 itemprop="name" style="color: rgb(2, 133, 206); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px 0px 15px; text-transform: uppercase; font-size: 34px; text-align: center; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 40px; font-stretch: normal;"><font color="#990000">MINELAB&nbsp; METAL DETECTOR&nbsp;</font></h1><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><font color="#990000"><br></font></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><section class="block large" style="color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">بسیاری از آشکارسازهای موجود در بازار تنها با یک فرکانس کار می کنند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">اگرچه اکثر تولید کنندگان قادر به ساخت آشکارسازهای واقعی چند فرکانس هستند، اما این آشکارسازهای مادون قرمز همچنان در بازار حضور دارند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با این حال دانشمندان&nbsp;</font></font></strong></span><font color="#0285ce">Minelab</font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp;متوجه شده اند که تنها یک فرکانس در هر خاکی به طور مساوی و با موفقیت کار نمی کند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">فاکتورهایی که بر این تأثیر می گذارند عبارتند از کانی سازی خاک، ضایعات آهن، عمق شی و اندازه شی.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">همه این چیزها به یک آشکارساز یکطرفه بسیار تاثیر می گذارد.</font></font></strong></span></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/minelab-safari-metalldetektoren.jpg" alt="" width="521" height="454" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font color="#0285ce">مین لب&nbsp;سافاری</font><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt;"><strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp; آشکارساز فلزی از تشخیص و مدیریت کانی سازی خاک استفاده می کند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">برخلاف سایر تکنیک ها، او از فیلترهای دیجیتالی برای از بین بردن آنها استفاده می کند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">مین لب سافاری ترکیبی از همه فرکانس های عامل که در تکنولوژی های برتر آن مورد نیاز است: فرکانس های پایین از 1.5 کیلو هرتز برای تشخیص اشیاء عمیق و بزرگ و به خصوص اشیاء کوچک برای پیدا کردن فرکانس های بالا تا 100 کیلو هرتز، تکنولوژی قند خون ناشتا با 28 فرکانس به طور همزمان!&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">تکنولوژی FBS آن از طیف فرکانس گسترده و همچنین حساسیت خودکار و جبران خسارت زمین استفاده می کند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این اجازه می دهد تا شما برای جستجوی انواع مختلف خاک، در پارک و همچنین در سواحل شور.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">مقیاس تفکیک پذیری با وضوح بالا&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">شماره شناسه مقصد و شناسه های صدا شناسایی را آسان می کنند و به طور خودکار قطعه را رد می کنند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">ویژگی تراکم زباله عملکرد در زمینه های فلز قراضه بالا را افزایش می دهد که در آن سکه ها، مصنوعات و جواهرات در کنار اهداف ناخواسته قرار دارند.</font></font></strong></span></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font color="#0285ce">Safari</font><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp;یک آشکارساز فلزی کاربر با ویژگی های برجسته مدرن است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این آشکارساز مناسب برای شکار گنجینه با کارایی بالا است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با یک سافاری، میتوانید هر زمان و هر مکان را جستجو کنید.&nbsp;</font></font></span></span></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;<img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/multifrequentie-minelab-safari.jpg" alt="" width="350" height="162" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></span></p><h3 class="product-headline3-border" style="color: rgb(232, 51, 15); font-family: custom, tahoma; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 18px; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 36px;"><span style="font-size: 10pt; text-decoration-line: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">فن آوری FBS با یک ریزپردازنده قوی جدید به:</font></font></span></span></h3><ul style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px 25px; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">عمق قابل توجه جستجو</span></span></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">پردازنده سریع</span></span></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">شناسایی دقیق اشیا عمیق تر</span></span></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">عمق جست و جو در خاک های آلوده به آهن</span></span></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">عمق جستجو در خاک های معدنی</span></span></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">عمق جستجو در خاک شور</span></span></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">عمق زیاد جستجو</span></span></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">حساسیت دائمی به تمام اشیاء جستجو</span></span></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">تداخل الکترومغناطیسی کمتر</span></span></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">به رسمیت شناختن بسیار دقیق از خواص شی</span></span></p></li></ul><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/minelab-safari-metalldetektor2.jpg" alt="" width="516" height="387" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p></section><div id="description" style="color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><section></section><section><h3 class="product-headline3-border" style="color: rgb(232, 51, 15); font-family: custom, tahoma; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 18px; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 36px;"><font style="vertical-align: inherit;">نکات برجسته و جزئیات</font></h3><ul class="item-list" style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px 25px; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">طیف کامل گروه با برد فرکانسی 1.5 تا 100 کیلو هرتز</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">PinPoint محل دقیق دقیق بعد از پیدا کردن برای حفاری کمتر توسط Audioton + صفحه نمایش برای تغییر محل تن و صفحه نمایش عمق</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">چهار حالت کاربر از پیش برنامه ریزی شده - به مبتدیان برای پیدا کردن راه خود را در اطراف&nbsp;<font color="#0285ce">SAFARI</font>&nbsp;بلافاصله!</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">الگوی تبعیض با نماد نمادها</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">سرکش ویژه قراضه برای مناطق بسیار ناامید شده.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">تداخل آهن قراضه (ناخن ...)، فویل آلومینیوم و چوب پنبه آهن هم اکنون می توانید به طور موثر با ضایعات پنهان شوند و یا فیلتر به خوبی توسط خروجی صدا متفاوت شناخته شده است.</font></font></li></ul></section><section></section><h3 style="color: rgb(232, 51, 15); font-family: custom, tahoma; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 18px; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 36px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14pt;">اطلاعات تکنیکی</span></h3></div><section class="block large" style="color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><ul class="item-list" style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px 25px; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">طیف کامل گروه با برد فرکانسی 1.5 تا 100 کیلو هرتز</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">محلی سازی دقیق PinPoint&nbsp;</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">جبران خسارت برای مهار کانی سازی خاک</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">چهار حالت از پیش برنامه ریزی شده کاربر</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">انتخاب برنامه مستقیم: سکه |&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">سکه / جواهرات |&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">آثار باستانی |&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">همه فلزی</font></font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">الگوی تبعیض با نماد نمادها</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">فیلتر شارژ (تنظیم 50 برابر خنک کننده و 20 برابر حساسیت)</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">سرکش ویژه قراضه برای مناطق بسیار ناامید شده</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">تبعیض فلزی</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">پیمایش صدا قابل تنظیم است</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">تنظیم حساسیت</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">جستجوی جستجوی فوق العاده سبک و ضد آب</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">صفحه نمایش LCD را برای دید مطلوب در تمام شرایط روشنایی پاک کنید</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">آرایش دسته ای ارگونومیک و متعادل</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">پیوند جستجو سه جانبه</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">طول بین 105 سانتی متر تا 137 سانتی متر قابل تنظیم است</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">کنترل حجم صدا</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">نشانگر باتری</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">نمایش عمق&nbsp;</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">همچنین می توان با باتری های قلیایی کار کرد</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">جک هدفون 6.35 میلی متر جک</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p align="left" style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;">پردازش&nbsp;<font color="#0285ce">Minelab</font>&nbsp;و کیفیت در بالاترین سطح</font></p></li></ul></section><section class="block large" style="color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><h3 class="product-headline3-border" style="color: rgb(232, 51, 15); font-family: custom, tahoma; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 18px; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 36px;"><font style="vertical-align: inherit;">تحویل</font></h3><ul class="item-list" style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px 25px; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial;"><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">فلزیاب Minelab Safari با اتصال سه تکه</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">کویل جستجو DD ضد آب 11 اینچ / 28 سانتیمتر</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">حفاظت سیم پیچ</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">باتری باتری 8x باتری Mignon AA یا باتری قابل شارژ</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">باتری های 8X Mignon AA</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">هدفون PH100R</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">دستورالعمل های عملیاتی آلمانی و انگلیسی</font></li></ul></section></div></div> text/html 2019-06-27T14:42:00+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 ‫فلزیاب ایتراک‬‎ http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/633 <h1 style="color: rgb(2, 133, 206); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 30px; text-align: center; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 48px;"><font color="#990000" style="vertical-align: inherit;">لزیاب MINELAB E-TRAC</font></h1><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><font color="#660000" style="vertical-align: inherit;"><br></font></div><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: center; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">با فن آوری جدید FBS و طراحی نوآورانه آن، Metel detector Minelab E-TRAC شامل تمام مواردی است که جستجوگر پروب می خواهد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">Minelab یک گام ابتدایی در تکنولوژی تشخیص با این آشکارساز فلزی ساخته شده است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با رابط USB جدید و نرم افزار یکپارچه برای برنامه نویسی در خانه از طریق لپ تاپ یا کامپیوتر.&nbsp;</font></font></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/minelab-e-trac.jpg" alt="" width="471" height="418" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><h3 style="color: rgb(232, 51, 15); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 18px; text-align: justify; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 36px;"><strong>E-TRAC XCHANGE</strong></h3><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">این برنامه به شما اجازه می دهد تا تنظیمات جستجو و الگوهای تبعیض را از طریق کابل USB از آشکارساز فلز به کامپیوتر خود بارگیری و بارگیری کنید.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این تکنیک برای بهینه سازی پیکربندی E-TRAC برای ویژگی های جستجوی فردی، شرایط خاک و انواع فلز طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با استفاده از این برنامه می توانید تجربیات و تنظیمات خود را با سایر بینندگان در هر زمانی به اشتراک بگذارید.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">سی دی نصب و کتابچه راهنمای کاربر گنجانده شده است و می توانید برنامه را بلافاصله شروع کنید.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با کمک این نرم افزار می توانید نتایج جستجو و تنظیمات خود را در یک دفترچه خاطرات خود ذخیره کرده و آنها را در هر زمان بازیابی کنید.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">گزینه های ذخیره سازی بی پایان وجود دارد و شما هیچ وقت نگران ناپدید شدن تنظیمات ارزشمند خود نیستید.</font></font></p><h3 style="color: rgb(232, 51, 15); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 18px; text-align: justify; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 36px;"><strong>تکنولوژی E-TRAC</strong></h3><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">E-TRAC از تکنولوژی FBS منحصر به فرد (طیف پهنای باند) استفاده می کند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">او از فرکانس های 1.5 kHz تا 100 kHz استفاده می کند که توسط یک ریزپردازنده فوق العاده قوی کنترل می شوند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">پهنای باند فرکانس به این معنی است که سیگنال دریافت شده از کوئل آشکارساز با تعدادی پاسخ پاسخ داده می شود.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این به پردازنده سیگنال E-TRAC اجازه می دهد بلافاصله اشیاء فلزی شناسایی شده را برای محتوای آهن و هدایت آن تشخیص دهد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">دقیقا به این دلیل شناسایی شیء فلزی شناسایی بسیار دقیق و معنی دار است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">Smartfind ™ Minelab یک الگوی تبعیضی دو بعدی است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این الگوی نشان دهنده محتوای آهن و درجه هدایت بر روی صفحه نمایش است.</font></font></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/minelab-etrac-metalldetektor.png" alt="" width="522" height="300" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><span style="text-decoration-line: underline;"><strong>اطلاعات تکنیکی:</strong></span></p><ul style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px 25px; text-align: justify; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">تکنولوژی FBS با فرکانس 1.5 تا 100 کیلوهرتز کار می کند</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">11 سیلندر (28 سانتیمتر) سیلندر ضدآب DD</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">بلندگوی داخلی و جک هدفون 6.35 میلی متری</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">صفحه نمایش 72 مگا پیکسل 48 میلی متری با روشنایی</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">اتصال USB&nbsp;</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">پیکربندی بدون حرکت با صفحه نمایش صوتی و تصویری روی صفحه نمایش LCD</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">Smartfind - نمایش دو بعدی از هدایت و محتوای آهن</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">تنظیم و تنظیم زمین به صورت خاکی خنثی یا معدنی</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">نمایش 1،2،4 یا چند تن قابل تنظیم در 30 مرحله</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">تداخل کمتر از تداخل الکترومغناطیسی</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">دقت زیادی در شناسایی هر نوع فلز</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">باتری 1600mAh NiMH یا باتری های قلیایی.</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">طول 1060 میلیمتر -1380 میلیمتر</font></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><font style="vertical-align: inherit;">وزن 1.6 کیلوگرم بدون باتری</font></li></ul><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><strong>تحویل:</strong></p><ul style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px 25px; text-align: justify; padding: 0px; list-style-position: initial; list-style-image: initial; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><strong></strong><font style="vertical-align: inherit;">Metel detector Minelab E-Trac با کویل 11 دقیقه / 28 سانتیمتر ضد آب DD</font></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;">حفاظت سیم پیچ</font></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;">باتری باتری + باتری</font></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;">باتری و شارژر</font></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;">هدفون Koss UR30</font></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;">پیکربندی و ناوبری منو آلمانی&nbsp;</font></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;">سی دی نرم افزار و کابل USB</font></p></li><li style="list-style: none outside none; line-height: 24px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;">راهنمای کاربر آلمانی و انگلیسی</font></p></li></ul> text/html 2019-06-27T14:35:38+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب GPZ 7000 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/632 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><h2 style="color: rgb(2, 133, 206); font-family: custom, tahoma; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0.5em 0px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 2.4em; text-align: center; line-height: 1.6em; height: 21px;"><font color="#990000" face="Mihan-Yekan"><font size="5" style="padding: 0px; margin: 0px; vertical-align: inherit;">فلزیاب&nbsp; و طلایاب gpz 7000</font></font></h2></div><div><br></div><div><h1 style="color: rgb(2, 133, 206); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 30px; text-align: center; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 48px;"><font color="#990000" style="vertical-align: inherit;">MINELAB GPZ 7000 SUPER DETECTOR</font></h1><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: center;"><font style="vertical-align: inherit;"><br></font></div><div style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: custom, tahoma; font-size: 15px; text-align: justify;"><font style="vertical-align: inherit;"><br></font></div><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">"&nbsp;</span></strong></span><font color="#0285ce">Minelab&nbsp;</font><span style="font-size: 14pt;"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><i><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">بهترین آشکارسازهای طلا در جهان را تولید می کند!"&nbsp;</font></font></i></span>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">تا 40٪ پایین تر!</font></font></span></strong></span></p><h3 style="color: rgb(232, 51, 15); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px; padding: 0px; text-transform: uppercase; font-size: 18px; text-align: justify; text-rendering: optimizelegibility; line-height: 36px;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/minelab-gpz-7000-golddetektor.png" alt="" width="488" height="458" style="color: rgb(2, 133, 206); font-size: 14px; max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></h3><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><span style="font-size: 12pt;">آشکارسازهای معمولی VLF دارای عمق محدود و عمق نفوذ در خاک های معدنی هستند ....&nbsp;</span></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><font color="#0285ce" face="tahoma"><span style="font-size: 11px;">GPZ 7000</span></font><span style="font-size: 12pt;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp;احتمالا قوی ترین آشکارساز در جهان است - با تکنولوژی ZVT.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">گنجینه های عمیق، طلا و آثار باستانی به شما احترام می گذارند ...</font></font></span></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">هرگز پیش از این Minelab یک چنین ویژگی چند منظوره، قدرتمند،&nbsp;&nbsp;</font></font></strong><strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">آسان برای استفاده&nbsp;</font></font></strong><font style="vertical-align: inherit;"><strong><font style="vertical-align: inherit;">و کارآمد، طلا و عمق نهایی مانند این را توسعه داده است.</font></strong></font><strong>&nbsp;</strong><strong><font style="vertical-align: inherit;"></font></strong></span></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><span style="font-size: 12pt;"><strong>با بهترین عملکرد عمق "Gold Nugget" ... همیشه، همیشه، همیشه!&nbsp;</strong></span></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/gpz-7000-comparison.jpg" alt="" width="498" height="313" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p align="left" style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><font color="#0285ce" face="tahoma"><span style="font-size: 11px;">Minelab</span></font>&nbsp;یکبار دیگر قابلیت شناسایی طلا و عمق چند منظوره، قدرتمند و کارآمد خود را بهبود می بخشد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با قوی ترین عملکرد عمق تا کنون!&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">توسعه بیشتر&nbsp;<font color="#0285ce">GPX 5000</font>. سیستم کنترل الکترونیکی دیجیتال کاملا جدید اجازه می دهد تا کاربر به طور مطلوب تنظیم GPZ 7000 برای تمام نیازهای جستجو.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">برنامه های جستجوی پیشرفته بهینه سازی جستجوی خود را حتی در شرایط سخت تر، به عنوان گنج و یا جستجوی طلا به طور کلی، الزامات خاص و یا فقط زمین را اسکن.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">دسترسی به تعدادی از توابع و تنظیمات مختلف به کاربر اجازه می دهد تنظیمات خود را انجام دهد و آنها را ذخیره کند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">بنابراین هر کس می تواند بهترین موفقیت ممکن و کمترین نمره را به دست آورد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">به عبارت ساده، در زبان مینیمال: "</font></font><i>Minelab بهترین آشکارسازهای طلا در جهان را تولید می کند! "&nbsp;</i></p><p align="left" style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><font color="#0285ce"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/minelab-gpz-7000.jpg" alt="" width="539" height="366" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></span></font></p><p align="left" style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">GPZ 7000 از ZVT (Zero Voltage) و MPS شناخته شده Minelab استفاده می کند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">دو شدت جریان متفاوت که علاوه بر فرکانس فرستنده القایی پالس دوگانه هستند، به&nbsp;<font color="#0285ce">GPZ 7000</font>&nbsp;کمک می کند تا عمق نفوذ باور نکردنی، تا کنون قابل مقایسه نیست.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">قوی ترین عملکرد بر روی طلا یا طلا طبیعی (قطعات طلایی) و به ویژه در خاک های معدنی و شور است.</font></font></p><p align="left" style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/bild115.jpg" alt="" width="480" height="480" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/gpz-golddetector.jpg" alt="" width="480" height="270" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><strong>ویژگی های:</strong></p><table class="stack-table" border="0" cellspacing="5" cellpadding="10" style="text-align: justify; max-width: 100%; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><tbody><tr><td><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><img src="http://www.minelab.com/__files/i/264147/gpz-feature-detect-40%25-deeper-en.jpg" alt="" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"><strong>عمق طلای افراطی</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">پس چگونه عمق می تواند بروید؟&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">خوب، تا 40٪ * عمیق تر از سری GPX.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با توجه به تکنولوژی ZVT جدید انقلابی، میدان های طلای قدیمی دوباره جدید می شوند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">مینالاب شما را بسیار عمیق تر از هر زمان دیگری می گیرد!</font></font></p></td><td><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><img src="http://www.minelab.com/__files/i/264148/gpz-feature-simple-menus-en.jpg" alt="" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"><strong>سیستم منوی ساده</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">صفحات منو آسان برای استفاده سریعا و به راحتی قابل دسترسی است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">برای پیگیری از دنباله راهنمای استفاده کنید.</font><font style="vertical-align: inherit;">شما لازم نیست متخصص برای پیدا کردن طلا!</font></font></p></td></tr><tr><td><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><img src="http://www.minelab.com/__files/i/264149/gpz-feature-max-sensitivity.jpg" alt="" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"><strong>حداکثر حساسیت طلایی</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">حساسیت باور نکردنی&nbsp;<font color="#0285ce">GPZ 7000</font>&nbsp;با سیم پیچ Super D به مزیت نهایی شما در این زمینه می دهد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">پیدا کردن طلا دیگران از دست داده از طلای زیر طلا به آن دسته از "بازنشستگی" گریخته است که هنوز هم وجود دارد.</font></font></p></td><td><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><img src="http://www.minelab.com/__files/i/264150/gpz-feature-wireless-audio.jpg" alt="" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"><strong>آزادی صوتی بی سیم</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">تشخیص بدون هدفون شما متصل به آشکارساز.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با استفاده از ماژول های بی سیم WM 12 شما می توانید از بلندگو های داخلی، هدست های عرضه شده یا هدست های مورد علاقه خود استفاده کنید.</font></font></p></td></tr><tr><td><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><img src="http://www.minelab.com/__files/i/264151/gpz-feature-ground-balance.jpg" alt="" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"><strong>تعادل دقیق زمین</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">اکثر طلا ها در زمین "دشوار" مینرالیزه شده است که بسیاری از آشکارسازها نمیتوانند با آن مواجه شوند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">GPZ 7000 دقیقا "متعادل" و به طور خودکار "آهنگ" حتی به شرایط سخت ترین زمین، با سهولت.</font></font></p></td><td><img src="http://www.minelab.com/__files/i/264152/gpz-feature-gps-locating-en.jpg" alt="" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><strong>موقعیت&nbsp;</strong><font color="#0285ce">GPS</font><strong>&nbsp;و نقشه برداری کامپیوتر</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">محل سکونت خود را پیدا کنید و طلا پیدا می کند همانطور که می شناسید.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با استفاده از GPS ساخته شده است، شما قادر به پوشش زمین و از دست دادن یک قایق نیست!&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با پاک کردن XChange 2 با Google Maps، "نقاط داغ" مورد علاقه خود را ضبط کنید.</font></font></p></td></tr><tr><td><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><img src="http://www.minelab.com/__files/i/264153/gpz-feature-noise-immunity.jpg" alt="" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"><strong>ایمنی افزایش یافته است</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">مانیتورینگ سر و صدایی GPZ 7000 باعث تشخیص بسیار صاف و آرام می شود.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">GPU 7000 با 256 کانال لغو لغو، صدای کمتر را می گیرد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">گوش دادن به طلا، نه دخالت سر و صدا!</font></font></p></td><td><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><img src="http://www.minelab.com/__files/i/264154/gpz-feature-waterproof-coil-en.jpg" alt="" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"><strong>کویل ضد آب تا 1 متر (3 فوت) ‡</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">GPU 14 کویل ضد آب و عمق 1 متر (3 فوت) است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">شما به راحتی می توانید رودخانه ها و ساحل را بدون هیچ پاهایی تشخیص دهید!&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">طراحی ضد آب GPZ 7000 اجازه می دهد تا شما در شرایط بارانی یا مرطوب.</font></font></p></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><div><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">* هنگامی که با عملکرد متوسط<font color="#0285ce">&nbsp;</font>​​GPX 5000&nbsp;در محیط های معمول مقایسه می شود.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">عملکرد واقعی بستگی به شرایط غالب دارد.</font></font></div><div><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">‡ GPU 7000 آشکارساز تنها مقاوم در برابر هوا است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">GPZ 14 سیم پیچ به طور کامل ضد آب به 1 متر (3 فوت) است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">WM 12 ضد آب و ضد آب نیست.</font></font></div></div><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><strong>فناوری جدید طلا</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><strong>جهش کوانتومی در عملکرد طلا با پیشرفت تکنولوژی جدید از بروس آب نبات.</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">تکنولوژی ZVT برای تمامی طیف های جدی طلا به سطح بعدی می رود و عمق عمیق آن را بهبود می بخشد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">آشکارسازهای انتقال انتقال VL، که در زمین های مینرالیزه شده، و یا آشکارسازهای انتقال موج سیگنال مربعی، که می توانند حساس به اندازه های متفاوت و ترکیبات طلا باشند، بی حس می شوند.</font></font></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">"این تکنولوژی ZVT جدید انقلابی به مراتب فراتر از آشکارسازهای&nbsp;<font color="#0285ce">GPX</font>&nbsp;برای شناسایی قطعات عمیق و پیدا کردن طلا در هر عمق است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">GPZ 7000 می خواهد زمین های طلا را دوباره باز کند. "</font></font></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><strong><i>بروس آب نبات،&nbsp;</i></strong><font color="#0285ce">GPZ</font><strong><i>&nbsp;Inventor</i></strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><img src="http://www.minelab.com/__files/i/264036/ZVT%20technology%20diagram-web.jpg" alt="" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><strong>ZVT</strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp;(انتقال ولتاژ زرو) باعث ایجاد میدان مغناطیسی با ولتاژ بالا بسیار قوی می شود.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این فن آوری نوآورانه قطعات طلا را در عمق بسیار زیاد شناسایی می کند.</font></font></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><strong>Super؟ D</strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp;کوپه هوشمند Super؟ D شامل سیم پیچ انتقال مرکزی و دو سیم پیچ خارجی است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این پیکربندی تا حد زیادی تداخل را از خاک مغناطیسی کاهش می دهد.</font></font></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><strong>GPSi</strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp;با استفاده از موتور GPS au blox برای ادغام داده های مکان و زمان با تنظیمات آشکارساز.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این فایل ها WayPoint، FindPoint و GeoHunt را برای استفاده با XChange 2 ایجاد می کند.</font></font></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><strong>Wi-Stream</strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp;با استفاده از انتقال صوتی دیجیتال کم قدرت برای دستیابی به هیچ تاخیر زمانی قابل شنیدن (&lt;10 ms) است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این قابلیت اطمینان و حداکثر کیفیت صدا را فراهم می کند.</font></font></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><strong>ناوبری منو ساده</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">با ناوبری صفحه بصری برای تشخیص و نقشه برداری توابع، و آیکون ها در یک نگاه، شما هیچ وقت متخصص نیستید!&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;"><font color="#0285ce">GPZ 7000</font>&nbsp;به طور کامل قابل تنظیم و قابل تنظیم است، با بسیاری از توابع قابل تنظیم قابل تنظیم است.</font></font></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;">&nbsp;</p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px; text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><img src="http://www.minelab.com/__files/i/256539/GPZ-7000-User-Interface.jpg" alt="" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><div style="text-align: justify; color: rgb(22, 30, 39); font-family: &quot;Open Sans&quot;; font-size: 14px;"><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/minelan-gpz-7000-gold.jpg" alt="" width="493" height="372" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><strong>محتویات تحویل - محتویات بسته:</strong></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><br></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><font color="#0285ce"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial;"><img src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/minelab-gpz-7000-lieferumfang.jpg" alt="" width="645" height="350" style="max-width: 100%; vertical-align: middle; border: 0px;"></span></font></p><p style="line-height: 19.6px; margin: 0px 0px 12px;"><br></p><hr><hr><br></div></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-06-27T14:33:18+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 شعاع زن وارویک,ردیاب WARWICK http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/631 <div style="text-align: center;"><div><b><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#990000" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ردیاب و شعاع زن وارویک&nbsp; WARWICK&nbsp;</font></font></b></div><div><b><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#990000" style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></b></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#990000"><b>محصول جدید شرکت دیپ فایندرز&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#990000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="5" color="#990000"><b><br></b></font></div><font face="Mihan-Yekan"><b><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><div style="text-align: center;"><b><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><div style="font-family: tahoma; font-weight: 400; text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8323576026/wq1_1_.jpg"></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div></font></font></b></div><div style="font-size: 16px;"><b><br></b></div><span style="font-size: 16px;">ردیاب قدرتمند وارویک</span></font></font></b></font><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;با عملکرد فوق العاده جدیدترین محدوده طولانی تولید شده توسط&nbsp;شرکت Deep Finders&nbsp;است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این سیستم با داشتن چندین آمپلی&nbsp;</font></font><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">فایر و همزمان ارسال سیگنال از دو منبع به زمین معرفی می شود، به عنوان یک یابنده بلند پروازانه قدرتمند و بی نظیر.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">در این سیستم،&nbsp;</font><span style="font-size: 16px; text-align: justify;">واحد کنترل قدرت حذف می شود و این واحد با یک واحد PWA جایگزین شده است که با آن می توان حداکثر توان خروجی دستگاه را با&nbsp;</span><span style="font-size: 16px; text-align: justify;">ایجاد یک سیگنال با دامنه و ولتاژ بالا به سادگی با فشار دادن یک دکمه به دست آورد. در عمق نفوذ و محدوده عملیاتی بیشتر.</span><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">وارویک با دکمه MES به طور کامل کانی ها و ذرات نفوذی را شناسایی و حذف می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">این دستگاه منحصر به فرد دارای فن آوری&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">سازگاری قوی با آنتن سازگار با گزینه POWERFULL ANTENNA می باشد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">یکی دیگر از مزایای این سیستم، استفاده جداگانه از&nbsp;</font><span style="font-size: 16px; text-align: justify;">منوی فیلتر و فلز است، که به کاربران اجازه می دهد تا به طور مستقیم و بدون تاخیر از منوی فیلتر برای&nbsp;رسیدن به نتایج بهتر، اهداف&nbsp;</span><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">دروغ را از اهداف واقعی شناسایی کنند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">علاوه بر این، دارای تعادل دیجیتالی زمین برای سازگاری&nbsp;با خاک همه مناطق جهان است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">دستگاه&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">طراحی شده است که بسیار ساده است که جستجوی گنج با این دستگاه برای مبتدیان و حرفه ای ها یکسان است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; text-align: justify; vertical-align: inherit;">این دستگاه برای تشخیص&nbsp;</font><span style="font-size: 16px; text-align: justify;">مواد دفن شده در عمق زیاد و شعاع دور و در حجم کم استفاده می شو</span><span style="font-size: 16px; text-align: justify;">اگر شما به دنبال یک دستگاه با کارایی بالا و مراقبت فراوان برای یافتن فلزات کوچک دفن شده در عمق بالاتر، شعاع و فاصله هستید، ما&nbsp;</span><span style="font-size: 16px; text-align: justify;">وارویک را به شما معرفی می کنیم.</span><div><span style="font-size: 16px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8323876692/WARR.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><p style="margin: 0.85em 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><b><font face="Mihan-Yekan">مزایای دستگاه:</font></b></p><p style="margin: 0.85em 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">1. استفاده از میکروپروسسور برای ایجاد فرکانس دقت بالا&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">2. عمق نفوذ 80 متر و شعاع بهره برداری از 5 کیلومتر مربع&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">3. حالت پیش فرض فیلتر کردن&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">4. توانایی جستجو در 4 فلز با ارزش مانند برنز، مس، نقره و طلا&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">5. استفاده همزمان از چند آمپلی فایر برای عمق نفوذ و عملکرد شعاع بیشتر&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">6. استفاده از تکنولوژی PWA&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">7. سیستم ارزیابی زمین دیجیتال&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">8. حضور ذرات دیجیتال&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">9. تولید سیگنال با دامنه و توان بالا با تکنولوژی PWA&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">10. استفاده از لیتیوم یون و باتری های قابل شارژ برای استفاده مداوم و دراز مدت&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">11. قابلیت&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">استفاده&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">از تکنولوژی سازگاری بالا آنتن</font></font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">12. استفاده از آنتن های تشخیص چند بخش برای راحتی کاربر&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">13. استفاده از یک جعبه ضد ضربه&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">14. کتابچه راهنمای کاربر&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">15. دو سال گارانتی</font></font></p><p style="margin: 0.85em 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 20pt; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8323876700/WARRR.jpg" style="color: rgb(255, 238, 56); font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; font-size: 15px; font-weight: 600; background-color: rgb(25, 25, 25);"></p></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><p class="price" style="margin: 0.85em 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: justify; display: inline; color: rgb(255, 238, 56); background-color: rgb(25, 25, 25);"><span class="woocommerce-Price-amount amount" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: inline;"><span class="woocommerce-Price-currencySymbol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; display: inline;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">£</font></font></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;14،900.00</font></font></span></p><form class="cart" action="http://deepfinders.co.uk/product/warwick/" method="post" enctype="multipart/form-data" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; box-sizing: border-box; border: 0px rgb(68, 68, 68); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif; vertical-align: baseline; overflow: hidden; zoom: 1; color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(25, 25, 25);"></form></div><div><br></div><hr><hr> text/html 2019-06-27T14:22:00+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب اکوناوکس , EQUINOX http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/630 <h2 style="margin: 0.5em 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 1.6em; height: 21px;"><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="6" style="font-weight: normal; letter-spacing: -2px; text-transform: uppercase;">فلزیاب اکوناوکس&nbsp;&nbsp;</font><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="6"><span style="font-weight: 400; letter-spacing: -2px; text-transform: uppercase;">&nbsp;EQUINOX</span></font></h2><div><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="6"><span style="font-weight: 400; letter-spacing: -2px; text-transform: uppercase;"><br></span></font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="6"><span style="font-weight: 400; letter-spacing: -2px; text-transform: uppercase;"><br></span></font></div><div><img id="fancybox-img" src="https://www.bigboyshobbies.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/e/q/equinox800bbh.jpg" alt="Minelab Equinox 800 Series Meter Detector با کیف حمل رایگان Minelab و رایگان Lesche Hand Digger، Minelab Shell می یابد کیسه" style="margin: 0px; padding: 0px; background: transparent; font-size: 12px; border: none; outline: none; vertical-align: top; height: 557px; max-width: 100%; width: 557px; line-height: 0; font-family: arial;"></div><div><br></div><div><br></div><div><h4 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5em; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 1.3; font-weight: 400; font-size: 17px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: header-font !important;">فلزیاب اکوناوکس</h4><h4 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5em; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 1.3; font-weight: 400; font-size: 17px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: header-font !important;">جدیدیترین&nbsp;<a data-ail="1088" target="_blank" href="http://felezyab-hirkan.com/" title="فلزیاب" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(97, 57, 66); text-decoration-line: none; transition: all 0.15s ease 0s;">فلزیاب</a>&nbsp;ساخت شرکت ماینلب ،یک فلزیاب چند منظوره منطقه‌ای است که همه فرکانس های تک فرکانس را خنثی می‌کند. به همان اندازه با تمام انواع هدف و شرایط زمین سازگار است.</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">تنها مکان تشخیص خود را انتخاب و برای کشف گنج حرکت کنید !به همین راحتی</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">مجموعه equinox که در مدل های 600 و 800 برای علاقمندان به گنج تولید شده است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">با عملکرد بالا و هزینه کم طراحی شده است. همچنین برای گنج‌یابی حرفه‌ای مناسب است، دارای چندین حالت پیش تنظیم‌شده برای شناسایی موقعیت‌های مختلف. مجموعه equinox دارای یک تکنولوژی چند فرکانس همزمان است و سرعت بازیابی سریع</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">این فلزیاب صوتی با دقت بالا ،ضد آب با تاخیر پایین در پلت فرم زیبا طراحی و ساخته شده است.</p><p class="ng-scope" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;"><span class="phrase" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">با قابلیت اضافه کردن مد طلا، فرکانس بالا ۲۰&nbsp;</span></span><span class="phrase" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">/&nbsp;</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">۴۰ کیلو هرتز</span></span></p><p class="ng-scope" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;"><span class="phrase" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">لوازم جانبی بی‌سیم و تنظیمات پیشرفته،&nbsp;</span></span><span class="phrase" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">مدل 800</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">&nbsp;دارای قابلیت تطبیق بیشتر دارد</span></span></p><p class="ng-scope" dir="RTL" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;"><span class="phrase" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">نمایش وضعیت باتری و اتصالات دستگاه صوتی بی‌سیم</span></span></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">عدم نیاز به بالانس و سایر تنظیمات اضافی است کافی است دستگاه را روشن و شروع به کاوش نمایید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">دستگاهی مناسب برای سکه یابی و اهداف قدیمی است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">دارای چند برنامه جداگانه برای کاوش در مناطق مختلف و متفاوت است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">فلزیاب اکوناوکس دستگاه مناسب برای یافتن فلزات با ارزش با دقت بسیار بالا است .دارای تفکیک عالی و دسته بندی فلزات متفاوت و مختلف است.از این دستگاه میتوان در انواع زمین و مناطق دارای آلودگی های زیاد استفاده نمود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">&nbsp;</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">حالت Detect، رفتن روی حساسیت فرکانس<br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">الگوهای تبعیض notch خود را ایجاد کنید تا اهداف ناخواسته را نادیده بگیرید.<br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">فعال کردن حالت All به طور موقت الگوی تبعیض فعلی را غیرفعال می‌کند.<br style="padding: 0px; margin: 0px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box;">حالت pinpoint را به یک هدف امیدوار کننده فعال می کنید تا دقیقا بدانید کجا رو حفاری کنید<span style="color: rgb(104, 104, 104); font-size: 13px; font-style: italic;">فلزیاب اکوناوکس</span></p><h4 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5em; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 1.3; font-weight: 400; font-size: 17px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: header-font !important;">اکوناوکس 600 :</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">دارای مدهای ( پارک – زمین – ساحل ) است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">فرکانس کاری دستگاه 5KHZ -10KHZ-15KHZ و مولتی فرکانس است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">دارای هدفون بی سیم است.</p><h4 style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5em; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 1.3; font-weight: 400; font-size: 17px; color: rgb(44, 47, 52); font-family: header-font !important;">اکوناوکس 800 :</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">دارای چهار مد کاری ( پارک- زمین -ساحل -طلا) است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">دارای 6 فرکانس 5KHZ-10KHZ-15KHZ-20KHZ-40KHZ و مولتی فرکانس است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">دارای هدفون بی سیم است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">فلزیاب equinox را میتوان فلزیابی با بودجه پایین بشمار آورد.دارای قدرت نفوذ عالی در زمین های با درصد بالایی از مواد معدنی و سنگلاخی است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">مدل 800 این فلزیاب دارای فرکانس های شش گانه است که از حساسیت بسیار بالایی برای یافتن طلا است.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">در مکانهای مختلف میتوان با توجه به تفکیک عالی است این فلزیاب از آن با دقت بالا استفاده نمود و از حفاری غیر ضروری</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">خود داری نمود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 25px; list-style: none; border: 0px none; outline: none; box-sizing: border-box; line-height: 26px; font-family: body-font; color: rgb(44, 47, 52); font-size: 15px;">استفاده از این فلزیاب تخصص زیادی لازم ندارد.کافی است دستگاه را روشن و به کاوش ادامه بدهید.</p></div> text/html 2019-06-27T12:24:33+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب تصویری پیرلس،قیمت طلایاب پیرلس http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/629 <h2 style="text-align: center; margin-bottom: 10px; line-height: 1.3em; margin-top: 0px; font-size: 26px;"><font face="Mihan-Yekan" style="">بهترین فلزیاب تصویری پیرلس</font></h2><h3 style="text-align: center; margin-bottom: 10px; line-height: 1.3em; margin-top: 0px; font-size: 22px;"><font face="Mihan-Yekan">در ابتدا از شما بابت انتخاب دستگاه فلزیاب تصویری مدل پیرلس از شرکت next star تشکر می کنیم.</font></h3><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><img data-lazyloaded="1" src="https://nextstar-detectors.com/wp-content/uploads/2018/11/peerless-1.jpg" width="780" height="439" data-src="https://nextstar-detectors.com/wp-content/uploads/2018/11/peerless-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image loaded" alt="" data-srcset="https://nextstar-detectors.com/wp-content/uploads/2018/11/peerless-1.jpg 780w, https://nextstar-detectors.com/wp-content/uploads/2018/11/peerless-1-300x169.jpg 300w, https://nextstar-detectors.com/wp-content/uploads/2018/11/peerless-1-768x432.jpg 768w" data-sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" srcset="https://nextstar-detectors.com/wp-content/uploads/2018/11/peerless-1.jpg 780w, https://nextstar-detectors.com/wp-content/uploads/2018/11/peerless-1-300x169.jpg 300w, https://nextstar-detectors.com/wp-content/uploads/2018/11/peerless-1-768x432.jpg 768w" data-was-processed="true" style="max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; color: rgb(136, 136, 136); font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"></div><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">با خرید بهترین فلزیاب تصویری پیرلس شما دارای بی نظیرترین دستگاه تصویری روز دنیا با برترین تکنولوژی ها هستید .</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">با توجه به امکانات و تجهیزات مورد استفاده در قوی ترین فلزیاب تصویری ، شما عملکرد این دستگاه را در هیچ کجای دنیا و در هیچ دستگاه تصویری دیگری نمیتوانید بیابید.</font></p><div id="attachment_1140" class="wp-caption aligncenter" style="margin: auto auto 20px; float: none; background-color: rgb(248, 248, 248); outline: rgb(234, 234, 234) solid 1px; border: 0px; padding: 5px 5px 10px; text-align: center; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 13px; width: 310px;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-property: all; outline-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img aria-describedby="caption-attachment-1140" class="size-medium wp-image-1140" src="https://felezyabnovin6.com/wp-content/uploads/2019/02/nextstar-300x169.jpg" alt="فلزیاب تصویری پیرلس" width="300" height="169" srcset="https://felezyab-novin6.com/wp-content/uploads/2019/02/nextstar-300x169.jpg 300w, https://felezyab-novin6.com/wp-content/uploads/2019/02/nextstar-768x432.jpg 768w, https://felezyab-novin6.com/wp-content/uploads/2019/02/nextstar.jpg 824w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; transition: all 0.4s ease-in-out 0s; outline: transparent solid 1px;"></span></font><p id="caption-attachment-1140" class="wp-caption-text" style="margin-bottom: 5px; margin-top: 0px; font-size: 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan">فلزیاب تصویری پیرلس</font></p></div><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">بهترین فلزیاب تصویری جهان(پیرلس) از سری دستگاه های تصویری بر اساس متد پردازش و تحلیل سیگنال های مغناطیسی با بالاترین دقت در جهت کشف ناهنجاری اشیا و فلزات مدفون در زمین می باشد.</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">همراه بهترین فلزیاب تصویری جهان(پیرلس) نرم افزار تخصصی و جامع جهت کشف هوشمند ، بررسی و ارزیابی و تحلیل نتایج ارائه می شود و تبریک میگوییم شما با بی رقیبترین دستگاه تصویری روز دنیا آشنا شده اید که میتوانید با آن به عالیترین نتایج گنج یابی دست یابید.</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-property: all; outline-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; height: auto; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-left: auto;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1136" src="https://felezyabnovin6.com/wp-content/uploads/2019/02/GOLDEN-3-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" srcset="https://felezyab-novin6.com/wp-content/uploads/2019/02/GOLDEN-3-300x228.jpg 300w, https://felezyab-novin6.com/wp-content/uploads/2019/02/GOLDEN-3.jpg 680w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; margin: auto auto 20px; float: none; display: block; transition: all 0.4s ease-in-out 0s; outline: transparent solid 1px;"></span></font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">از مهترین ویژگی هایی که بهترین فلزیاب تصویری جهان(پیرلس) ، این محصول منحصر به فرد را به بهترین انتخاب جویندگان گنج و باستان شناسان تبدیل کرده عبارت است از :</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• استفاده از فناوری با سرعت پردازش بالا</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• قابلیت اندازه گیری هوشمند با بالاترین دقت و کمترین خطا</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• دارای بالا ترین رزولشن خروجی از پردازش سیگنال ها</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• قابلیت حذف خطا های انسانی ناشی از لرزش دست و راه رفتن</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• قابلیت استفاده در ۴ مد اندازه گیری به صورت اسکن های لحظه ای و اسکن های جستجو و اسکن های خطی لحظه ای و اسکن با حذف خطای لحظه ای بسته به نوع دستگاه</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• نرم افزاری تخصصی ،جامع و فوق العاده پرقدرت و کاربردی با کاربری آسان</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• تحلیل عمق از مهمترین متدهای روش های تخمین عمق</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• تحلیل نوع خاک منطقه به دو روش هوشمند و یا دستی با تفکیک بیش از ۳۰ نوع خاک در سرتاسر دنیا</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• قابلیت اتصال بی سیم به تبلت یا PC</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• استفاده‌ی آسان از طریق رابط کاربری چند زبانه‌ی لمسی</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• طراحی قابل حمل و محکم ، کم حجم و سبک</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• امکان اختیاری مکان‌یابی دقیق با GPS و ثبت محل اسکن در صورت لزوم</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• امکان حذف نویزها و مواد معدنی خاک به صورت هوشمند و کاملا لحظه ای</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• امکان ویرایش اسکن و ثبت اسکن دقیق</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• امکان تعیین وضعیت های حساسیت سنسور بر اساس شرایط منطقه</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• ارائه روش تکرار پذیری هوشمند و تحلیل نهایی از اسکن محیط</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• قابلیت صدا متناسب با سیگنال دریافتی</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• ردیابی اشیا تا عمق ۳۰ متر</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• گراند بالانس کاملا هوشمند و دقیق</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• باتری با ظرفیت بالا با بیش از ۲۵ ساعت کار مداوم</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">محتویات هر مدل بهترین فلزیاب تصویری جهان(پیرلس)</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">۱٫ مدل golden ساختاری با عملکرد کامل برای اندازه گیری در سطوح کوچک:</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• تبلت با نرم افزار ۳ بعدی از قبل نصب شده</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• سنسور عمودی ۹۰ سانتی متر</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• دانگل با قابلیت دریافت اطلاعات از سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• شارژر با مشخصات ۸٫۴ ولت ۱۰۰۰ میلی آمپر و با ورودی (AC100-220 V-60/50 HZ)</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• هولدر گردنی جهت نصب تبلت</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• کیف حمل و نقل برای سنسور</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• هدفون بی سیم یا بلوتوثی</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• مبدل برق – با ورودی و خروجی تمام سیستم های برقی جهان</font></p><ul style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><li style="margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Yekan">سی دی نرم افزار<br>• دفترچه راهنما<br>• کارت گارنتی</font></li></ul><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">۲ . ورژن golden plus بهترین فلزیاب تصویری جهان(پیرلس)</font></p><div id="attachment_1137" class="wp-caption aligncenter" style="margin: auto auto 20px; float: none; background-color: rgb(248, 248, 248); outline: rgb(234, 234, 234) solid 1px; border: 0px; padding: 5px 5px 10px; text-align: center; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 13px; width: 310px;"><font face="Mihan-Yekan"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-property: all; outline-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img aria-describedby="caption-attachment-1137" class="size-medium wp-image-1137" src="https://felezyabnovin6.com/wp-content/uploads/2019/02/GOLDEN-PLUS1-300x228.jpg" alt="فلزیاب تصویری پیرلس" width="300" height="228" srcset="https://felezyab-novin6.com/wp-content/uploads/2019/02/GOLDEN-PLUS1-300x228.jpg 300w, https://felezyab-novin6.com/wp-content/uploads/2019/02/GOLDEN-PLUS1.jpg 680w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; transition: all 0.4s ease-in-out 0s; outline: transparent solid 1px;"></span></font><p id="caption-attachment-1137" class="wp-caption-text" style="margin-bottom: 5px; margin-top: 0px; font-size: 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan">فلزیاب تصویری پیرلس</font></p></div><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• تبلت با نرم افزار ۳ بعدی از قبل نصب شده</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• سنسور عمودی ۹۰ سانتی متر</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• سنسور افقی ۵۰ سانتی</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• دسته عصایی تلسکوپی</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• دانگل با قابلیت دریافت اطلاعات از سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• شارژر با مشخصات ۸٫۴ ولت ۱۰۰۰ میلی آمپر و با ورودی (AC100-220 V-60/50 HZ)</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• هولدر گردنی جهت نصب تبلت</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• کیف حمل و نقل برای سنسور&nbsp;</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• کیف ضد آب و ضد ضربه</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• هدفون بی سیم یا بلوتوثی</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• مبدل برق – با ورودی و خروجی تمام سیستم های برقی جهان</font></p><ul style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><li style="margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Yekan">سی دی نرم افزار</font></li><li style="margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Yekan">دفترچه راهنما<br>• کارت گارنتی</font></li></ul><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">۳٫ ورژن golden pro بهترین فلزیاب تصویری جهان(پیرلس)</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• تبلت با نرم افزار ۳ بعدی از قبل نصب شده</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• سنسور عمودی ۹۰ سانتی متر</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• سنسور افقی ۵۰ سانتی</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• سنسور افقی ۱۰۰ سانتی</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• دسته عصایی تلسکوپی</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• دانگل با قابلیت دریافت اطلاعات از سنسور و انتقال به نرم افزار</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• شارژر با مشخصات ۸٫۴ ولت ۱۰۰۰ میلی آمپر و با ورودی (AC100-220 V-60/50 HZ)</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• هولدر گردنی جهت نصب تبلت</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• کیف حمل و نقل برای سنسور</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• کیف ضد آب و ضد ضربه</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• هدفون بی سیم یا بلوتوثی</font></p><p style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><font face="Mihan-Yekan">• مبدل برق – با ورودی و خروجی تمام سیستم های برقی جهان</font></p><ul style="margin-bottom: 20px; margin-top: 0px; font-size: 13px;"><li style="margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Yekan">سی دی نرم افزار</font></li><li style="margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Yekan">دفترچه راهنما</font></li><li style="margin-bottom: 2px;"><font face="Mihan-Yekan">کارت گارنتی</font></li></ul><div id="attachment_1138" class="wp-caption aligncenter" style="margin: auto auto 20px; float: none; outline: rgb(234, 234, 234) solid 1px; border: 0px; padding: 5px 5px 10px; text-align: center; max-width: 100%; box-sizing: border-box; font-size: 13px; width: 310px;"><font style="background-color: rgb(248, 248, 248);" face="Mihan-Yekan"><span style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition-property: all; outline-color: transparent; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; height: auto;"><img aria-describedby="caption-attachment-1138" class="size-medium wp-image-1138" src="https://felezyabnovin6.com/wp-content/uploads/2019/02/GOLDEN-PRO-2-300x228.jpg" alt="فلزیاب تصویری پیرلس" width="300" height="228" srcset="https://felezyab-novin6.com/wp-content/uploads/2019/02/GOLDEN-PRO-2-300x228.jpg 300w, https://felezyab-novin6.com/wp-content/uploads/2019/02/GOLDEN-PRO-2.jpg 680w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="border: 0px; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; margin-bottom: 20px; transition: all 0.4s ease-in-out 0s; outline: transparent solid 1px;"></span></font><p id="caption-attachment-1138" class="wp-caption-text" style="background-color: rgb(248, 248, 248); margin-bottom: 5px; margin-top: 0px; font-size: 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan">فلزیاب تصویری پیرلس</font></p><p id="caption-attachment-1138" class="wp-caption-text" style="background-color: rgb(248, 248, 248); margin-bottom: 5px; margin-top: 0px; font-size: 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p id="caption-attachment-1138" class="wp-caption-text" style="background-color: rgb(248, 248, 248); margin-bottom: 5px; margin-top: 0px; font-size: 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p id="caption-attachment-1138" class="wp-caption-text" style="margin-bottom: 5px; margin-top: 0px; font-size: 15px; -webkit-font-smoothing: antialiased;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Yekan" style=""><font style=""><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">فلزیاب nextstar peerlees</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">،&nbsp;</span><font style=""><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">فلزیاب nextstar</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">،&nbsp;</span><font style=""><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">فلزیاب peerlees</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">،&nbsp;</span><font style=""><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">فلزیاب پیرلس</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">،&nbsp;</span><font style=""><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">فلزیاب نکست استار پیرلس</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">،&nbsp;</span><font style=""><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">فلزیاب نکست استار</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">،&nbsp;</span><font style=""><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">قیمت فلزیاب نکست استار</span></font><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">،&nbsp;</span><font style=""><span style="font-size: 10.6667px; text-align: right;">قیمت طلایاب پیرلس</span></font></font></span></p></div> text/html 2018-06-16T08:37:57+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 لیست قیمت گنج یاب,دستگاه گنج یاب,قیمت گنج یاب,خرید دستگاه طلایاب http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/615 <h1 id="title" class="a-size-large a-spacing-none" style="text-align: center; box-sizing: border-box; padding: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-left: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 400; margin-bottom: 0px !important; line-height: 1.3 !important;"><span id="productTitle" class="a-size-large" style="box-sizing: border-box; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.3 !important;"><font color="#990000" style="" size="6" face="Mihan-Yekan">Minelab CTX 3030&nbsp;</font></span></h1><div><span class="a-size-large" style="box-sizing: border-box; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.3 !important;"><font color="#990000" style="" size="6" face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div><span class="a-size-large" style="box-sizing: border-box; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.3 !important;"><a class="irc_mil i3597" rel="noopener" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwiRxI6M6NfbAhXyp1kKHTzFDN0QjRx6BAgBEAU" href="http://www.mrmetaldetector.com/minelab-gpx5000-metal-detector-review/" style="border: 0px; color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; font-size: small; text-align: center; background-color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Mihan-Yekan"><img class="irc_mi" src="http://www.mrmetaldetector.com/wp-content/uploads/2016/08/Minelab-CTX-3030-Underwater-Discoveries-Special-Bundle-w-Free-Minelab-Gloves-Carrybag-Wireless-Module-Headphones-0.jpg" alt="Image result for ‫فلزیاب ctx 3030‬‎" width="377" height="377" style="background-color: rgb(255, 255, 255); background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 21px 21px; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65) 0px 5px 35px; margin-top: 0px;"></font></a></span></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><strong style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;">گنج یا</strong></font><a href="https://www.google.com/" target="" title="دستگاه گنج یاب">ب</a><font face="Mihan-Yekan"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp; CTX 3030 کاملترین&nbsp;</span></font><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/615" target="" title="دستگاه طلایاب">گنج یاب</a><font face="Mihan-Yekan"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;دارای عملکرد بالا و خوب می باشد. شما می توانید با استفاده از سیستم دقیق تشخیص اشیاء موجود دراین دستگاه&nbsp;</span><b class="keyword" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;">گنجهای تاریخی</b><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;و باستان</span></font><a href="https://www.google.com/" target="" title="قیمت گنج یاب">ی</a><font face="Mihan-Yekan"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;بیشتری را پیدا کنید. با LCD تمام رنگی و سیستم تشخیص اشیاء پیشرفتۀ این دستگاه شما قادر به کشف و پیدا کردن گنجهای بیشتری در تمامی شرایط زمینی، حتی در میان مناطق پر از آشغال و اشیاء بی ارزش خواهید بود.</span></font></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></span></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><a class="irc_mil i3597" rel="noopener" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" href="https://www.amazon.com/Minelab-Standard-Detector-Rechargeable-3228-0101/dp/B008ET9J8I" data-ved="2ahUKEwjwt9vE6NfbAhUfCDQIHZlKC6MQjRx6BAgBEAU" style="border: 0px; color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; text-decoration-line: none; font-size: small; text-align: center; background-color: rgb(34, 34, 34);"><font face="Mihan-Yekan"><img class="irc_mi" src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61stcxX6%2BzL._SL1200_.jpg" alt="Related image" width="503" height="377" style="background-color: rgb(255, 255, 255); background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 21px 21px; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65) 0px 5px 35px; margin-top: 0px;"></font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan">از سیستم صوتی بی سیم و تطبیق پذیری اسپیکر داخلی و اختیارات هدفون این دستگاه لذت خواهید برد.<br>شما می توانید با GPS جامع و منحصربفرد شرکت Minelab، به موقعیتهای مورد نظر خود هدایت شوید و یافته های خود را ثبت کنید. اطلاعات کشف شده و بدست آمدۀ خود را با استفاده از برنامۀ کاربردی XChange 2 به نقشه های گوگل منتقل کنید.<br>براحتی دستگاه را روشن کرده و به کار خود بپردازید، پنج حالت جستجوی ازپیش تنظیم شده و بسیاری از عملکردهای اتوماتیک این دستگاه کار با آن را برای افراد مبتدی آسان می سازد. ویژگیهای پیشرفته براحتی با لمس کردن یک دکمه برای جویندگان گنج باتجربه قابل دسترسی می باشد.<br>با عملکرد بی نظیر&nbsp;</font><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/615" target="" title="فلزیاب سی تس ایکس 3030">CTX</a><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;3030 شما کشفهای زیادی را تجربه خواهید نمود.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan">ویژگیهای اصلی<br>• ضد آب: شما می توانید با این فلزیاب منحصربفرد برای تشخیص و شناسایی گنج به هرجایی بروید. شما توانایی جستجو در زمین یا زیر آب را خواهید داشت زیرا این دستگاه تا 10 فوت (3 متر) ضد آب می باشد.<br>• سیستم صوتی بی سیم: شما آزادی تشخیص و شناسایی را خواهید داشت بدون اینکه هدفون شما به ردیاب متصل باشد. با میزان 10 WM بی سیم شما می توانید گزینۀ استفاده از اسپیکر داخلی، هدفونهای ارسال شده، یا هدفونهای مورد نظر خود را خواهید داشت.<br>• تشخیص FeCo نهایی: با تفکیک پذیری فلزات آهنی و قابلیت رسانایی اشیاء، پروفایلهای مشخصات صدای قابل تنظیم مثبت، شما می توانید اشیایی که می خواهید را تشخیص داده یا بپذیرید و بقیه را رد کنید. با ردیابی و جداسازی و تفکیک اشیاء، شما می توانید اشیاء چندگانه را همزمان با نتایج تشخیص دقیق مشخص و کشف نمایید.<br>• نمایشگر تمام رنگی: ال سی دی تمام رنگی بوضوح اطلاعات بیشتری را درمورد اشیاء نمایش می دهد که این سبب افزایش قابلیت تشخیص CTX 3030 درمقایسه با دستگاه های دیگر می گردد.<br>• تعیین موقعیت GPS: با استفاده از صفحه نمایش نقشه و ابزار هدایت و راهنمایی می توانید مشاهده کنید که کجا بوده اید، و در حال رفتن به کجا هستید.<br>• اثرها و مسیرهای زمین مکانهایی که قبلاً جستجو کرده اید را نشان می دهند.<br>• نقطه گذاری های مسیر مکانهایی که مورد توجه شما می باشد را نشان می دهد.<br>• نقاط یافتن یا پیدا کردن (find point) موقعیت گنجها را نشان می دهد.<br>• جستجوهای زمینی (geohunts) کل مسیر تشخیص و شناسایی شما را نشان می دهد.<br>• نقشه برداری توسط کامپیوتر (PC) (با نقشه های گوگل): تمامی تنظیمات فلزیاب و موقعیتهای گنجهای مورد نظر خود را با استفاده از برنامۀ کاربردی Xchange2 به کامپیوتر خود وارد کنید. عکسها و متن را به یافته های خود ضمیمه کنید، آنها را به چند دسته تقسیم بندی نمایید. موقعیتها را در نقشه های گوگل مشاهده کنید. همچنین شما می توانید داده ها را برای کشف و جستجوی مجدد مناطق مورد نظر در فلزیاب خود دانلود نمایید.<br>• منوهای سریع (وعملکردهای هوشمند): منوهای سریع دسترسی آسان شما به تنظیمات دستگاه درحال کار و اجرا را فراهم می آورد. عملکردهای هوشمند (حساسیت، ازبین بردن اختلال و نویز، تنظیم و تعادل زمین) و دکمۀ تغییرکار دستگاه توسط کاربر تغییرات سریع برای کنترل بیشتر شما در حین جستجو را فراهم می آورد.<br>• طراحی ارگونومیک دستگاه: طراحی کاملاً متعادل این دستگاه کل وزن باتری این دستگاه را پشت دستۀ آن قرار داده تا جستجو براحتی انجام شود. این فلزیاب کاملاً قابل تنظیم می باشد تا با نیازهای شما مطابقت داشته باشد.<br>• چند زبانه بودن: شما می توانید بین 9 زبان متفاوت دستگاه یکی را انتخاب نمایید: انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، لهستانی، پرتقالی، روسی، اسپانیایی، یا ترکی.<br>• تکنولوژی کلیدی و کاربردی:<br>• FBS 2 از انتقال فرکانس چندگانه و انتقال داده ها از کویل به فلزیاب برای یافتن اشیاء بیشتر در شرایط زمینی متغیر استفاده می کند.<br>• یافتن هوشمند 2 (smart find2) پردازش سیگنال دیجیتالی و دقت تشخیص و تفکیک فلزات آهنی و مواد رسانا، با استفاده از اطلاعات رنگ اشیاء را برای بدست آوردن نتایج تشخیص و کشف بهتر فراهم می آورد.<br>• GPSi دارای حساسیت بالایی برای ثبت کردن دقیق موقعیتهای زمینی می باشد.<br>• جریان Wi سیستم صوتی بی سیم بسیار سریع را بدون کم کردن کیفیت صدا فراهم می آورد.<br>نکته: هدفونهای استاندارد، نمونۀ هدفون قابل برداشتن و نمونۀ WM 10 ضد آب نمی باشند.<br>نکته: WM 10 تنها با بستۀ استاندارد ارسال می گردد. و بعنوان لوازم جانبی بستۀ راه انداز و استارتر موجود می باشد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><font size="6" style="" color="#990000">عمق کاوش 2 ونیم متر<br></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">گارانتی 2سال</span></font></p><hr><hr><hr><hr></div> text/html 2018-06-12T08:27:36+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب AT Gold ,گرت ای تی گلد http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/614 <h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: Roboto, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(0, 103, 179);">GARRETT AT GOLD 5x8 COIL VLF</h1><div style="text-align: center;"><img src="https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71bsQYDFQTL._SL1200_.jpg" class="fullscreen" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: top; color: rgb(17, 17, 17); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left; margin-top: 10px; margin-left: 200px; height: 489px; width: 509px; max-width: none !important;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">حالت ALL-METAL: حالت</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;واقعی All-Metal عمیق ترین عمق تشخیص و حساسیت را در کوچکترین قطعات ارائه می دهد.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تجزیه و تحلیل هدف GRAPHIC:</font></font></span></span><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;همزمان هدایت هدف و الگوی&nbsp;</font></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تبعی گری را</font></span></span></font><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;نشان می دهد.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ALL TERRAIN:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;طراحی شده برای استفاده در محیط مرطوب، مرطوب و گرد و غبار.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مسکن مقاوم در برابر آب می تواند در آب به عمق 10 فوت (3 متر) غوطه ور شود.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هدف Target DIGITAL:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;مقیاس عددی از 0 تا 99؛&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">نشان می دهد هدایت فلز هدف برای افزایش توانایی تشخیص اهداف از یکدیگر.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">DISCRIMINATION OF RAIN RESOLUTIONI:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;ارائه 44 نقطه از وضوح آهن کنترل با صفحه لمسی و به عنوان یک عدد دیجیتال در LCD به عنوان دقیق ترین توانایی جدا سازی یک هدف خوب از زباله های آهن است.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">THRESHOLD ADJUSTABLE:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;به کاربر اجازه می دهد تا به صورت دستی تنظیم آستانه صوتی (صدای پس زمینه ثابت) را برای بهتر شنیدن اهداف.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">PRO MODE AUDIO:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;پاسخ صوتی پروتکل و ویژگی های صوتی رینگ صوتی، اطلاعات هدف بیشتری را ارائه می دهند.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">IRON AUDIO ™:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;به کاربر اجازه می دهد که آهن تبعیض آمیز را بشنود و به راحتی اشیاء مسطح آهن را مانند سرپوش بطری و واشر تشخیص دهد.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ALL-METAL IRON AUDIO ™:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;یک ویژگی منحصر به فرد Garrett که به کاربر اجازه می دهد صداهای اشیاء آهن را حتی در حین اجرای یک حالت واقعی تمام فلز مشخص کند.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تعادل زمین (دستی):</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;به کاربر اجازه می دهد تا به صورت دستی تنظیم تعادل زمین آشکارساز را برای کاهش اثرات مضر زمین کانی سازی کند.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">FLOW BALANCE WINDOW ™:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;یک ویژگی منحصر به فرد Garrett که کاربر را قادر می سازد تا تنظیمات تعادل زمین را "پخش" کند تا پاسخ به تغییرات ظاهری زمین را کاهش دهد.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">FAST TRACK ™ BALANCE GROUND:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;ویژگی اتوماتیک که به کاربر اجازه می دهد به سرعت زمین را متعادل کند شناسایی در شرایط خاک کانی.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">PINPOINTING الکترونیک:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;این حالت Non-Motion All-Metal مورد استفاده قرار می گیرد تا مکان دقیق تشخیص هدف را در زمین پیدا کند.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شکار یکنواخت تراک:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;با لمس یک دکمه، آشکارساز فلز شما: روشن است؛&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">به طور خودکار به تنظیمات کارخانه (یا خود) تنظیم مجدد می شود؛&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">و آماده جستجو است!</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><a class="irc_mil i3597" rel="noopener" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" href="http://www.chercheur-or.com/detecteur-metal-or-garrett-at-gold.html" ping="https://www.google.de/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwjFz4XP283bAhURS5oKHZVkChUQjRx6BAgBEAU&amp;url=http://www.chercheur-or.com/detecteur-metal-or-garrett-at-gold.html&amp;psig=AOvVaw1NCqANqqDlyfTOdmaWEvpl&amp;ust=1528878610005362" data-ved="2ahUKEwjFz4XP283bAhURS5oKHZVkChUQjRx6BAgBEAU" style="border: 0px; color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: small; text-align: center; background-color: rgb(34, 34, 34);"><img class="irc_mi" src="http://www.chercheur-or.com/images/site/corps/boutique-chercheur-d-or/shop/detection/detection-or-garrett-at-gold-B.jpg" width="377" height="377" alt="Related image" style="background-color: rgb(255, 255, 255); background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 21px 21px; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65) 0px 5px 35px; margin-top: 0px;"></a></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شاخص عمق:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;عمق عمق اشیاء اندازه سکه را نشان می دهد.</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">وضعیت وضعیت باتری:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;عمر باتری را به طور مداوم نشان می دهد</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">حالت های جستجو:</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;3 به علاوه تعیین دقیق الکترونیکی</font></font></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Symbol; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">·&nbsp;</font></font><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 7pt; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-stretch: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">انتخاب از واقعی همه فلز، Discrim 1، Discrim 2</font></font></span></p><p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Symbol; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">· تعریف&nbsp;</font></font><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 7pt; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-stretch: normal; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">الکترونیک</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شامل فرکانس 18 کیلوهرتز برای تشخیص بیشتر قطعات کوچک طلا، جواهرات، سکه ها و آثار</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 86px 30px 30px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: &quot;Neo Sans&quot;; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;</span></p><hr><hr><hr></div> text/html 2018-06-12T07:40:33+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب ACE 400 گرت,قیمت فلزیاب ACE 400 ,طلایاب ای سی 400 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/613 <h1 style="margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 24px; font-family: Roboto, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(0, 103, 179);">GARRETT ACE 400İ with 8.5x11" DD Coil VLF</h1><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a class="irc_mil i3597" rel="noopener" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" data-ved="2ahUKEwia85Kr2c3bAhWrE5oKHUvXB4EQjRx6BAgBEAU" href="http://felezyabfarasoo.blogsky.com/1396/11/01/post-234/%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8-Garrett-Ace-400i" style="border: 0px; color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: small; background-color: rgb(34, 34, 34);"><img class="irc_mi" src="https://www.idc-detektor.de/data/upload/images/garrett-ace-400i-metalldetektor_1.png" alt="Image result for ‫فلزیاب ace 400‬‎" width="378" height="377" style="background-color: rgb(255, 255, 255); background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 21px 21px; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65) 0px 5px 35px; margin-top: 0px;"></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><ul class="nav nav-tabs" ");"="" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; list-style: none outside none; border-bottom: 1px solid rgb(34, 34, 34); background: url(&quot;&quot;);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; position: relative; display: block; float: left; margin-bottom: -1px;"><a href="http://www.depardedektor.com/en/garrett-ace-400i-with-8-5x11-dd-coil-vlf-product.html#yorumlar" data-toggle="tab" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; transition: 300ms; position: relative; display: block; padding: 10px 5px; margin-right: 0px; line-height: 1.42857; border: 0px none; border-radius: 0px; font-size: 16px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">نظرات کاربر</font></a></li></ul><div class="tab-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="tab-pane fade active in" id="home" style="box-sizing: border-box; opacity: 1; transition: opacity 0.15s linear;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; border-top: none;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">ویژگی های کلیدی</span><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;صدای</font></span></font><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/613" target="" title="فلزیاب گرت"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;</font></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جدید</font></span></span></a>&nbsp;آهن: کاربر اجازه می دهد تا اهداف تبعیض شده آهن را تغییر دهد تا محدوده سیگنال میانه ای را تغییر دهد</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;شناسه&nbsp;</font></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جدید</font></span></span></font><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;دیجیتال هدف: 0 تا 99 مقیاس اطلاعات هدف را ارائه می دهد</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/613" target="" title="طلایاب آمریکایی گرت" style="font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;فرکانس</a>&nbsp;</font></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جدید</font></span></span></font><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;بالاتر (10 Khz) حساسیت بیشتری نسبت به اهداف هدایت کم و متوسط ​​(یعنی طلا، سرب)</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;فرکانس&nbsp;</font></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جدید</font></span></span></font><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;قابل تنظیم برای کمک به از بین برد<a href="http://future-detector.com/" target="" title="">ن</a>&nbsp;تداخل</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;Camlocks&nbsp;</font></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جدید</font></span></span></font><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای پایدار<a href="http://future-detector.com/" target="" title="">ی</a>&nbsp;بهتر ساقه</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جدید</font></font></span></span><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;شامل پالس-عرض مدولاسیون صوتی: واضح تر، صوتی پاسخگو تر است</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">8.5 "x 11" (22 x 28 سانتیمتر) PRO&nbsp;</font></font><i><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">formance</font></font></i><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;™ submersible DD searchcoil ارائه می دهد پوشش عالی، عمق</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">رزولوشن پیشرفته آهن: 3 برابر رزین آهن ACE 250، برای کمک به جدا کردن اهداف goog از آهن مجاور مجاور</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شامل Pinpointing الکترونیکی: دقیقا هدف قرار می دهد و سرعت بازیابی</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تبعیض تبعیض آمیز: تغییر الگوهای تبعیض بر مبنای آنچه شما دنبال آن هستید</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">پنج حالت جستجو (به علاوه دقیق)</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هشت (8) تنظیم حساسیت / عمق</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شاخص عمق سکه عمق هدف را تعیین می کند</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شامل عبارات Target ID تجدید نظر شده و الگوهای / تبعیض به منظور بهتر سازگاری با نیازهای جستجوی کاربران بین المللی است</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: 28px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مشخصات فنی</font></font></span></font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">اهداف دیجیتال: YES، مقیاس 0-99</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ویژگی صوتی آهن: بله</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">فرکانس قابل تنظیم: YES</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Camlocks شامل: YES</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Segments Cursor ID: 12</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بخش های جداسازی آهن: 6</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">اصلا تبعیض: بله</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">حالت های Serach: 5 (به علاوه Pinpoint)</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تنظیمات حساسیت / عمق: 8</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تعریف الکترونیک: YES</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">فرکانس: 10 کیلوهرتز</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سطوح تن صدا صوتی: 3</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Standatch Searchcoil: 8.5 "x 11" DD PRO&nbsp;</font></font><i><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">formance</font></font></i><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;™</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">طول (قابل تنظیم): 42 "تا 51" (1.06m-1.29m)</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">وزن کل: 2.9 یوان (1.32 کیلوگرم)</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">باتری: 4 AA (شامل)</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;">&nbsp;</p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">گارانتی: 2 سال، قطعات محدود / کار</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><br style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><i><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline; text-rendering: optimizeLegibility; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بسیار توصیه شده</font></font></span></span></i></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شکار سکه</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شکار جواهر</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شکار Relic</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">رویدادهای مسابقات</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">خشک ساحل / شکار آب تازه</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; font-weight: 700; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><i><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: underline; text-rendering: optimizeLegibility; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">توصیه شده</font></font></span></span></i></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شکار کش</font></font></span></p><p class=" " style="margin: 0px 86px 30px 30px; padding: 0px; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 28px; font-family: NeoSansTB;"><span style="box-sizing: border-box; position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-rendering: optimizeLegibility;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">چشم انداز</font></font></span></p><hr><hr><hr></div></div></div></div> text/html 2018-06-11T12:21:14+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب GTI 2500 , گنج یاب جی تی ای 2500,قیمت فلزیاب garrett gti 2500 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/612 <h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: Roboto, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(0, 103, 179);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;فلزیاب و طلایاب GTI 2500</font></h1><h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: Roboto, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(0, 103, 179);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></h1><h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: Roboto, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(0, 103, 179);"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;SUPREME PACKAGE VLF</font></h1><div style="text-align: center;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><div class="fancybox-bg" id="fancybox-bg-nw" style="margin: 0px; padding: 0px; position: absolute; border: 0px; width: 20px; height: 20px; z-index: 1001; top: -20px; left: -20px; background-image: url(&quot;../images/fancybox.png&quot;); background-position: -40px -122px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: verdana; font-size: 12px; text-align: start;"></div><a id="fancybox-close" style="color: rgb(150, 5, 5); position: absolute; top: -15px; right: -15px; width: 30px; height: 30px; background: url(&quot;../images/fancybox.png&quot;) -40px 0px transparent; cursor: pointer; z-index: 1103; display: inline; font-family: verdana; font-size: 12px; text-align: start;"></a><a id="fancybox-right" style="color: rgb(162, 0, 202); outline: none; position: absolute; bottom: 0px; height: 416px; width: 199.5px; cursor: pointer; background: url(&quot;../images/blank.gif&quot;) transparent; z-index: 1102; display: inline; right: 0px; visibility: visible; font-family: verdana; font-size: 12px; text-align: start;"><br></a></font></div><div><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شامل GTI</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"></font></font></span></p><div id="cboxContent" style="box-sizing: border-box; position: relative; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; overflow: visible; color: rgb(120, 120, 120); font-family: &quot;Source Sans Pro&quot;, sans-serif; font-size: 14px; float: left; width: 600px; height: 700px;"><div id="cboxLoadedContent" style="box-sizing: border-box; overflow: auto; margin-bottom: 5px; width: 600px; height: 695px;"><img id="fancybox-img" src="https://www.nuggets.at/bilder/produkte/gross/GARRETT-GTI-2500-TOS-TiefenSuch-SET.jpg" alt="GARRETT GTI 2500 TOS TiefenSuch SET" style="border: none; width: 550px; height: 370px; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; line-height: 0; vertical-align: top;"></div><div id="cboxTitle" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; position: absolute; bottom: -25px; left: 0px; text-align: center; width: 600px; font-weight: bold; color: rgb(124, 124, 124); float: left;"></div><div id="cboxCurrent" style="box-sizing: border-box; position: absolute; bottom: -25px; left: 58px; font-weight: bold; color: rgb(124, 124, 124); float: left;">image 1 of 3</div><div id="cboxNext" style="box-sizing: border-box; cursor: pointer; position: absolute; bottom: -29px; background: url(&quot;images/controls.png&quot;) -75px -25px no-repeat; width: 23px; height: 23px; text-indent: -9999px; left: 27px; float: left;">next</div><div id="cboxPrevious" style="box-sizing: border-box; cursor: pointer; position: absolute; bottom: -29px; background: url(&quot;images/controls.png&quot;) -51px -25px no-repeat; width: 23px; height: 23px; text-indent: -9999px; left: 0px; float: left;">previous</div><div id="cboxClose" style="box-sizing: border-box; cursor: pointer; position: absolute; bottom: -29px; background: url(&quot;images/controls.png&quot;) -100px -25px no-repeat; width: 23px; height: 23px; text-indent: -9999px; right: 0px; float: left;">close</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>عمق&nbsp;</div></div><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;™ 2500 Metal Detector با 9.5 "تصویربرداری Coil</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><b style="box-sizing: border-box;"><span neo="" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">پنج مورد لوازم جانبی:</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">12.5 "جستجوگر حرفه ای تصویربرداری</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هدست Deluxe&nbsp;</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span><a href="https://www.gooshishop.com/category/mobile/brand-samsung/orderby-pricedescending" target="" title="طلایاب gti 2500" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">Garrett</a></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مورد Garrett Supreme GTI</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;"><span neo="" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">پوشش گیاهی GTI تا &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"></p><div style="text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">چگونه برای پیدا کردن گنج گنج&nbsp;<a href="https://www.mobile.ir/phones/prices.aspx" target="" title="طلایاب gti 2500">ر</a>اهنمای کتاب راهنمای اندازه جیب، 3 "x 5"</div><span neo="" style="box-sizing: border-box;"><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="Roboto, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><font color="#333333" face="Roboto, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></span><p></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ویژگی های کلیدی (&nbsp;</font></font><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">GTI ™ 2500 Metal Detector)</font></font></span></span></b><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تصویر برداری تصویر گرافیکی ™ (GTI)</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;نشان می دهد اندازه و عمق هدف واقعی است.&nbsp;</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هدفون گرافیکی ™ (GTA)</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;هدایت کننده هدف را شناسایی می کند</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">پردازنده سیگنال دیجیتال واقعی (DSP)</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;دقت تبعیض را بهبود می بخشد</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ScanTrack ™</font></font></span></b><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;بهینه سازی سیگنال های گنج بر اساس سرعت چرخش&nbsp;</font></span><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">searchcoil</font></span></b></font><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تعادل زمین:</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;خودکار و همچنین دستی قابل تنظیم است</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تمام حالت Metal Deleting Mode بدون حرکت:</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;اجازه می دهد تا روی هدف قرار گیرد&nbsp;</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دوره قابل تنظیم کاربر، آستانه، تن، حساسیت، تبعیض</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"></font></span></b><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;از بین بردن تداخل ناشی از نمک مرطوب در ساحل، از بین رفتن&nbsp;</font></span><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">نمک کمک می</font></span></b></font><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;کند</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">باطری Hip Mount پکیج:</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;وزن آشکارساز را برای جستجوهای طولانی کاهش می دهد</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">FastTrack ™ Ground Balance</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;برای استفاده در تمامی حالت های فلزی</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Elimination سطح:</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;کمک جستجو جستجو قابل تنظیم، چیزهای کم عمق و ناخواسته را نادیده می گیرد&nbsp;</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">نور پس زمینه LCD:</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;برای روشنایی صفحه نمایش LCD برای بهبود دید&nbsp;</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جک خارجی و هدفون جک:</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;یک چهارم اینچ (1/4 ") اندازه&nbsp;</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هشدار&nbsp;<a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/612" target="" title="">سکه&nbsp;</a>Belltone Audio ™:&nbsp;</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;Garrett صدا برای اهداف هدایت بالا&nbsp;</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">آخرین حالت سوئیچینگ:&nbsp;</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;سوئیچ از All-Metal به Diskrim استفاده می شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">حالت</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><br style="box-sizing: border-box;"></span><b style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">حالت های جستجو</font></font></span></b><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;&nbsp;(6 به علاوه تعیین دقیق الکترونیکی)</font></font></span><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">·&nbsp;</font></font><span style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">همه فلز</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">·&nbsp;</font></font><span style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">صفر</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">·&nbsp;</font></font><span style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/612" target="" title="طلایاب gti 2500"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><span style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">طلا</font></font></span></a>&nbsp;و جواهر</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">·&nbsp;</font></font><span style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سفارشی</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">·&nbsp;</font></font><span style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">املاک</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">·&nbsp;</font></font><span style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سکه</font></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: Symbol;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">·&nbsp;</font></font><span style="box-sizing: border-box; font-stretch: normal; font-size: 7pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">دقیق</font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><img src="http://www.depardedektor.com/images/439427997-846-2.jpg" class="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: none; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgba(255, 255, 255, 0); font-family: Roboto, sans-serif; text-indent: 0px; max-height: none; position: static; top: auto; width: 500px; height: auto; display: block; margin: 0px; padding: 0px;"></font></font></span></p><div><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><hr></font></font></span><hr><hr></div><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 18pt; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-indent: -18pt;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Neo Sans&quot;;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><br></font></font></span></p></font></div> text/html 2018-06-11T12:04:46+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 قیمت دستگاه Exp 6000 ,فلزیاب تصویری eX p6000 , ای ایکس پی 6000 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/611 <h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 24px; font-family: Roboto, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(0, 103, 179);">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; OKM - EXP 6000 Professional Plus</h1><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Merriweather Sans&quot;;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Merriweather Sans&quot;;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Merriweather Sans&quot;;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Merriweather Sans&quot;;"><img class="img-responsive" src="https://www.exp6000.com/media/images/exp-6000-control-unit.jpg" alt="کنترل کننده eXp 6000 صفحه نمایش بوت را نشان می دهد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; font-size: 14px;"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Merriweather Sans&quot;;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Merriweather Sans&quot;;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Merriweather Sans&quot;;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">اسکنر زمینی eXp 6000 OKM از آشکارساز فلزی 3d است که یک ابزار تشخیص ژئوفیزیکی فوق العاده مدرن برای یافتن آثار باستانی، گنجینه های گمشده، ناهنجاری های زیرزمینی، تاسیسات زیرزمینی و سایر سازه های پنهان است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این روش آزمون غیرمخرب را برای ارائه تصاویر گرافیکی از اهداف زیرزمینی قبل از حفاری فراهم می کند.</font></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بر اساس تجربیات عملی با اجداد eXp 4500 و eXp 5000، انتشار انقلابی اسکنر زمین eXp 6000 فرصت های جدیدی را برای شکارچیان گنج، طوفان، باستان شناسان، متفکران، شرکت های تحقیقاتی زمینی و علاقه مندان به تشخیص فلزا<a href="https://www.digikala.com/" target="" title="گنج یاب تصویری exp 6000">ت</a>&nbsp;باز می کند.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">مهمترین نوآوری های اسکنر eXp 6000 عبارتند از:</font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px;"><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">کاملا بی سیم، تمام اجزای با WiFi ارتباط برقرار می کنند</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تمام پروب های اندازه گیری شامل ژیروسکوپ یکپارچه (سنسور جهت گیری)</font></li><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">جدید اختراع شده، قابل ارتقاء تلسکوپی پروب (ثبت اختراع در انتظار)</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">حسگر سوپر شناخته شده، سنسور تونل و سنسور LiveStream که از معروفات eXp 4500 و eXp 5000 شناخته شده است</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">1024 x 768 پیکسل) با قابلیت لمس صفحه نمایش و تنظیم روشنایی&nbsp;<a href="https://www.digistyle.com/" target="" title="گنج یاب تصویری exp 6000">خ</a>ودکار</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">رابط کاربری چند زبانه با طرح بندی / پوسته های مختلف برای بهینه سازی خوانایی در شرایط سخت سخت</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">ردیابی GPS و ناوبری (توسط کاربر فعال می شود)</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">اتصال عینک چشم انداز بی سیم Android یا Tablet PC به منظور بهبود دست زدن یا نظارت</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">خروجی صدا از طریق بلندگوی داخلی، هدفون استاندارد سیمی یا هدست بی سیم بلوتوث امکان پذیر است</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">Powered by Power Pack قابل شارژ بدون کابل</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.exp6000.com/3d-ground-scanner-metal-detector-3d-software/en/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none;">نرم افزار ویژوالیزور 3D</a><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">&nbsp;برای تجزیه و تحلیل عمیق اسکن زمین انجام شده (انتقال آسان داده از طریق USB stick، بدون نیاز به نصب درایور اضافی)</font></li><li style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">اسکنر زمین eXp 6000 یک وسیله شناسایی کامل با عمق نفوذ بالا بالاتر از آشکارسازهای فلز معمولی برای قرار دادن ناهنجاری های زیر کف زمین دفن شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این آشکارساز فلزی 3d می تواند برای وظایف و برنامه های کاربردی زیر استفاده شود:</font></font></p><ul style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; text-align: start;"></ul></font></li><li style="box-sizing: border-box;"><div><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">شکار گنج مصنوعات و آثار فلزی ساخته شده از&nbsp;<a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/611" target="" title=" exp 6000">طلا</a>، نقره، مس و برنز</font></font><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/611" target="" title="گنج یاب تصویری "><img class="img-thumbnail img-responsive" src="https://www.exp6000.com/media/images/exp-6000-telescopic-probe-display-m.jpg" alt="eXp 6000 با پروب تلسکوپی و صفحه لمسی" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out; text-align: start;"></a></div></li></ul><li><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">تمام اجزای eXp 6000 از جمله کنترل کننده، مونتاژ میله تلسکوپی و پروب های اندازه گیری به طور کامل بی سیم هستند و از طریق WiFi به یکدیگر متصل می شوند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">گیرنده GPS مجتمع، که توسط کاربر فعال می شود، می تواند مختصات GPS را با مقدار اندازه گیری شده ذخیره کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بنابراین شما می توانید از ویژگی های ناوبری جیپیاس eXp 6000 برای قرار دادن مناطق اسکن ضبط شده خود به راحتی، حتی پس از مدت زمان طولانی بین زمین و بررسی تجزیه و تحلیل اسکن استفاده کنید.</font></font></p><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">اندازه گیری پروب ها</font></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سنسور فلزی eXp 6000 همراه با انواع پروب های اندازه گیری تخصصی می باشد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">هر پروب اندازه گیری مجهز به سنسور جهت گیری (ژیروسکوپ) است که به انجام اسکن تصاویر با کیفیت بالا کمک می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">با پیگیری جهت گیری پروب اپراتور می تواند بلافاصله تمایل از پروب اندازه گیری متصل را اصلاح کند در حالی که اسکن زیرزمینی.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">کاربر یک نشانگر بصری را به طور مستقیم بر روی صفحه نمایش یا عینک چشم ویدئو eXp 6000 و همچنین یک سیگنال صوتی دریافت می کند.</font></font></p></li><li><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">پروب تلسکوپی</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><img class="img-thumbnail img-responsive" src="https://www.exp6000.com/media/images/okm-eXp6000-telescopic-probe.jpg" alt="پروب تلسکوپی به سنسور فلزی eXp 6000 نصب شده است" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">این پروب اسکن بسیار جدید و منحصر به فرد توسط OKM اختراع شده است تا میزان پروژهای اسکن را که با پیشینهای eXp قبلا استفاده شده است کاهش دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">در حال حاضر شکارچی گنج از یک پروب GPR یک افقی استفاده می کند که می تواند از عرض 50 سانت تا 120 سانتیمتر گسترش یابد.</font></font></p></li><li><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سنسور فوق العاده</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><img class="img-thumbnail img-responsive" src="https://www.exp6000.com/media/images/okm-eXp6000-super-sensor.jpg" alt="سوپر سنسور به سنسور اکسیژن 6000 متصل شده است" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">همانطور که از نام این پروب اندازه گیری در حال حاضر به نظر می رسد، سنسور سوپرمارکت یکی از پیچیده ترین اسکن اسکن زمین است که می تواند برای حالت های اضافی مانند پین اشاره گر (با تبعیض فلز) و اسکن معدن (تشخیص رخ می دهد طلا طبیعی) استفاده می شود.</font></p></li><li><h3 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 24px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">سنسور LiveStream</font></h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><img class="img-thumbnail img-responsive" src="https://www.exp6000.com/media/images/okm-eXp6000-livestream-sensor.jpg" alt="سنسور LiveStream به سنسور اکسیژن 6000 متصل شده است" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out;"></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">با توجه به طراحی سنسور پیچیده، سنسور LiveStream برای مشاهده مستقیم به زیر زمین عمل می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">اطلاعات اندازه گیری بر روی صفحه نمایش یا عینک های چشمک زن فیلم eXp 6000 به منظور قرار دادن اشیاء پنهان و سازه های زیرزمینی جریان می یابد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">بنابراین اپراتور آشکارساز فلزی اطلاعات سریع را در مورد آنچه که زیر پای خود در خاک زیرزمینی دفن شده است، دریافت می کند.</font></font></p></li><li><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; text-align: start;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: left; width: 1170px;"><h2 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;">حالت های عملیاتی</font></h2><hr><hr><hr><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><br></p></div></div></li><li><div class="col-md-4" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: left; width: 390px;"><br></div></li></ul></div> text/html 2018-06-08T13:35:06+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 دستگاه نقطه یاب اسپوتر ,نقطه یاب SPOTTER , فلزیاب اسپوتر , دیپ فایندر http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/609 <div class="page-header" style="min-height: 1px; margin: 2px 0px 10px; padding-bottom: 5px; font-family: yekan; text-align: right;"><h2 itemprop="headline" style="text-align: center; background: rgb(255, 200, 57); height: 33px; line-height: 33px; padding: 0px 20px 0px 0px; margin: -5px -5px 5px; font-weight: normal;"><b class="keyword" style=""><font size="6" style="" color="#660000">دستگاه نقطه یاب SPOTTER</font></b></h2><div style=""><b class="keyword" style=""><h4 style="text-align: center;"><b class="keyword" style="text-align: right;"><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/609" target="" title="نقطه زن اسپوتر">دستگاه نقطه یاب</a></b><font size="5"><a href="http://www.felezyab-farasoo.com/%D8%AF%DB%8C%D9%BE-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2/167-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8-spotter" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;</a>دیپ فایندرز</font></h4><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><b class="keyword">نقطه یابی</b>&nbsp;منحصر به فرد که برای اولین بار در دنیا توسط شرکت دیپ فایندرز طراحی، تولید و روانه بازار شده ست .</h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 400;">سیستمی کاملا دیجیتال برای یافتن نقطه دقیق فلزات مدفون کشف شده با ردیابها.ازین پس اپراتور های تمامی دستگاهای ردیاب میتوانند پس از جستجوی مکان مورد نظر خود نقطه دقیق هدف شناسایی شده را پیدا کنند .</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 400;">استفاده از این دستگاه منحصر<img src="http://www.felezyab-farasoo.com/images/articles/DEEPFINDERS/sptr-772x1030.jpg" alt="" width="171" height="228" style="border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;">&nbsp;به ردیاب های دیپ فایندرز نمی باشد و<a href="https://ikpv133.ir/" target="" title="نقطه زن اسپوتر"> م</a>یتوان از آن به عنوان مکمل تمامی ردیابهای ساخته شده در دنیا توسط شرکت های دیگر نیز استفاده کرد.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 400;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 400;">این&nbsp;<b class="keyword">دستگاه نقطه یاب</b>&nbsp;دارای چهار یونیت مستقل ست که هر کدام به دو پراب زمینی با جنس برنز متصل میشود که توسط آن سیگنال ارسالی از دستگاه به زمین منتقل میشود، و نوع فلز با ارزش قابل انتخاب توسط اپراتور هاست .</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 400;">در این سیستم فرکانس فلزات با ارزش از 4 جهت به نقطه ی مورد نظر ارسال میشود و در صورت وجود هدف واقعی شما میتوانید به راحتی نقطه ی اصلی هدف را پیدا کنید.در این سیستم چهار یونیت به وسیله جدیدترین سیستمهای شبکه سازی با یکدیگر شبکه شده اند و کار کاربر را برای یافتن نقطه دقیق اهداف مدفون در زیرخاک و اعماق زمین بسیار آسان و بی دردسر کرده ان<a href="https://www.bamilo.com/gps-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-2311463.html" target="" title="نقطه زن اسپوتر">د</a>.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 400;"><img src="http://www.felezyab-farasoo.com/images/articles/DEEPFINDERS/sp02-1030x833.jpg" alt="" width="288" height="233" style="border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 400;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 400;">دستگاهی با بدنه کیفیت با طراحی بسیار زیبا، سبک، کم حجم و مقاوم با باتری لیتیومی شارژی که به کاربر اجازه میدهد تا ساعتهای متوالی بدون نیاز به شارژ با دستگاه کار کند.</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 400;">با اسپاتر دیگر نگران اشتباه در ردیابی نباشید ما یافتن نقطه دقیق را با این سیستم به شما نوید میدهیم....</p><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">&nbsp;</h4><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;">ویژگی های دستگاه:</h4><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; padding: 0px; margin: 0px; font-weight: 400;">استفاده از میکرو کنترلر برای ساخت فرکانس<br>دقت بالا در پیدا کردن نقطه هدف<br>ساخت فرکانس 4 نوع فلز ارزشمند<br>استفاده از تکنولوژی شبکه برای ارتباط بیسیم<br>عمق نفوذ بالا<br>نشانگر انتخاب نوع فلز<br>نشانگر وضعیت باتری<br>استفاه از پرابهای قابل حمل برای استفاده آسانتر<br>استفاده از باتری های قابل شارژ با توان بالا برای کارکرد مداوم<br>دفترچه راهنما<br>یکسال گارانتی</p></b><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"><hr style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px;"></div></div> text/html 2018-06-08T13:20:55+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 بوستر,دستگاه بوستر, BOOSTER http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/608 <h4 style="text-align: center;"><font face="yekan" size="5" color="#990000">بوستر,دستگاه بوستر, BOOSTER</font></h4><h4 style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px;"><br></h4><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;">حتما برای&nbsp;<a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/608" target="" title="دستگاه بوستر">اپراتور</a>ان ردیاب ها اتفاق افتاده که در اعماق خاک و زیر زمین در جستجوی فلز و دفینه باشند ولی ردیابشان هیچ نقطه ای را آشکار نسازد ...</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;">شرکت&nbsp;<a href="http://www.felezyab-farasoo.com/%D8%AF%DB%8C%D9%BE-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2/168-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-booster" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51);">دیپ فایندرز</a>&nbsp;برای رفع این مشکل دستگاهی طراحی کرده ست که به کمک آن میتوانید در هر&nbsp;<a href="http://ic98.org/" target="" title="دستگاه بوستر">م</a>کانی به دنبال فلزات مدفون در اعماق خاک و دور دست ها بگردید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;<img src="http://www.felezyab-farasoo.com/images/articles/DEEPFINDERS/booster-1-772x1030.jpg" alt="" width="223" height="297" style="border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;">سیستم&nbsp;<a href="http://www.felezyab-farasoo.com/%D8%AF%DB%8C%D9%BE-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2/168-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-booster" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51);">Booster&nbsp;</a>سیستم دیجیتالی-آنالوگ قدرتمند و کار آمدیست برای باردار کردن خاک محیط تا شعاع طولانی و آماده کردن زمین برای جستجو و دریافت سیگنال با ردیاب .</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;"><b class="keyword">بوستر</b>&nbsp;ذرات مزاحم و ناکارامد در سطح و عمق زمین را حذف می نماید و سطحی صاف و بدون آلودگی برای کار با ردیاب در اختیار شما قرار میدهد.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;">فقط کافیست دستگاه را روشن و پراب ها را به زمین متصل کنید و ده دقیقه منتظر بمانید و پس از آن به دنبال هدف واقعی بگردید.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;">این دستگاه به دو پراب زمینی با جنس برنز متصل میشود که که توسط آن سیگنال ارسالی از دستگاه به زمین منتقل میشود،</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;">دستگاهی با بدنه با کیفیت ، طراحی بسیار زیبا، سبک، کم حجم و مقاوم با باتری شارژی لیتیومی که به کاربر اجازه میدهد تا ساعتهای متوالی بدون نیاز به شارژ با دستگاه کار کند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;">با&nbsp;<b class="keyword">بوستر</b>&nbsp;به بهترین اهداف دست پیدا خواهید کرد...</p><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;"><img src="http://www.felezyab-farasoo.com/images/articles/DEEPFINDERS/booster-488x1030.jpg" alt="" width="195" height="411" style="border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><h4 style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;">ویژگی های دستگاه:</h4><p style="padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan; font-size: 13px; text-align: right;">استفاده از سیگنال خاص برای فعال کردن محیط قابل جستجو کردن ب<a href="https://goldenmaxv4.com/" target="" title="دستگاه بوستر">ا</a>&nbsp;ردیاب<br>قابلیت استفاده برای تمامی فلزات قابل جستجو<br>نشانگرهای وضعیت قدرت خروجی دستگاه<br>ولوم کنترل قدرت خروجی<br>استفاده از میکروکنترلر برای ساخت فرکانس مرکزی دستگاه<br>پرابهای قابل حمل و تعویض برای استفاده راحتتر کاربر<br>استفاده از باتری های قابل شارژ برای کارکرد مداوم<br>دفترچه راهنما<br>یکسال گارانتی</p><hr><hr><hr> text/html 2018-06-07T08:09:05+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 گنج یاب تریژور مستر , فلزیاب TREASURE MASTER,فلزیاب تریژر مستر,فلزیاب تریژرمستر http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/606 <h1 itemprop="name" style="color: rgb(88, 65, 51); margin: 15px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 27.36px; line-height: normal; font-family: georgia, times, &quot;times new roman&quot;, serif;"><font style="vertical-align: inherit;">Whiteies TreasureMaster</font></h1><div><font style="vertical-align: inherit;"><br></font></div><div><font style="vertical-align: inherit;" color="#660099" face="Mihan-Yekan"><h3 class="r" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; font-size: 37.44px; white-space: nowrap;">گنج یاب تریژور مستر</h3></font></div><div><font style="vertical-align: inherit;"><br></font></div><div><font style="vertical-align: inherit;"><a class="irc_mil i3597 iVaT6IJ0EYus-zixyDjKkw5M" rel="noopener" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" href="https://regton.com/white-s-treasure-master-metal-detector.html" data-ved="2ahUKEwiMvLOgkMHbAhXFK1AKHWxMAzoQjRx6BAgBEAU" style="border: 0px; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; text-align: center; background-color: rgb(34, 34, 34);"><img class="irc_mi" src="https://regton.com/media/catalog/product/cache/1/image/f0a15bd800814b8bdf4e8f926608dc61/w/h/whites-treasuremaster-detector.jpg" alt="تصویر مرتبط" width="582" height="582" style="background-color: rgb(255, 255, 255); background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 21px 21px; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65) 0px 5px 35px; margin-top: 0px;"></a></font></div><div><font style="vertical-align: inherit;"><h2 itemprop="name" style="color: rgb(88, 65, 51); margin: 60px 0px 10px -5px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 24.48px; line-height: normal; font-family: georgia, times, &quot;times new roman&quot;, serif; clear: both; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Treasuremaster</font></font></h2><h2 itemprop="name" style="color: rgb(88, 65, 51); margin: 60px 0px 10px -5px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 24.48px; line-height: normal; font-family: georgia, times, &quot;times new roman&quot;, serif; clear: both; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/606" target="" title="گنج یاب تریژور مستر"><img class="irc_mi" src="https://www.detecteurs.fr/media/catalog/product/cache/1/image/778x990/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/t/r/treasure-master.jpg" width="296" height="377" alt="تصویر مرتبط" style="background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 21px 21px; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65) 0px 5px 35px; margin-top: 0px;"></a></h2><div class="date" style="margin-top: -10px; float: right; font-size: 10.8px; color: rgb(137, 118, 91); font-family: Arial;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">2015 اوت 13</font></font></div><span itemprop="reviewBody" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14.4px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">من TreasureMaster را حدود 3 هفته در اختیار داشتم، تا آن زمان من Ace 250 را استفاده می کردم. TM خیلی بیشتر از 250 آشکار است. من اشتباه نکنم. من دوست دارم Ace 250 را دوست دارم ولی سفیدپوستان را می بینم بازار 250 تا 300 دلاری.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">من فکر کردم که من شلوغ کرده بودم و سکه های قدیمی بسیار زیبا را پیدا کردم.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">من باور دارم که من اهداف را بسیار عمیق کرده ام.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با توجه به اینکه یک تیکه بزرگ تخت بود، اما پس از آن از زمین خارج شد، آن را به اندازه 17 "عمیق سوراخ 1" ضخامت چنگال سر به طوری که نگاه کردن به حدود 16 "عمیق، اما در سکه من بیش از 8" عمیق پیدا کرده است.&nbsp;</font></font><br><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">تنها 2 چیز که من در مورد آن دوست ندارم این است که اگر نور مستقیم خورشید فقط صفحه نمایش بزرگ را ببیند آن را برای یک ثانیه کور می کند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">چیز دیگری است که در باد سنگین من ترسیدم اگر قرار باشد آن را پایین بیاورم ....</font></font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14.4px;"></span><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14.4px;"><img src="http://metaldetectorreviews.net/buttons/graph.png" width="80" height="8" alt="عمق یک سکه">&nbsp;<img src="http://metaldetectorreviews.net/buttons/graph2.png" width="100" height="8" alt="عمق">&nbsp;<b><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">حداکثر عمق:</font></font></b><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp;8 اینچ در سه ماهه ایالات متحده</font></font></p><h2 itemprop="name" style="color: rgb(88, 65, 51); margin: 60px 0px 10px -5px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 24.48px; line-height: normal; font-family: georgia, times, &quot;times new roman&quot;, serif; clear: both; border-bottom: 1px solid rgb(204, 204, 204);"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">ویژگی های نرم افزار،<a href="https://www.okmgermany.com/fa/" target="" title="گنج یاب تریژور مستر"> ق</a>یمت آماتور.</font></font></h2><div class="date" style="margin-top: -10px; float: right; font-size: 10.8px; color: rgb(137, 118, 91); font-family: Arial;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">2015 ژوئیه 08</font></font></div><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial; font-size: 14.4px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><span itemprop="reviewBody" style="font-size: 14.4px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">این زمان بسیار طولانی بوده است، زیرا ما از W "بزرگ" چیزی واقعی را دیدیم.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">MX5 آخرین ماشین جدید بود اما مبتنی بر تکنولوژی MXT بود.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">در حالی که آن را خیلی خوب بود، هرگز واقعا به نظر می رسید آن را پیدا کنید بازار است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با توجه به AT Pros، آن را با قیمت بالا در اختیار شما قرار می دهد اما هرگز نتوانستید احترام بیشتری نسبت به AT Pro کسب کنید.&nbsp;</font></font><br><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Treasuremaster را وارد کنید&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">من 30 سال است که شناسایی کرده ام و از همه آنها استفاده کرده ام.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این دستگاه کوچک دارای ویژگی های "طرفدار" بیشتری نسبت به سایر دستگاه های دیگر در محدوده&nbsp;<a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/606" target="" title="فلزیاب تریژور مستر">قیمت</a>&nbsp;آن است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این حساس، عمیق، آسان برای استفاده، سبک وزن است و باید این صدای مورچه رنگی مونو را کمی رقابتی جدی بگذارد، زیرا Treasuremaster حتی در همان کلاس Garrett Ace نیست، اما قیمت آن Ace است.&nbsp;</font></font><br><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">تعادل زمین واقعی اتوماتیک، تعیین دقیق VCO، میزان هدف قابل تنظیم، 4 تن ID، 8 قطعه دیسک، آستانه شکار (ویژگی حساسیتی که هیچ آشکارساز کمتر از 300 دلار نیست)، بر روی 2 باطری AA به مدت 20 ساعت اجرا می شود.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">(اجازه دهید آن را باران زده نامیده می شود).&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">وزن آن در حدود 3 پوند وزن دارد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">گوشت گاو فوق العاده ای نسبت به آشکارسازهای پرچشمه مانند Tek Delta 4000، اما افزایش اضافی آن را مانند یک آشکارساز ساخته شده بهتر می کند.&nbsp;</font></font><br><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">در حال حاضر حدود 5 بار آن را انجام داده ام و برخی از سایت هایی را که من گذراندم، دوباره شکار کردم.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">پیدا کردن بسیاری از لباس&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">من در راه نگهبانان جدی زیاد پیدا نمی کنم، اما این تقصیر محل من است و نه آشکارساز.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">آشکارساز سکه ها را کاملا محکم می کند و روی یک هدف قفل می کند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">ID Target تقریبا مشابه ماشین های White است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">هفتاد و هشتاد و هشتاد و هشتاد و هفتاد و هشتاد و هفتاد و هشتاد و هشتاد و هفتاد و هشتاد و هفتاد و هشتاد و هفتاد و هشتاد و هفتاد و هشتاد و هفتم&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">خاک رس قرمز در گرجستان شکار می کنم و به نظر می رسد که خاک خشك را به خوبی اداره می كند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">شما می توانید آشکارساز به روز رسانی تعادل زمین اگر شما بالا بردن کمر در بالای کمر و راه رفتن با آن در هوا.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">هر چند ثانیه یک بوق عمیق بشنوید.&nbsp;</font></font><br><a class="irc_mil i3597 iZQHFa772_Xo-zixyDjKkw5M" rel="noopener" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload="" target="_blank" tabindex="0" href="http://www.lancredecorail.com/fr/boutique/detecteurs-de-metaux/white-s/treasure-master/91" data-ved="2ahUKEwi4qqPRkMHbAhWQKVAKHdjSDrwQjRx6BAgBEAU" style="border: 0px; color: rgb(102, 0, 153); cursor: pointer; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; text-align: center; background-color: rgb(34, 34, 34);"><img class="irc_mi" src="http://www.lancredecorail.com/CMS/modules/product/main/whitestreasuremaster1_5a1fd3dba9c43161329678.png" width="700" height="377" alt="تصویر مرتبط" style="background-color: rgb(255, 255, 255); background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 21px 21px; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65) 0px 5px 35px; margin-top: 0px;"></a><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">استفاده از آن به آسانی همانطور که آن را روشن می کنید، با استفاده از دکمه های گزینه ها، دکمه UP / DOWN را فشار دهید تا یک آستانه کوچک را تنظیم کنید و شروع به نوسان کنید.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">اگر آشکارساز falses، به سادگی با استفاده از دکمه های +/- حساسیت را پایین بیاورید.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">تنظیمات مختلف با فشار دادن دکمه Option و دوچرخه سواری از طریق تنظیمات مختلف قابل تنظیم انتخاب می شوند.&nbsp;</font></font><br><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">شماره های&nbsp;<a href="https://www.okmgermany.com/fa/" target="" title="فلزیاب تریژور مستر">ص</a>فحه نمایش بزرگ و آسان برای خواندن.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">نه به اندازه سری فیشر F، اما بسیار راحت تر از MXT گران قیمت من خواندن.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">من 4 تن ID شناسایی کردم کمی به خصوص در زمین گرمتر مزاحم شدم و می توانم اشتباهی انجام دهم و بعضی از تن های کم هزینۀ تصادفی.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">تنظیم تن ID به 2 تن آن را حل کرد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">به طور کلی، Treasuremaster MULL بیشتر ماشین از سری Coinmaster / Pro است که آن را جایگزین و MUCH بیشتر ماشین از رقابت هدف گاررت آس است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">من فکر می کنم زمانی که داده می شود، Treasuremaster باید یک انتخاب محبوب در مجموعه گسترده ای از آشکارسازها خارج شود.</font></font></span></font></font></p></font><hr><hr><hr></div> text/html 2018-06-07T07:55:25+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 گنج یاب تصویری اصل,نقطه زن تصویری اصل,حفره زن تصویری,حفره یاب تصویری,قیمت دستگاه گنج یاب تصویری,بهترین گنج یاب جهان http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/605 <div><b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif; font-size: 15px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><br></font></font></b></div><b style="font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><div style="text-align: center;"><b style="font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;" size="5" color="#cc0000">طلایاب و فلزیاب گلدن ماسک پرو</font></font></b></div><div style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; font-size: 15px;"><b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif; font-size: 15px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><br></font></font></b></div><div style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;"><b style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif; font-size: 15px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><br></font></font></b></div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: 15px;">ماسک طلایی Deep Hunter Pro 2</span></font></font></b><font style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif; font-size: 15px; vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp;ی<a href="http://www.felezyabbartar.com/%DA%AF%D9%84%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88-3-golden-mask-pro/" target="" title="طلایاب گلدن ماسک">ک</a>&nbsp;فلزیاب&nbsp; القایی پالس (PI) است که برای شناسایی اشیاء فلزی بزرگ و متوسط ​​که عمیقا دفن شده اند، طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با یک سکه کوچک 20 سانتی متر جستجو می توان آن را برای تیراندازی سکه و استخراج طلا استفاده کرد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">Deep Hunter Pro 2 کنترل های ساده و بصری دارد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">تعادل زمین را می توان به صورت خودکار یا دستی تنظیم کرد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">DHP2 مانند دیگر آشکارسازهای فلزی از محدوده طلایی ماسک، دستگاه بسیار حساس و قابل اعتماد برای استفاده حرفه ای است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">نوع اشیاء توسط دو چراغ چراغ - قرمز برای فلزات غیر آهنی و سبز برای آهن شناسایی شده است.</font></font><br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif; font-size: 15px;"><font style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif; font-size: 15px; vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">آشکارساز فلز Deep Hunter Pro 2 برای جستجوی راحت در نزدیکی خطوط برق 50 هرتز بهینه شده است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">یک نسخه ویژه "نسخه آمریکایی" وجود دارد که برای جستجوی نزدیک به خطوط برق 60 هرتز بهینه سازی شده است - این فرکانس در ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر در آمریکای شمالی و جنوبی، عربستان سعودی و غیره وجود دارد.&nbsp;</font></font><img src="https://www.goldenmaskdetectors.com/images/gm_logo_220.png" alt="آشکارسازهای ماسک طلایی - آرم" style="max-width: 100%; color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Verdana, sans-serif; font-size: 16px;"><br><div class="gallery_container" style="font-size: 0px; flex-flow: row wrap; width: 320px; display: inherit; justify-content: center; color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Verdana, sans-serif;"><a name="country"></a><div class="gal_thumbs" style="width: 90px; height: 90px; margin: 5px; display: inline-block; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; border-radius: 10px; opacity: 0.85; overflow: hidden;"><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/605" target="" title="گلدن ماسک " style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="https://www.goldenmaskdetectors.com/photos/dhpro2_1.jpg" alt="ماسک طلایی عمیق شکارچی Pro2" style="max-width: 100%;"></a><a href="https://www.goldenmaskdetectors.com/photos/dhpro2_2_l.jpg" data-lightbox="dhpro2" title="ماسک طلایی عمیق شکارچی Pro2 و 20 سانتی متر کویل جستجو" style="color: rgb(143, 186, 230);"><img src="https://www.goldenmaskdetectors.com/photos/dhpro2_2.jpg" alt="و 20 سانتی متر کویل جستجو" style="max-width: 100%;"></a></div><div class="gal_thumbs" style="width: 90px; height: 90px; margin: 5px; display: inline-block; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; border-radius: 10px; opacity: 0.85; overflow: hidden;"><a href="https://www.goldenmaskdetectors.com/photos/dhpro2_3_l.jpg" data-lightbox="dhpro2" title="ماسک طلایی Deep Hunter Pro2 پانل جلو" style="color: rgb(143, 186, 230);"><img src="https://www.goldenmaskdetectors.com/photos/dhpro2_3.jpg" alt="پانل جلو" style="max-width: 100%;"></a></div><div class="gal_thumbs" style="width: 90px; height: 90px; margin: 5px; display: inline-block; border: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding: 0px; border-radius: 10px; opacity: 0.85; overflow: hidden;"><a href="https://www.goldenmaskdetectors.com/photos/dhpro2_4_l.jpg" data-lightbox="dhpro2" title="نمایش ماسک طلایی Deep Hunter Pro2 از کیسه نرم" style="color: rgb(143, 186, 230);"><img src="https://www.goldenmaskdetectors.com/photos/dhpro2_4.jpg" alt="نمای جانبی کیسه نرم" style="max-width: 100%;"></a></div></div><div><br></div><div><br></div><div><div class="specs_title_div" style="width: 515.844px; height: 20px; background-color: rgb(204, 204, 204); text-align: center; padding: 2px 0px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif; font-size: 14px; display: inline-block;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">ویژگی های فن<a href="http://www.felezyabbartar.com/" target="" title="فلزیاب گلدن ماسک پرو">ی</a>&nbsp;حرفه ای&nbsp;</font><b><font style="vertical-align: inherit;">شکارچی عمیق طلایی ماسک طلایی</font></b></font></div><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif; font-size: 12px;"></span><div class="padding_5" style="padding: 5px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif; font-size: 12px;"><div class="spec_row_1" style="background-color: rgb(232, 232, 232); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">نام تجاری:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">ماسک طلایی</font></div></div><div class="spec_row_2" style="background-color: rgb(244, 244, 244); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">مدل:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">عمیق شکارچی Pro2</font></div></div><div class="spec_row_1" style="background-color: rgb(232, 232, 232); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">فن آوری:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">PI</font></div></div><div class="spec_row_2" style="background-color: rgb(244, 244, 244); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">فرکانس:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">675 هرتز</font></div></div><div class="spec_row_1" style="background-color: rgb(232, 232, 232); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">تعادل زمین:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">دستی و خودکار</font></div></div><div class="spec_row_2" style="background-color: rgb(244, 244, 244); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">حالت جستجو:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">حرکت اهسته</font></div></div><div class="spec_row_1" style="background-color: rgb(232, 232, 232); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">کنترل:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">حجم صدا، حساسیت، تعادل زمین، فرکانس خلط، سوئیچ حالت تقویت، دکمه تنظیم، بررسی باتری</font></div></div><div class="spec_row_2" style="background-color: rgb(244, 244, 244); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">نوع سیم کشی:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">PI</font></div></div><div class="spec_row_1" style="background-color: rgb(232, 232, 232); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">وزن (شامل باتری):</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">2 کیلوگرم با سیم پیچ 125x125 سانتیمتر</font></div></div><div class="spec_row_2" style="background-color: rgb(244, 244, 244); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">باتری:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">باتری قابل شارژ NiMH 2600mAh</font></div></div><div class="spec_row_1" style="background-color: rgb(232, 232, 232); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">عمر باتری:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">8 ساعت</font></div></div><div class="spec_row_2" style="background-color: rgb(244, 244, 244); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">هدفون بی سیم:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">نه</font></div></div><div class="spec_row_1" style="background-color: rgb(232, 232, 232); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;">هدفون جک:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;">6.35 میلیمتر - 1/4 "</font></div></div><div class="spec_row_2" style="background-color: rgb(244, 244, 244); display: inline-block; width: 505.844px;"><div class="spec_left" style="float: left; display: table-cell; width: 135px; padding: 6px 5px 3px 8px;"><font style="vertical-align: inherit;"><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/605" target="" title="بهترین گنج یاب جهان">ضمانتنامه</a>:</font></div><div class="spec_right" style="float: none; padding: 3px 5px 6px 8px; width: auto;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">5 سال - هیئت الکترونیک؛&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">2 سال - تمام بقیه، به جز باتری</font></font></div></div><hr><hr><hr></div></div><div><font style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: &quot;Open Sans&quot;, Arial, sams-serif; font-size: 15px; vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><br></font></font></div> text/html 2018-06-06T08:46:43+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب ریلایک استریکر , فلزیاب رلیک استرایکر,Relic Striker,فلزیاب Relic Striker http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/604 <h1 class="mda-postheader" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" style="" size="5"><font style="vertical-align: inherit;">&nbsp; &nbsp;</font><b style="">&nbsp; &nbsp;طلایاب و</b></font><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/604" target="" title="" style="font-size: 11px;"></a></h1><h1 class="mda-postheader" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; text-align: center; display: inline !important;"><font face="Mihan-Yekan" size="5"><b>فلزیاب&nbsp;</b><span style="color: rgb(153, 0, 0);">Relic Striker</span></font></h1><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/604" target="" title=""><div style="text-align: center;"></div></a><h2 class="post-header" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; list-style: none;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);"><div style="font-weight: 400;"><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/604" target="" title="فلزیاب رلیک استرایکر"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" color="#990000" style="vertical-align: inherit;" size="5"><b style="">&nbsp;گنج یاب&nbsp;رلیک استریکر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;" size="2"><br></font></div></a></div></font></font></font></font></font></font></h2><h2 class="post-header" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; list-style: none;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);"><div style="font-weight: 400;"></div><div style="font-weight: 400;"></div></font></font></font></font></font></font></h2><h2 class="post-header" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; list-style: none;"><font style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68);"><div style="font-weight: 400;"><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/604" target="" title="فلزیاب رلیک استرایکر"></a><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div style="font-weight: 400;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;" size="2"><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b>این&nbsp;دستگاه نسبت به همه نوع فلز حساس بوده و می‌تواند وجود هر نوع فلزی&nbsp;را در حوضه‌ای عملکرد خود در زیر زمین و یا زیر آب تشخیص دهد و با توجه به میزان برد دستگاه می‌توان از آن برای ردیابی لوله‌های فلزی، کابل‌ها و یا سایر موانع فلزی د</b><a href="http://felezyab.co/" target="" title="فلزیاب رلیک استرایکر">ر</a><b>&nbsp;زیر زمین نیز استفاده نمود.</b></div><b><b>طرز کار این دستگاه بسیار ساده بوده و کلیهٔ تنظیمات مورد نیاز بطور اتوماتیک در داخل آن انجام می‌شود. به دلیل بهره گیری از روش القای پالس در این دستگاه نیازی به جبران سازی‌های عوامل محیطی و شرایط زمین نبوده و در همه نوع ترکیبات خاک، زمین مرطوب، نمکزار&nbsp;و&nbsp;حتی در سطح آب‌های شور نیز قابل استفاده می‌باشد.</b></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start;"><font color="#333333" face="Mihan-Yekan" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start;"><font color="#333333" face="Mihan-Yekan" size="2"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img src="http://md-hunter.com/wp-content/uploads/2015/11/detech-relic-striker-01.jpg" alt="detec-relic-striker-01" width="645" height="423" class="alignnone size-full wp-image-9029" style="margin: 0px; color: rgb(15, 20, 25);"></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#0f1419" face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start;"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#0f1419" face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; text-align: start;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b>این دستگاه علاوه بر عملکرد فلزیابی به سیستم تفکیک نیز مجهز شده است. انرژی مورد نیاز دستگاه از باطری قابل</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;شارژ تامین می‌گردد و نیازی به تعویض باطری نمی‌باشد، کافیست پس از تخلیه، آن را به وسیله شارژر مخصوص که</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b>&nbsp;به همراه دستگاه ارائه می‌شود شارژ نمود</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><b><br></b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">فوائد</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">سیستم پالسی فوائد زیادی دارد از جمله قابلیت استفاده از دیسک بزرگ به قطر ۴۰ و همچنین استفاده از لوپ‌های متفاوت و قدرت فرستنده</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">بسیار بالا مخصوصا زمانیکه شما به کاوش در عمق مشغول هستید هر گونه لوپی با هر اندازه و شکل را با تنظیم مخصوص به خود می‌توان</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">به دستگاه وصل کر</font></b><a href="http://felezyab.co/" target="" title="فلزیاب رلیک استرایکر">د</a><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">.</font></b></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(15, 20, 25);"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img src="http://md-hunter.com/wp-content/uploads/2015/11/detech-relic-striker-03.jpg" alt="detec-relic-striker-03" width="645" height="363" class="alignnone size-full wp-image-9031" style="margin: 0px;"></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دستگاه فلزیاب &nbsp;ارزان و تفیک دار &nbsp;رلیک &nbsp;توانایی کاوش در عمق را با هر گونه لوپی به شما می‌دهد.</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دستگاه گنج باب &nbsp;قیمت مناسب رلیک &nbsp;قادر به یافتن مکان شی فلزی در هوا به‌‌ همان اندازه‌ای که در زیر زمین قادر می‌باشد</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دستگاه گنجیاب طلایاب فلزیاب پالسی رلیک &nbsp;به فلزات غیر آهنی مخصوصاً طلا بسیار حساس می‌باشد</font></b></p><div style=""><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(15, 20, 25);"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img src="http://md-hunter.com/wp-content/uploads/2015/11/detech-relic-striker-04.jpg" alt="detec-relic-striker-04" width="645" height="484" class="alignnone size-full wp-image-9032" style="margin: 0px;"></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>و</b><b>&nbsp;با داشتن امکان تفکیک و نیز باطری سیار کاوشی بی‌نظیر را پدید &nbsp;می‌آورد</b></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">مشخصات:</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دارای نمایشگر تمام دیجیتال و خروجی صوتی</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دارای مد ALL METAL به منظور تشخیص هر نوع فلز</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دارای مد تفکیک طلا (GOLD) با دقت بسیار بالا</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دارای سیستم تعیین درصد کشف</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دارای ثبات تنظیم و پایداری بالا</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">امکان تنظیم دستگاه برای شرایط محیطی در خاک‌های مختلف</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دارای چراغ صفحه نمایش برای دید در شب</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">نقطه یابی دقیق هدف و پیدا کردن در عمق زیاد</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دارای نمایشگر وضعیت شارژ باتری</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">دیسک به قطر50cm</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">عمق کاوش 4 متر</font></b></p><div style=""><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(15, 20, 25);"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img src="http://md-hunter.com/wp-content/uploads/2015/11/detech-relic-striker-05.jpg" alt="detec-relic-striker-05" width="645" height="362" class="alignnone size-full wp-image-9033" style="margin: 0px;"></font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(15, 20, 25);"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(15, 20, 25);"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><img src="http://md-hunter.com/wp-content/uploads/2015/11/detech-relic-striker-06.jpg" alt="detec-relic-striker-06" width="645" height="484" class="alignnone size-full wp-image-9034" style="margin: 0px;"></font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(15, 20, 25);"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></p><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(15, 20, 25);"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">مزایا و ویژگی‌های&nbsp;</font></b></div><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(15, 20, 25);"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br style="text-align: right; color: rgb(76, 76, 76);"></font></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; حساسیت بالا به انواع فلزات</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; حساس نبودن به آب نمک و یا خاک با املاح معدنی</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; قابل اطمینان با استفاده آسان و ساده</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; استفاده از سیستم دیجیتال برای بهره گیری بهتر</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; داشتن دیسک به قطر ۴۰ سانتی متر</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; نقطه یابی دقیق با لوپهای بزرگ</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; کاوش آسان و موثر مناطقی با مساحت زیاد</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; کارکرد در زمین با سطح نا‌هموار</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; ساختمان مکانیک محکم و با دوام دستگاه</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; وجود لوپ‌های گوناگون برای کاوش</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; واکنش سریع صوتی همراه با کنترل نوسان ولتاژ</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; نمایش گر وضعیت شارژ باطری روی صفحه LCD</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; وجود سیستم تنظیم هوشمند جهت تنظیم دستگاه</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; داشتن حالت کاوش، تفکیک</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; عمق کاوش تا4 متر</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; لوپهای جستجوگر ضد آب</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; استفاده از دو ولوم جهت تنظیم دستگاه TUN، SET</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; داشتن باطری سیار</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; داشتن کیف مقاوم و ضد ضربه در برابر حوادث</font></b></div><p style="margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(15, 20, 25);"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">&nbsp; &nbsp; دارای چراغ صفحه LCD یا صفحه (دیجیتالی)</font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: right;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">این دستگاه طلایاب یک انگشتر را در 50 سانتی تفکیک میکند</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">این یعنی شگفتی بی نظیر در ساخت و طراحی طلایاب</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></b></p><div><hr><hr></div></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><b><font face="Mihan-Yekan" size="2">tag</font></b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">بهترین فلزیاب , بهترین فلزیاب جهان , بهترین فلزیاب دنیا , دستگاه طلایاب , دستگاه فلزیاب ,&nbsp; ردیاب طلا , ردیاب فلز یاب , شرکت اوکاام , شرکت اوکی ام , طلایاب , فلز یاب , فلزیاب تصویری المانی , کاتالوگ فلزیاب , راهنمای خرید فلزیاب , قیمت فلزیاب , قیمت طلایاب , قیمت گنج یاب , فلزیاب تصویری اصل , گنج یاب تصویری اصل , نقطه زن تصویری اصل , حفره زن تصویری , حفره یاب تصویری , قیمت دستگاه گنج یاب تصویری , بهترین گنج یاب جهان , فلزیاب المانی , گنج یاب المانی , گنج یاب امریکایی , گنج یاب ساخت المان , کاتالوگ فلزیاب تصویری , گنج یاب قیمت مناسب , فلزیاب قیمت مناسب , حفره یاب قیمت مناسب , فلزیاب تفکیک دار , گنج یاب تفکیک دار , طلایاب تفکیک دار , قیمت دستگاه گنج یاب , قیمت دستگاه طلایاب , قیمت دستگاه فلزیاب , شعاع زن انگلیسی , شعاع زن المانی , شعاع زن امریکایی , دستگاه فلزیاب اصل , دستگاه گنج یاب اصل , گنج یاب کار کرده , گنج یاب دست دوم , گنج یاب تقلبی , گنج یاب ایرانی , طلایاب اندروید , فلزیاب مهندس شیرمحمدی , فلزیاب ناب , فلزیاب مهندس پناهی , فلزیاب پالسی , فلزیاب کبری , گنج یاب کبری , گنج یاب دست ساز , دفینه یاب اصل , دفینه یاب تصویری , دفینه یاب ارزان , گرانترین دفینه یاب , ارزانترین دفینه یاب , فلزیاب تک , فلزیاب حرفه ای , فلزیاب اورجینال , گنج یاب اورجینال , فلزیاب ابتکار , فلزیاب تک غفاری , فلزیاب شاقولی , فلزیاب ارومیه , گنج یابی , گنج یاب دید در شب , گنج یاب نشان دهنده عمق , دستگاه عمق یاب , گنج یاب اسکن کن , گنج یاب اسکنر , اسکنر تصویری زنده , فلزیاب تصویری زنده , گنج یاب تصویری زنده , فلزیاب المانی پخش زنده , گنج یاب تیوا , گنج یاب کاایکس اس , گنج یاب با تست , گنج یاب با تست در خاک , فروش گنج یاب با تست , فلروش فلزیاب با تست , نقطه زن تصویری المانی , گنج یاب تروویدو , فلزیاب قدرتمند , قیمت فلزیاب اصل , قیمت گنج یاب اصل , قیمت طلایاب اصل , فلزیاب ماورا , فلزیاب قوی , گنج یاب قوی , طلایاب قوی , قوی ترین گنج یاب , قوی ترین فلزیاب , گنج یاب , گنجیاب , فلزیاب بدون gps , فلزیاب حذف کننده ذرات , گنجیاب بالانس اتوماتیک , گنج یاب حذف کننده ذرات , فلزیاب تصویری الله دادی , دستگاه فلز یاب , گنج یاب +قیمت , فلزیاب +قیمت , طلایاب+قیمت , فلزیاب جدید , گنج یاب جدید , طلایاب جدید+قیمت , مهمترین فلزیاب , مهمترین گنج یاب , بالاترین فلزیاب , بالاترین گنج یاب , دستگاه گنج یاب اسکن کن , دستگاه گنج باب اسکنر , فلزیاب اسکن زنده , فلز یاب کبری , فلز یاب تصویری , عکس فلز یاب.فلزیاب اصل و ارزان,طلایاب اصل وارزان,طلایاب حرفه ای و ارزان,طلایاب تصویری و قیمت مناسب,طلایاب قوی و ارزان,ارزان ترین طلایاب حرفه ای,بهترین طلایاب جهان,حرفه ای ترین طلایاب,حرفه ای ترین گنج یاب,طلایاب قوی,طلایاب خیلی پیشرفته ,طلایاب اصل و قیمت مناسب, طلایاب دست دوم و اصل,قوی ترین طلایاب جهان,طلایاب قدرتمند,طلایاب تصویری زنده,قیمت طلاایب حرفه ای, قیمت گنج یاب حرفه ای, قیمت حرفه ای ترین گنجیاب, دستگاه طلایاب حرفه ای ,دستگاه طلاایب اصل ,دستگاه طلایاب ارزان, دستگاه طلایاب اصل و ارزان ,ارزانترین طلایاب ,گرانترین طلایاب,قوی ترین طلایاب جهان, طلایاب چی بخرم, چه طلایابی خوب است ,طلایاب تروویدو,فلزیاب تصویری تروویدو,گنج یاب تصویری تروویدو,طلایاب ایرانی ,طلایاب دست ساز, طلایاب ساخت المان, طلایاب ساخت فرانسه, طلایاب ساخت امریکا, طلایاب ساخت انگلیس, طلایاب قیمت ,قیمت طلایاب, طلایاب اورجینال قیمت,دستگاه گنج یاب ماهواره ای,</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">قیمت طلایاب ,طلا یاب اندروید,قیمت انواع گنج یاب,اجاره دستگاه گنج یاب,قیمت دستگاه فلزیاب,لیست قیمت فلزیاب ,قیمت فلزیاب تصویری ,www.felezjoyan.com , www.felezyabnab.com , www.tiwa.ir , www.kxsfelezyab.com , www.felezyabmad.com , www.kavoshgaranpersian.com , www.felezyabco.com ,</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan" size="2">خرید شاقول طلایاب,قیمت شاقول جیوه ای,شاقول گنج یاب,نحوه ساخت شاقول گنج یاب,طلایاب اندروید,طلایاب حرفه ای اندروید,طلایاب دست ساز خوب-طلایاب دست ساز با کارایی بالا,طلایاب تصویری اندروید,طلایاب تصویری برای اندروید,دستگاه طلایاب تصویری اندرویدی-طلایاب-خرید دستگاه گنج یاب-خرید دستگاه طلایاب- قیمت-طلایاب تصویری اندرویدی طلایاب تصویری -فروش طلایاب-فروش دستگاه طلایاب موبایلی-گنج یاب موبایلی-طلایاب موبایلی اصل-طلایاب موبایلی المانی-فلزیاب موبایلی پیشرفته-گنج یاب پیشرفته موبایلی-دستگاه نقطه زن تصویری,دستگاه نقطه زن اصل,دستگاه حفره یاب پیشرفته,حفره یاب پیشرفته اندرویدی,حفره یاب حرفه ای, فروش دستگاه حفره یاب فرانسوی -خرید دستگاه اصل فرانسوی-خرید دستگاه طلایاب اصل-دستگاه حفره یاب اصل,دستگاه حفره زن تصویری پیشرفته,قیمت حفره یاب تصویری,حفره یاب تصویری ارزان,لیست قیمت فلزیاب,لیست قیمت گنج یاب,لیست قیمت طلایاب,قیمت گنج یاب اصل,قیمت دستگاه گنج یاب اصل,کاتالوگ گنج یاب,کاتالوگ فلزیاب,کاتالوگ طلایاب,لیست قیمت دستگاههای طلایاب اصل ,لیست قیمت دستگاه های گنج یاب ,کاتالوگ فلزیابهای موجوددر ایران,فلزیاب کاتالوگ,گنج یاب کاتالوگ,طلایاب کاتالوگ قیمت,گنج یاب با عمق خیلی بالا,طلایاب خیلی عمیق,فلزیاب با عمق بالای 5 متر,دستگاه طلایاب ارزان با عمق بالای 4 متر-بالاترین عمق گنج یاب-بالاترین عمق طلایاب-ساخت دستگاه گنج یاب -ساخت دستگاه طلایاب اصل-گنج یاب دست ساز-نحوه ساخت دستگاه گنج یاب-نحوه ساخت فلزیاب دستی-تکنولوژی ساخت گنج یاب-طلایاب دست ساز-طلایاب تقلبی-اموزش ساخت گنج یاب-اموزش ساخت دستگاه فلزیاب-فلزیاب کبری-طلایاب کبری-دستگاه گنج یاب کبری-قوی ترین طلایاب حرفه ای جهان -طلایاب فرانسوی-طلایاب ساخت فرانسه-طلایاب پیشرفته فرانسوی-بهترین گنج یاب ساخت فرانسه-فلزیاب رلیک استرایکر-گنج یاب رلیک استرایکر-طلایاب رلیک استرایکر&nbsp;</font></p><div style=""><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div style=""><hr style=""><hr style=""><br></div><span style="font-size: 11px; vertical-align: inherit;"><font face="Mihan-Yekan" style="vertical-align: inherit;"></font></span></div></div></font></font></font></font></font></font></h2> text/html 2018-06-06T08:27:19+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب ایمپکت,طلایاب ایمپکت,گنج یاب ایمپکت,فلزیاب IMPACT, IMPACT,قیمت فلزیاب ایمپکت http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/603 <table style="border: 0px none; margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><tbody style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td width="400" valign="bottom" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 0px;"><hr size="1" style="background: rgb(204, 204, 204); height: 1px; border: none; width: 358px; display: inline-block; margin: 0px 0px 15px;"></td><td width="100" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 0px;"><img src="http://noktadetectors.com/images/product-pages/IMPACT_logo.jpg" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr></tbody></table><img src="http://noktadetectors.com/images/product-pages/impact_ust_resim_eng.jpg" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><table width="614" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><tbody style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td style="border: 0px; margin: 0px; padding: 5px 20px 5px 8px; width: 307px; background-image: url(&quot;http://www.noktadedektor.com/images/tekarkagri.jpg&quot;); background-repeat: no-repeat; color: rgb(44, 67, 73);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">چند فرکانس</span></td><td style="border: 0px; margin: 0px; padding: 5px 20px 5px 8px; width: 307px; background-image: url(&quot;http://www.noktadedektor.com/images/tekarkagri.jpg&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: right center; color: rgb(44, 67, 73);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">3 عمق ID انتخابی هدف</span></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td style="border: 0px; margin: 0px; padding: 5px 20px 5px 8px; width: 307px; background-image: url(&quot;http://www.noktadedektor.com/images/tekarkagri.jpg&quot;); background-repeat: no-repeat; color: rgb(44, 67, 73);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">12 حالت جستجو</span></td><td style="border: 0px; margin: 0px; padding: 5px 20px 5px 8px; width: 307px; background-image: url(&quot;http://www.noktadedektor.com/images/tekarkagri.jpg&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: right center; color: rgb(44, 67, 73);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">تعادل زمین با 3 گزینه</span></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td style="border: 0px; margin: 0px; padding: 5px 20px 5px 8px; width: 307px; background-image: url(&quot;http://www.noktadedektor.com/images/tekarkagri.jpg&quot;); background-repeat: no-repeat; color: rgb(44, 67, 73);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">بهروزرسانیهای سیستم عامل آنلاین</span></td><td style="border: 0px; margin: 0px; padding: 5px 20px 5px 8px; width: 307px; background-image: url(&quot;http://www.noktadedektor.com/images/tekarkagri.jpg&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: right center; color: rgb(44, 67, 73);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">لرزش</span></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td style="border: 0px; margin: 0px; padding: 5px 20px 5px 8px; width: 307px; background-image: url(&quot;http://www.noktadedektor.com/images/tekarkagri.jpg&quot;); background-repeat: no-repeat; color: rgb(44, 67, 73);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">عملکرد بالا و عمق بی نظیر</span></td><td style="border: 0px; margin: 0px; padding: 5px 20px 5px 8px; width: 307px; background-image: url(&quot;http://www.noktadedektor.com/images/tekarkagri.jpg&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: right center; color: rgb(44, 67, 73);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">چراغ قوه ال ای دی</span></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td style="border: 0px; margin: 0px; padding: 5px 20px 5px 8px; width: 307px; background-image: url(&quot;http://www.noktadedektor.com/images/tekarkagri.jpg&quot;); background-repeat: no-repeat; color: rgb(44, 67, 73);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">دیسک پیشرفته&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">&amp; Unmasking توانایی</font></font></span></td><td style="border: 0px; margin: 0px; padding: 5px 20px 5px 8px; width: 307px; background-image: url(&quot;http://www.noktadedektor.com/images/tekarkagri.jpg&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: right center; color: rgb(44, 67, 73);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">هدفون های بی سیم 2.4 گیگاهرتزی</span></td></tr></tbody></table><p align="right" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px 0px 20px; font-size: 1.3em; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(42, 100, 151); font-family: verdana; font-weight: bold;">MSRP: $ 849 - Pro $ 999</span></p><table width="660" cellpadding="0" cellspacing="0" class="auto-style1" style="border: 0px; margin: 15px 0px 0px -20px; padding: 0px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: rgb(240, 240, 242); font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; width: 650px;"><tbody style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="auto-style2" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 5px 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#2A6497" style="font-size: 17px; font-weight: bold;">DETECTOR METAL&nbsp;</font><a href="http://metal-farasoo.com/post/603" target="" title="فلزیاب ایمپکت">IMPACT</a><font color="#2A6497" style="font-size: 17px; font-weight: bold;">&nbsp;</font><br><font style="font-family: Arial; font-size: 11px; color: rgb(68, 68, 68); font-weight: bold;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">کشف گنجینه های عمیق پنهان با جدید جدید چند منظوره متال آشکارساز توسط Nokta!&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">IMPACT ترکیبی از آشکارسازهای متعدد در یک و با بهره گیری از تکنولوژی برش لبه، امکان یک تجربه آشکارساز منحصر به فرد اما آسان برا<a href="https://m1scan.com/" target="" title="فلزیاب ایمپکت">ی</a>&nbsp;استفاده برای detectorists جدید است.&nbsp;</font></font><br><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">IMPACT دارای (12) حالت جستجوی طراحی شده برای شکار هدف های مختلف مانند سکه، آثار و کلاه<a href="http://metal-farasoo.com/post/603" target="" title="طلایاب ایمپکت"> گنجینه</a>&nbsp;عمیق است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">همچنین در مناطق مختلف از جمله (اما نه محدود به) شن و ماسه مرطوب و پارک ها، بسیار کار می کند و به شما اجازه می دهد بدون نیاز به تنظیم بیشتر، اگر مایل هستید، جستجو کنید.&nbsp;</font></font><br><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">شامل (3) فرکانس کارآمد قدرتمند، به روز رسانی سیستم عامل آنلاین (از طریق PC USB) قابلیت و طراحی قوی.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">اگر شما به دنبال قابلیت تفکیک عمیق و پیشرفته هستید، IMPACT - همانند نام آن - تأثیر زیادی در شناسایی آینده شما خواهد داشت</font></font></font><a href="https://m1scan.com/" target="" title="گنج یاب اصل">.</a></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td valign="bottom" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 0px; height: 2px; vertical-align: bottom;"></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="auto-style2" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 5px 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://noktadetectors.com/images/product-pages/impact_daireler_eng.jpg" alt="تأثیر Dedektör Anlatımı" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td valign="top" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 0px; height: 2px; vertical-align: top;"></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="auto-style2" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 5px 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><img src="http://noktadetectors.com/images/product-pages/impact_iconlar_eng.jpg" alt="تأثیر Dedektör Özellkleri" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td valign="bottom" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 0px; height: 2px; vertical-align: bottom;"></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="auto-style2" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 5px 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: center;"><font color="#777777" style="font-weight: bold;">آسان برای استفاده از طراحی منوی منحصر به فرد</font><br><br><img src="http://noktadetectors.com/images/product-pages/impact_ekran.jpg" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td valign="bottom" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 0px; height: 2px; vertical-align: bottom;"></td></tr><tr style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><td class="auto-style2" style="border: 1px none rgb(204, 204, 204); margin: 0px; padding: 10px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">12 حالت های جستجو حالت های</span><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">غیر حرکتی (با تبعیض صوتی) 2 همه حالت های فلزی (با تبعیض صوتی) 8 حالت تبعیض - 2 تن / 3 تن / 4 تن / 99 تن / عمق / هدایت زمین / VLX1 و VLX2&nbsp;</font></font><br><br><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">تعادل زمین با 3 گزینه ها:</span><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Automatic، Manual، Tracking&nbsp;</font></font><br><br><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Notch Filter شناسایی</span><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">تک و یا چندین شناسه هدف از فلزات ناخواسته را با خاموش کردن آنها یا تولید تن آهن تشخیص می دهد.&nbsp;</font></font><br><br><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">Break Tone</span><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">نقطه شکستن اهداف پاسخ هدف را در محدوده ID Target تنظیم می کند.&nbsp;</font></font><br><br><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">صدا صوتی (Fe Vol.)</span><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">صدای تن آهن کم را خاموش می کند یا تنظیم می کند.&nbsp;</font></font><br><br><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">تن صدا</span><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">تغییر فرکانس اهداف و آستانه (150Hz-700Hz).&nbsp;</font></font><br><br><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">iSAT</span><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">با استفاده از حذف سیگنال های دروغین ناشی از کانی سازی بالا و سنگ های سنگین در تمامی حالت های فلز و تبعیض، و نیز حذف ریزهای آستانه ای ناشی از تغییرات زمین و دما در حالت های استاتیک، امکان استفاده پایدار از دستگاه را از بین می برد.&nbsp;</font></font><br><br><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">مغناطیسی کانی شاخص</span><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">نشان می دهد شدت معدنی از زمین&nbsp;</font></font><br><br><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ویژگی های اضافی در فشار یک دکمه:</span><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">تقویت صوتی، شناسه عادی، ID هدف سطح عمق&nbsp;</font></font><br><br><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">نور پس زمینه (. روشن)&nbsp;</span><br><br><span style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">FD / ذخیره</span><br><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">به راحتی تنظیمات خود را صرفه جویی و یا بازیابی پیش فرض کارخانه.&nbsp;</font></font><br><br><img src="http://noktadetectors.com/images/alt_resimler_eng.jpg" style="border: none; margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr></tbody></table><hr><hr> text/html 2018-06-05T08:18:05+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب لورنز,فلزیاب لورنز زد وان ,قیمت دستگاه لورنز زد وان , عمق کاوش لورنز زد وان ,دفترچه راهنمای فلزیاب, فلزیاب lorenz z1 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/602 <p class="info-head" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 24px; color: rgb(216, 55, 62); font-weight: 700; text-align: center; font-family: OpenSansRegular;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">Lorenz Deepmax Z1 Package</font></p><div align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular; font-size: 13px;"><img src="https://www.kellycodetectors.com/catalog/media/wysiwyg/buypages/lorenz/147-0085-BP/z1-topbanner.jpg" alt="لوگو Deepmax" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: top; max-width: 100%; height: auto;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 15px 5px 5px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular; font-size: 13px; float: left; width: 175px;"><img src="https://www.kellycodetectors.com/catalog/media/wysiwyg/buypages/lorenz/147-0085-BP/PStartransmitphase99small.gif" alt="مرحله انتقال" height="261" width="150" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: top; max-width: 100%; height: auto;"><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span class="grey16b" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(70, 70, 70); font-weight: 700;">مرحله انتقال</span><ol class="kellyco-ol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-position: outside; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">میدان مغناطیسی کویل</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">جریان از طریق کویل</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">1 میلی متر ضخامت 1 میلیمتر کویل</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">خاک</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">نوار طلا</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">جریان جاری</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">سینه سکه</font></li></ol></div><div align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular; font-size: 13px; float: left; width: 490px;"><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">Lorenz Deepmax Z1 براساس Pulse GBS غیر متحرک (سامانه متعادل کننده زمین پالس) است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">پالس های مغناطیسی کوتاه و شدید با استفاده از یک کوئیل جستجو می شوند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این پالس های مغناطیسی، به عنوان مثال، در جریان مواد مانند اشیاء فلزی، جریان های گردابی ایجاد می کنند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">گفته می شود جریان های گرد و غبار در یک شیء فلزی نگهداری می شوند و پس از آن که پالس مغناطیسی که توسط کویل جستجو خاموش می شود، می میرند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">به همین دلیل است که می توان آن جریان های پیچشی را در فاز دریافت فاز با استفاده از همان کویل جستجو که در حال حاضر به عنوان یک سیم پیچ دریافت می شود شناسایی می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">یک مدار الکترونیکی نسبتا پیچیده برای شناسایی این تغییرات ولتاژ کوچک لازم است و این سیگنال خاص را از دخالت نیز دریافت می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">سیگنال باید تقویت شود تا یک مرحله صوتی را با نوسانگر کنترل<a href="https://m1scan.com/tag/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B2-z1/" target="" title="فلزیاب لورنز زد وان"> و</a>لتاژ (VCO) رانده شو<a href="https://m1scan.com/" target="" title="">د</a>.</font></font></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 14px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">جریان های جریده در یک شیء فلزی با استفاده از یک میدان اولیه پالس تولید می شوند، بسته به نوع هدایت فلز جسم، به طور متفاوتی می افتد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">مدار طبقه بندی به این ترتیب باعث می شود تا زمانیکه یک نمایشگر تاخیری را برای جریانهای پیچشی دریافت شده در طول یک دوره معین دریافت کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">علاوه بر این، نشانه ای از آهن / غیر آلی برای هر فلزی کشف شده در هنگام استفاده از دو سیم پیچ D استفاده می شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این اطلاعات بیشتر در مورد نوع احتمال فلز بودن و نیز صدای پخش شده ارائه می دهد، که باعث می شود که محل دقیق و اندازه جسم فلزی متوقف شود.</font></font></p></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px 5px 5px 15px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular; font-size: 13px; float: right; width: 175px;"><img src="https://www.kellycodetectors.com/catalog/media/wysiwyg/buypages/lorenz/147-0085-BP/PStarreceivephase99small.gif" alt="فاز دریافت" height="261" width="150" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: top; max-width: 100%; height: auto;"><span class="grey16b" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 16px; color: rgb(70, 70, 70); font-weight: 700;">فاز دریافت</span><ol class="kellyco-ol" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-position: outside; list-style-image: initial;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">میدان مغناطیسی کویل</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">1 میلی متر ضخامت 1 میلیمتر کویل</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">خاک</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">جریان جاری</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">نوار طلا (یافت)</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: decimal;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">سینه سکه (یافت شد)</font></li></ol></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular; font-size: 13px; clear: both;"></div><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">اصل GBS پالس مزیت استفاده از کویل قطر بزرگ و قدرت انتقال بالا را دارد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این به ویژه در هنگام جستجو در عمق ضروری است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">قاب های نصب شده سیم کشی های مختلف اندازه و شکل را می توان به&nbsp;<a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/474" target="" title="فلزیاب لورنز زد وان">Lorenz</a>&nbsp;Deepmax Z1 متصل بدون هیچ گونه تنظیم.</font></font></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular;"><img src="https://www.kellycodetectors.com/catalog/media/wysiwyg/buypages/lorenz/147-0085-BP/z1_face_coil.jpg" alt="Lorenz Deepmax Z1 در حال استفاده است" class="thumb" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 10px 0px 0px; padding: 2px; border: 1px solid rgb(205, 205, 205); vertical-align: top; max-width: 100%; height: auto;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">مدار انطباق خاصی به آشکارساز اضافه شده است که به صورت اتوماتیک با سیستم های مختلف کویل سازگار است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این قابلیت های عمق عمیق را با هر سیم پیچ متصل می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">هنگام بزرگ شدن قطر کویل جستجو حساسیت به اشیاء بزرگتر نیز افزایش می یابد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">در عین حال اشیای کوچکتر نیز کمتر حساس خواهند بود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این در هنگام قرار دادن اشیای بزرگ در هنگام نادیده گرفتن بیت های کوچک، بسیار مناسب است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کویل های بزرگ دارای دامنه تشخیص بسیار بالا هستند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">حتی در خاک های دشوار که اکسید آهن مغناطیسی وجود دارد، Lorenz Deepmax Z1 در هنگام استفاده از سامانه متعادل کننده زمین، قابلیت عمق عمیق را برای اگزوز فلزات غیر آهنی و غیر آهنی ارائه می دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">دیگر سیستم ها اغلب از اثرات زمین که ریزش عمق زمین را کاهش می دهند رنج می برند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">Lorenz Deepmax Z1 قادر خواهد بود که اشیا را در تقریبا همان عمق یا در بیشتر انواع زمین یا "در آزمایشات هوا" قرار دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">حساسیت بالا Deepmax Z1 به اشیاء فلزی غیر آهنی مانند طلا، نقره و مس همراه با هدف جدید تجزیه و تحلیل این دستگاه را به عنوان یک دستگاه برجسته برای بسیاری از اهداف مختلف موقعیت.</font></font></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">Deepmax Z1 بر روی صفحه نمایش LCD برای هر فلزی که در آن قرار دارد نشانگر بصری می دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این بار تاخیر در خواندن تولید عدد بین 000 و 099 کمک می کند تا طبقه بندی اشیاء فلزی.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">مدارک طبقه بندی هدف تنها در بعضی موارد بر اندازه یک شیء فلزی تأثیر می گذارد و بنابراین سکه های کوچک و همچنین قطعات بزرگ فلز را مشخص می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">لورنز Deepmax Z1 همچنین یک تجزیه و تحلیل هدفمند فلزی و غیر آهنی پیشرفته و تصفیه شده را ارائه می دهد که در زمین های دشوار با دوقلو جستجوگر دوقلو 26 یا 35 سانتیمتر پایدارتر عمل می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این آشکارساز همچنین صدایی قابل شنیدن را از طریق بلندگوی یا هدفون پخش می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">عمق های تشخیصی (در آزمایشات هوا) در بسیاری از انواع خاک ها تقریبا یکسان هستند و بنابراین بطور قابل توجهی بالاتر از موارد احتمالی القایی پالس استاندارد یا موج های سینوسی VLF-TR آشکارسازها هستند.</font></font></p><div align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular; font-size: 13px;"><img src="https://www.kellycodetectors.com/catalog/media/wysiwyg/buypages/lorenz/147-0085-BP/lorenz_LPX2_diagrams.gif" alt="شدت سیگنال Deepmax" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: top; max-width: 100%; height: auto;"></div><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">Lorenz Deepmax Z1 برای جستجوی حرفه ای و قرار دادن برنامه ها طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">انواع کویل های جستجو را می توان به این آشکارساز فلز متصل کرد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">مناطق بزرگ را می توان به طور خاص به ویژه با قاب کویل تشخیص داد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">آب شور، بیشتر انواع تغییرات زمین و یا درجه حرارت تنها کمی از دامنه تشخیص Deepmax Z1 را تحت تاثیر قرار می دهد.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ممکن است برخی از اشیاء ناخواسته مانند ناخن ها و فویل ها را از بین ببرید یا آنها را به عنوان اشیاء ناخواسته کوچک هنگام جستجو برای اشیاء بزرگتر و عمیق تر شناسایی کنید.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">در رابطه با کویل های کوچک، Deepmax Z1 یک ابزار عالی برای جستجوی اشیاء کوچک در عمق زمین است.</font></font></p><div align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 40px 0px 0px; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular; font-size: 13px; width: 870px; border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; font-family: inherit; line-height: 1.35; color: rgb(76, 76, 76); font-size: 18px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">عمق تشخیص</font></h2></div><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular; font-size: 13px;"><table class="table" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 5px; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; max-width: 100%; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); empty-cells: show; font-size: 13px; width: 678px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular;"><thead class="table th" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 5px; width: 677px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); border-collapse: collapse;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><th width="195" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; text-align: center; vertical-align: bottom; border-width: 0px 1px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: rgb(221, 221, 221); border-image: initial; background: rgb(229, 229, 229); font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">جستجو کویل ها</font></font></th><th style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; text-align: center; vertical-align: bottom; border-width: 0px 1px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: rgb(221, 221, 221); border-image: initial; background: rgb(229, 229, 229); font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">14 "کویل</font></font></th><th style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; text-align: center; vertical-align: bottom; border-width: 0px 1px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: rgb(221, 221, 221); border-image: initial; background: rgb(229, 229, 229); font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">18 "کویل</font></font></th><th style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; text-align: center; vertical-align: bottom; border-width: 0px 1px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: rgb(221, 221, 221); border-image: initial; background: rgb(229, 229, 229); font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">40 "x 40" مربع قاب</font></font></th><th style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; text-align: center; vertical-align: bottom; border-width: 0px 1px 2px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-bottom-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: rgb(221, 221, 221); border-image: initial; background: rgb(229, 229, 229); font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">40 "x 40" مربع دو قاب</font></font></th></tr></thead><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><td width="195" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"></font></span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">قطر&nbsp;</font><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">Nugget طلا</font></span><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">&nbsp;= 0.19 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">18 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">12 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ایکس</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ایکس</font></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><td width="195" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/474" target="" title="">نقره سکه</a><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">قطر = .98 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">19.5 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">21.5 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ایکس</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ایکس</font></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><td width="195" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">ورق برنج</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ابعاد = 4 "x 4"</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">40 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">43.5 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">57 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">5 "6"</font></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><td width="195" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">نوشابه می تواند</span><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ابعاد = 3 "x 6"</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">3 "11"</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">4 '3 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">5 "4"</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">6 "6"</font></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><td width="195" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">قطر آهن جعبه</span>&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">= 12 "x 8" x 6 "</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">5 "6"</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">6 "6"</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">9 "2"</font></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; vertical-align: top; text-align: center; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-size: 14px; line-height: 1.42857;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">11 "1"</font></font></td></tr></tbody></table><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 30px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">عمق تشخیص ثبت شده در هوا متوسط؛&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">|&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">X = خارج از محدوده کویل&nbsp;</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span class="black12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0);">* توجه: عمق با شرایط خاک متفاوت خواهد بود</span></p><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular; font-size: 13px; clear: both;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular;"><span class="kellyco-ptitle" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: x-large; color: rgb(216, 55, 62); font-weight: 700;">مشخصات فنی:</span></p><ul class="kellyco-ul li" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 35px; padding: 0px; list-style-position: outside; list-style-image: initial; line-height: 2em; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular; font-size: 13px;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ابعاد</font></li><ul class="kellyco-ul li" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 35px; padding: 0px; list-style-position: outside; list-style-image: initial; line-height: 2em;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کیف حمل: 15 "x 11" x 8 "(400 x 300 x 220 mm)</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">جعبه کنترل الکترونیک: 4 "x 4" 3 "(120 x 122 x 85 میلی متر)</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">سایز قاب 1 متری x 1 متری (سقفی): 42 "x 5" x 5 "(1080 x 150 x 150 میلی متر)</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">طول S-Rod: 61 "(1550 میلیمتر)، سقوط 40" (1030 میلیمتر)، محکم کردن 27 "(690 میلیمتر)</font></li></ul><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">وزنه</font></li><ul class="kellyco-ul li" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 35px; padding: 0px; list-style-position: outside; list-style-image: initial; line-height: 2em;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کابل یاب آداپتور: تقریبا&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">0.22 پوند (0.1 کیلوگرم) *</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">تلسکوپی S قطب: تقریبا.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">1.3 پوند (0.6 کیلوگرم)</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">جعبه کنترل الکترونیک: تقریبا&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">2.86 پوند (1.3 کیلوگرم)</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">14 "(35 سانتیمتر) DD جستجو کویل: تقریبا 1.76 پوند (0.8 کیلوگرم) *</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کیف حمل با Deepmax Z1 در داخل: تقریبا.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">16.5 پوند (7.5 کیلوگرم)</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">40 "x 40" (1m x 1m) کیت دوقلو کیت: تقریبا.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">16 پوند (7.3 کیلوگرم) *</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">سیم کشی جهانی 26 "(8 متر) محدوده: حدود 1.32 پوند (0.6 کیلوگرم) *</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کولر جهانی کابین 40 "(12 متر) محدوده: تقریبا 1.98 پوند (0.9 کیلوگرم) *</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">40 "x 40" (1m x 1m) قاب کویل با کابل در داخل لوله: تقریبا.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">5.7 پوند (2.6 کیلوگرم) *</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">شانه و کمربند تسمه با بسته بندی باتری خارجی بسته شده: تقریبا.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">7.49 پوند (3.4 کیلوگرم)</font></font></li><span class="black12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 0);"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">* تمام وزن با اتصال کابل و اتصال!&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کویل از 10 "تا 18" (26 سانتیمتر تا 45 سانتیمتر) در قطر&nbsp;</font></font><br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">نیاز به یک قطب تلسکوپی S برای عملیات</font></font></span></ul><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">داده های برق</font></li><ul class="kellyco-ul li" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 35px; padding: 0px; list-style-position: outside; list-style-image: initial; line-height: 2em;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">عمق تشخیص: نگاه کنید به فصل 11 کتابچه راهنمای عملیات</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">دمای عملیاتی: 23 درجه فارنهایت + 122 درجه فارنهایت (-5 درجه سانتی گراد تا +50 درجه سانتیگراد)</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">منبع تغذیه: 12V / 7-8Ah باتری قابل شارژ خارجی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">شارژر باتری: شارژر با عملکرد 90-265V AC / 50-60Hz برای عملیات جهانی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">زمان استفاده: تقریبا.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">5 تا 10 ساعت بسته به دما و اتصال سیم پیچ</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">زمان شارژ: تقریبا 8 ساعت بسته به وضعیت باتری و دمای محیط</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">فرکانس جستجو با کوچک / بزرگ جستجو کویل متصل: تقریبا.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">2000/1000 پالس در ثانیه</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">نوسانگر کنترل ولتاژ واکنش صوتی (VCO) و کنترل حجم / افتتاح: 0-4000 هرتز</font></li></ul><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">Data Logger: چند کانال خرید اطلاعات، پشتیبانی شده توسط GPS</font></li><ul class="kellyco-ul li" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 35px; padding: 0px; list-style-position: outside; list-style-image: initial; line-height: 2em;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">رزولوشن: 24 بیتی</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">تعداد فیلدها: 99</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">نرخ نمونه برداری: 12 در هر ثانیه</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">طول فیلد: حداکثر&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">328 (100 متر)</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">رسانه ذخیره سازی: حافظه داخلی</font></li></ul><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ماژول GPS</font></li><ul class="kellyco-ul li" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 35px; padding: 0px; list-style-position: outside; list-style-image: initial; line-height: 2em;"><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">تاریخ: WGS-84</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">حساسیت: -162 dBm</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کانال ها: 50 کانال</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">فرکانس: L1، 1575.42 مگاهرتز</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">کد C / A: 1.023 MHz Chip Rate</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">ابعاد: 2 "x 1" x .8 "(65 x 45 x 22 میلی متر)</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">پروتکل: NMEA-0183 V3.01 GGA، GSA، GSV، RMC، VTG</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">دمای عملیاتی: -4 ° F تا + 140 ° F (-20 ° C تا + 60 ° C)</font></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">هدف دقیق: موقعیت افقی 2.5m CEP، 2.0m SEP با SBAS</font></li></ul></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular;"></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">Lorenz Deepmax Z1 عملا سرویس رایگان است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">جعبه کنترل الکترونیک و اجزای دیگر باید همیشه تمیز و خشک نگه داشته شوند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">این به ویژه برای شاخه ها و سوکت های مهم است که نباید در هنگام خیس نگهداری شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">جعبه کنترل الکترونیک دارای آب و گرد و خاک محافظت می شود، اما باید از آب خارج شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">تمام کویل های جستجو در دسترس برای Lorenz Deepmax Z1 ضد آب به اتصال است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">تمام اتصالات باید خشک شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: inherit;">طراحی و مشخصات موضوع بدون اطلاع قبلی تغییر!</font></font></p><br><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: OpenSansRegular;"></p> text/html 2018-06-05T07:44:59+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 دستگاه فلزیاب صوتی X-Terra 705,فلزیاب اکسترا 705,طلایاب اکسترا 705 http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/599 <div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 30px; text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan">Minelab X-Terra 705&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><img src="https://www.crawfordsmd.com/image/cache/catalog/Minelab/x-terra-705-dual-pack-500x500.jpg" alt="x-terra-705-dual-pack-500x500.jpg (500×500)"></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div style="text-align: right;"><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; padding-top: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><em style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Yekan">"</font></span></em></span></p><h4 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; padding: 10px 0px 0px; text-transform: uppercase; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">X-TERRA&nbsp;</font><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">705 مینالاب دو بسته کویل</em></span></font></h4><h4 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; padding: 10px 0px 0px; text-transform: uppercase; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700;"><em style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font face="Mihan-Yekan">X-TERRA</font></em></span></h4><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">دارای یک تکنولوژی فرکانس تک فرکانسی (VFLEX) است که شما را در زمینه حصول اطمینان، جایی که اهمیت می دهد، تضمین می کند.</font><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">فن آوری VLFEX Minelab با استفاده از پیشرفته ترین قطعات دیجیتال و سیگنال سیگنال برای افزایش تکنولوژی استاندارد تک فرکانس با جایگزینی بیشتر مدارهای آنالوگ با پردازش سیگنال دیجیتال، از تکنولوژی VLFEX استفاده می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">مقدار کمی مدار آنالوگ هنوز استفاده شده است بسیار با دقت طراحی شده و کالیبراسیون شده برای به دست آوردن حساسیت برجسته، ثبات و تکرار پذیری مورد نیاز برای مطابقت با عملکرد پردازش در حوزه دیجیتال.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">این انحراف رادیکال از رویکردهای سنتی به طراحی آشکارساز فلزی با پیشرفت های الکترونیکی که توانایی دستیاران دیجیتال شخصی، تلفن های همراه و تجهیزات صوتی قابل حمل با کیفیت بالا را فراهم می کند، امکان پذیر است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">برای کاربر X-Terra، این دقت، عملکرد قابل اعتماد و ایمنی را به شرایط محیطی مانند کانی سازی زمین،&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">تداخل الکترومغناطیسی و تغییرات دما.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">تکنولوژی VFLEX نیاز به کویل هایی دارد که با دقت ساخته و کالیبراسیون می شوند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">هر بار که آشکارساز شروع به کار می کند، میکروکنترلرها در جعبه کنترل و کویل ارتباطات را از طریق یک لینک داده دیجیتال برقرار می کنند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">اطلاعات مربوط به سیم پیچ به جعبه کنترل ارسال می شود، بنابراین آشکارساز "می داند" چه نوع کویل متصل است و می تواند پارامترهای عملیاتی درست را تنظیم کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">این عملکرد بهینه می کند و همچنین آشکارساز آینده را اثبات می کند که قادر خواهد بود با کویل های فرکانس متفاوت عمل کند. نهایی در تشخیص همه منظوره با یک قیمت فوق العاده.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">کنترل کننده های میکروکنترلر در جعبه کنترل و کویل برقراری ارتباط از طریق یک لینک داده دیجیتال.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">اطلاعات مربوط به سیم پیچ به جعبه کنترل ارسال می شود، بنابراین آشکارساز "می داند" چه نوع کویل متصل است و می تواند پارامترهای عملیاتی درست را تنظیم کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">این عملکرد بهینه می کند و همچنین آشکارساز آینده را اثبات می کند که قادر خواهد بود با کویل های فرکانس متفاوت عمل کند. نهایی در تشخیص همه منظوره با یک قیمت فوق العاده.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">کنترل کننده های میکروکنترلر در جعبه کنترل و کویل برقراری ارتباط از طریق یک لینک داده دیجیتال.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">اطلاعات مربوط به سیم پیچ به جعبه کنترل ارسال می شود، بنابراین آشکارساز "می داند" چه نوع کویل متصل است و می تواند پارامترهای عملیاتی درست را تنظیم کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">این عملکرد بهینه می کند و همچنین آشکارساز آینده را اثبات می کند که قادر خواهد بود با کویل های فرکانس متفاوت عمل کند. نهایی در تشخیص همه منظوره با یک قیمت فوق العاده.</font></font></font></p><h4 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; padding: 10px 0px 0px; text-transform: uppercase; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><img src="https://www.crawfordsmd.com/image/cache/catalog/Minelab/Minelab_xterra705_3-500x500.jpg" alt="Minelab_xterra705_3-500x500.jpg (500×500)"></font></h4><h4 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; padding: 10px 0px 0px; text-transform: uppercase; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">MINELAB X-TERRA 705 دو بسته سیم پیچ - فوق العاده از همه فلز فلز تشخیص عملکرد</font></h4><h4 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; padding: 10px 0px 0px; text-transform: uppercase; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">MINELAB X-TERRA 705 شامل موارد زیر است:</font></h4><ul style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: start;"><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">کویل 10.5 "7.5KHz</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">15 "سیم پیچ 7.5KHz</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">هدفون</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">پوشش کویل</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">باتری ها</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تحویل انگلستان</font></li></ul><h4 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; padding: 10px 0px 0px; text-transform: uppercase; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">X-TERRA 705 مرورگر</font></h4><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: start;"><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">X-TERRA 705 تجربه نهایی را شناسایی می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">X-TERRA 705 با بهره گیر</font></font></font><a href="https://www.talajo.com/" target="" title="">ی&nbsp;</a><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">از همه کاره بودن محدوده، می تواند برای بازتولید طلا و نیز شکار سکه و گنج استفاده شود، به سادگی با تعویض بین حالت های پیش برنامه موجود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">با تشکر از&nbsp;</font></font></font><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/592" target="" title="فلزیاب اکسترا 705">سکه</a><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">&nbsp;و</font></font></font><a href="http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/592" target="" title="فلزیاب اکسترا 705"> گنج&nbsp;</a><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">و طلا Prospecting حالت شما یک آشکارساز طلای به علاوه سکه، گنج و آشکارساز relic در یک!&nbsp;</font></font><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">X-TERRA 705 در سراسر شرایط تشخیص متفاوت و در سخت ترین محیط، عملکرد مطلوبی را با سهولت فراهم می کند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">یک آشکارساز همه جانبه قادر به تشخیص همه انواع، از سکه و گنج به آثار، ساحل&nbsp;</font></font></font><a href="https://tiwa.ir/" target="" title="">و</a><font face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">&nbsp;طلا.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">عملکرد و ویژگی های رانده شده، همه کاره بودن این آشکارساز آن را بدون سوال می کند، آشکارساز پیشرو در این دسته است.</font></font><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">حالت جستجوی تخصصی باعث افزایش حساسیت شده است که باعث می شود آشکارساز به سیگنال های هدف کوچک حساس تر شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">حالت چشم انداز می تواند در مناطق بسیار معدنی، "دشوار" استفاده شود.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">کوئل دوبعدی با فرکانس بالا مزایایی را ارائه می دهد، زیرا آنها در دستیابی به این شرایط باهوش هستند.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">حالت چشم انداز نه تنها در جستجوی قطعات طلا ایده آل است، بلکه برای آثار کوچک و برخی از انواع جواهرات نیز مناسب است.&nbsp;</font></font><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">X-TERRA 705 دارای ویژگی هایی است که شما را در انعطاف پذیری نهایی قرار می دهد و یک حسگر برتر است که بیشتر و بیشتر شما را پیدا خواهد کرد!&nbsp;</font><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">ایده آل برای زمانی که شما فقط می خواهید همه را داشته باشد.</font></font></p><h4 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; padding: 10px 0px 0px; text-transform: uppercase; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">X-TERRA 705 ویژگی ها:</font></h4><ul style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: start;"><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">فن آوری VFLEX اختصاصی "واقعی Digital" Minelab، کلاس جدیدی از آشکارسازهای تک فرکانس است که به شما این امکان را می دهد که فرکانس را به سادگی تغییر دهید.</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">سازگار با کوئل های کم، متوسط ​​و با فرکانس بالا - تمام 7 کویل های X-TERRA با X-TERRA 705 قابل استفاده هستند.</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">خودکار / دستی متعادل کننده زمین، ردیابی و در حال حاضر با تنظیم زمین تعادل تراز زمین تنظیم.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">این باعث می شود که مزایای عملکرد در مناطق خاصی از قبیل انتقال شن و ماسه خشک / خشک و مکان های داغ سنگ، با تنظیم تعادل کمی مثبت یا منفی باشد.</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">چهار الگوی تشخیص پیش فرض، که همچنین می تواند سفارشی به علاوه حالت تمام فلز.</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">Mask Iron Adjustable - برای حالت Prospecting طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">این ویژگی به شما امکان می دهد تا اهداف مطلوب نزدیک به فلزات آهنی را پیدا کنید.</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">تراز آستانه برای دقیق تر تفسیر شناسه هدف.</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">دو حالت دقیق: خودکار و اندازه.&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;">با استفاده از ویژگی جدید اندازه گیری، کاربر اطلاعات ارزشمندی را در مورد ویژگی های هدف از جمله شکل و اندازه با تن متغیر و شاخص گرافیکی می گیرد.</font></font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">ثبات ID هدف - پاسخ دقیق و جامع در مناطق دارای سطوح بالای زباله است که شما را قادر می سازد به طور موثر و موثر سایت هایی را با غلظت زیاد آشغال جستجو کنید.</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">نمایشگر صفحه نمایش لمسی مثبت، نور پشت را فقط در شرایط کم نور فراهم می کند که امکان نمایش بهتر صفحه را در نور کم فراهم می کند و در عین حال صرفه جویی در شارژ باتری را در شرایط خوبی روشن می کند. شاخص های پایین، به طور مداوم به روز رسانی، حتی در حالت Pinpoint.</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">باطری 4 میلی آمپر AA.</font></li><li style="box-sizing: border-box; outline: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">فوق العاده سبک وزن، طراحی متعادل (فقط 1.3 کیلوگرم)، بنابراین شما می توانید از تشخیص برای دوره های طولانی لذت ببرید.</font></li></ul><h4 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 500; line-height: 1.3; margin: 0px 0px 15px; font-size: 16px; padding: 10px 0px 0px; text-transform: uppercase; color: rgb(51, 51, 51); text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">X-TERRA 15 "7.5KHZ DD COIL OVERVIEW</font></h4><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">این 15 "فرکانس متوسط ​​(7.5KHz) ارائه می دهد بهترین ترکیب پوشش زمین، حساسیت و عمق، اضافه کردن سطح زیادی از همه کاره خود را به X-Terra 705. جایگزینی ایده آل برای کویل STD در زمینه های مانند مرتع یا جنگل که در آن عمق اضافی ممکن است مورد نیاز باشد. همچنین برای تشخیص ساحل بسیار توصیه می شود!</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 13px; text-align: start;"><font style="box-sizing: border-box; outline: 0px; vertical-align: inherit;" face="Mihan-Yekan">شامل هدست های رایگان، پوشش کویل و تحویل UK *&nbsp;</font></p><hr><hr><hr></div> text/html 2018-06-04T09:05:06+01:00 felezyabfarasoo.mihanblog.com فلزیاب فراسو 09195912100 فلزیاب تصویری دیپ هانتر، دیپ هانتر، ماکرو ترکیه دیپ هانتر، Deep Hunter، فلزیاب Deep Hunter، فلزیاب دیپ هانتر، نمایندگی انحصاری دیپ هانتر، فیلم فلزیاب دیپ هانتر http://felezyabfarasoo.mihanblog.com/post/598 <br style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Georgia, Arial, Times, serif; font-size: 13px; background-color: rgb(245, 246, 247);"><div class="art-postmetadataheader" style="background: rgba(220, 191, 76, 0.8); margin: 0px auto; position: relative; z-index: 1; padding: 1px; color: rgb(67, 35, 48); font-size: 13px;"><h1 class="art-postheader" style="margin: 5px 10px; padding: 0px; font-size: 24px; font-weight: normal; line-height: 28.8px; color: rgb(60, 32, 43);"><font face="Mihan-Yekan">دستگاه فلزیاب دیپ هانتر DEEP HUNTER محصول ماکرو ترکیه</font></h1></div><div class="art-postcontent clearfix" style="text-align: right; line-height: 22.75px; color: rgb(67, 35, 48); font-size: 13px;"><p style="margin: 13px 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Yekan"></font></p></div><table style="margin: 0px auto 20px; outline: none; padding: 0px; border: 1px solid rgb(209, 210, 211); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Georgia, Arial, Times, serif; vertical-align: top; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 649px; color: rgb(102, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><tbody style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><tr style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><td style="margin: 0px; outline: none; padding: 16px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 22.1px; font-family: arial; vertical-align: top;"><br><div class="fancybox-outer" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 18px; border: 0px; outline: none; vertical-align: top; position: relative; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 12px;"><div class="fancybox-inner" style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 18px; border: 0px; outline: none; vertical-align: top; position: relative; overflow: visible; width: 552px; height: 552px;"><img class="fancybox-image" src="http://www.shop-lefouilleur.com/v2/2883-thickbox_default/protege-disque-21x16cm-pour-garrett-ace.jpg" alt="" style="max-width: 100%; height: 552px; vertical-align: top; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; outline: none; display: block; width: 552px; max-height: 100%;"></div><span style="color: rgb(215, 65, 66); outline: none; cursor: pointer; transition: all 300ms ease 0s; padding: 0px; margin: -18px 0px 0px; border: 0px; vertical-align: top; position: absolute; top: 276px; width: 36px; height: 34px; background: url(&quot;http://www.shop-lefouilleur.com/v2/js/jquery/plugins/fancybox/fancybox_sprite.png&quot;) 0px -36px transparent; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); z-index: 8040; left: 10px; visibility: visible;"></span><a title="Next" class="fancybox-nav fancybox-next" style="color: rgb(231, 109, 102); outline: none medium; cursor: pointer; transition: all 300ms ease 0s; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; vertical-align: top; position: absolute; top: 0px; width: 220.797px; height: 552px; background: url(&quot;http://www.shop-lefouilleur.com/v2/js/jquery/plugins/fancybox/blank.gif&quot;) transparent; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); z-index: 8040; right: 0px;"><span style="padding: 0px; margin: -18px 0px 0px; border: 0px; outline: none; vertical-align: top; background-image: url(&quot;http://www.shop-lefouilleur.com/v2/js/jquery/plugins/fancybox/fancybox_sprite.png&quot;); position: absolute; top: 276px; width: 36px; height: 34px; cursor: pointer; z-index: 8040; visibility: hidden; right: 10px; background-position: 0px -72px;"></span></a></div><br><h3 style="margin: 0px 0px 10px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 22px; font-family: Oswald, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;"><font style="color: rgb(0, 142, 215);">یک دستگاه واحد دارایی های عمیق، مخازن و منحصر به فرد است</font></h3><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">تکنولوژی بی سابقه: Deephunter detector فلزی اولین آشکارساز در جهان است که توانایی قرار دادن گنجینه های عمیق، حفره ها و سکه های فردی را در یک واحد ترکیب می کند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">در حال حاضر شما می توانید یک آشکارساز قدرتمند را پیدا کنید که قادر است سکه های هر دو فرد و گنجینه های بزرگتر را در عمق افراطی قرار دهد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">آشکارساز فلز Deephunter دارای حالت غیر حرکتی و حالت حرکت است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">تشخیص سریع و عمیق که دیگران تنها از آن رویای را تجربه کرده اند، تجربه می کنند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">مانند گرفتن دو آشکارساز در یک.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">سبک تشخیص خود را با لمس یک دکمه تنها تغییر دهید.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">از دو حالت مختلف انتخاب کنید: 1. حالت قدرتمند عمیق برای یافتن گنجینه های فلزات گرانبها، حفره ها و حفره ها در زمین با استفاده از Full Color Analysis 3D Image.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">یا 2.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">حالت سریع روشن برای قرار دادن اهداف فردی و قطعات طلا در عمق قابل توجه با تبعیض کامل و شناسایی صدای صوتی.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">طیف سنجی گنج ویژه برای محدوده جستجو، سطح متوسط ​​و عمیق.</font></font></td></tr></tbody></table><table style="margin: 0px auto 20px; outline: none; padding: 0px; border: 1px solid rgb(209, 210, 211); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Georgia, Arial, Times, serif; vertical-align: top; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 649px; color: rgb(102, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><tbody style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><tr style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><td style="margin: 0px; outline: none; padding: 16px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 22.1px; font-family: arial; vertical-align: top;"><h3 style="margin: 0px 0px 10px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 22px; font-family: Oswald, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;"><font style="color: rgb(0, 142, 215);">MOD 1 سیستم جستجوی</font></h3><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">یک حالت تشخیص گنجینه&nbsp;عمیق غیر حرکتی قادر به تشخیص هر دو فلز گرانبها و خالی است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">فقط سیم پیچ استاندارد T44 را ببندید و شما به سرعت کشف گنجینه های پنهانی را در مناطقی که قبلا توسط آشکارسازهای دیگر جستجو شده اند شروع می کنید!&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این کویل غیر متحرک اندازه 36 × 44 سانتی متر است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">برای کاربرانی که نیاز به عمق بیشتری دارند، فقط تیتانیوم T100 را ضمیمه کنید و شما قادر به شناسایی اهداف بزرگتر&nbsp;در عمق باور نکردنی خواهید بود.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این کویل اندازه 60 × 100 سانتی متر است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">حالت 1 با سهولت استفاده در ذهن طراحی شده است.</font><font style="vertical-align: inherit;">رابط بصری ساده برای درک تمام کاربران است؛&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">هر دو آماتور و&nbsp;حرفه ای به طور یکسان.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">صفحه نمایش&nbsp;Deephunter&nbsp;metal detectorcolor یک تصویر بصری از سیگنال هدف را با تجزیه و تحلیل تصویر پیشرفته 3D نشان می دهد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">علاوه بر این، شما می توانید نوع فلز، عمق و اندازه هدف شما را شناسایی قبل از اینکه شما حفاری را ببینید!</font></font><hr style="position: relative; clear: both; border: 0px; margin: 10px 0px 18px; background: rgb(221, 221, 221); height: 1px;"><b style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">حالت 1 رابط ها</font></font></b><br><br><hr style="position: relative; clear: both; border: 0px; margin: 10px 0px 18px; background: rgb(221, 221, 221); height: 1px;"><img src="http://www.makrodetector.com/images/deephunter3.png" align="right" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px 0px 0px 6px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><span style="font-family: oswald; font-size: 14px; font-style: inherit; font-variant-ligatures: inherit; font-variant-caps: inherit; font-weight: inherit;">شناسایی دقیق فلز و هدف 3D هدف</span><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"><br>شما می توانید هر دو گراف 3D و شناسه فلز را در صفحه گزارش مشاهده کنید که بعد از تشخیص هدف به دست خواهید آورد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با تشکر از شناسایی کامل فلز خود، Deephunter آشکارساز فلز.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">نشان دهنده نوع فلزی شناسایی شده در یکی از چهار گروه مختلف است: 1. طلا 2. گرانول 3. غیر گرانول 4. فولاد.&nbsp;</font></font><br><br><h3 style="margin: 0px 0px 10px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 22px; font-family: oswald; vertical-align: top;"><img src="http://www.makrodetector.com/images/mavinokta.png" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">تشخیص CAVITY</font></font></h3><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">علاوه بر شناسایی و شناسایی دقیق فلزی، دستگاه همچنین می تواند ساختارهای زیرزمینی مانند غارها، حفره ها، مخازن، تونل ها، پناهگاه ها و مقبره ها را پیدا کند که همه آنها با تصاویر گرافیکی پیشرفته 3D است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">فلزات نیز می توانند در این سازه های زیرزمینی شناسایی شوند.</font></font><hr style="position: relative; clear: both; border: 0px; margin: 10px 0px 18px; background: rgb(221, 221, 221); height: 1px;"><table style="margin: 0px auto 20px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 616px; background: url(&quot;images/deephuntertablobg.jpg&quot;) no-repeat; height: 350px;"><tbody style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><tr style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top; height: 52px;"><td style="margin: 0px; outline: none; padding: 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: oswald; vertical-align: top; text-align: center; width: 184px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">شناسایی DEPTH</font></font></td><td style="margin: 0px; outline: none; padding: 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: oswald; vertical-align: top; text-align: center; width: 217px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">رد Iron</font></font></td><td style="margin: 0px; outline: none; padding: 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: oswald; vertical-align: top; text-align: center; width: 185px;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">شکل گرافیکی هدف</font></font></td></tr><tr style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><td style="margin: 0px; outline: none; padding: 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top; text-align: center;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">دستگاه دقیقا عمق هدف مشخص شده را در سانتیمتر بر روی صفحه نشان می دهد.</font></font></td><td style="margin: 0px; outline: none; padding: 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top; text-align: center;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">ویژگی ساخته شده در فرایند آهسته اجازه می دهد تا آشکارساز فلز Deephunter از فلزات غیر ارزشمند و ناخواسته، در حالی که هنوز تنها فلزات گرانبها را شناسایی می کنند.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">اکنون می توانید گنج هایی را که دیگران فقط رویای آن را کشف کرده اند کشف کنند.</font></font></td><td style="margin: 0px; outline: none; padding: 5px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top; text-align: center;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">در حالت 1، سیستم نوسان به طور مداوم نمودار سیگنال هدف در صفحه نمایش بصری را نشان می دهد.</font></font><br><br><br><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table style="margin: 0px auto 20px; outline: none; padding: 0px; border: 1px solid rgb(209, 210, 211); font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: Georgia, Arial, Times, serif; vertical-align: top; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; width: 649px; color: rgb(102, 102, 102); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><tbody style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><tr style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><td style="margin: 0px; outline: none; padding: 16px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 22.1px; font-family: arial; vertical-align: top;"><h3 style="margin: 0px 0px 10px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 22px; font-family: Oswald, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;"><font style="color: rgb(0, 142, 215);">سیستم جستجوی MOD 2</font>&nbsp;<img src="http://www.makrodetector.com/images/mavicizgi.png" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"></h3><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">حالت بهبود سریع قادر به شناسایی سکه های فردی، طلا و اهداف کوچک در عمق استثنایی با شناسایی هدف هدف.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">در این حالت، با سایز استاندارد C32 (26 × 32 سانتیمتر)، شما به راحتی می توانید سکه های تک، جواهرات، طلا و دیگر اقلام کوچک را که در عمق وجود دارد و توسط آشکارسازهای دیگر قابل دسترسی نیستند، شناسایی کنید.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">C47 بزرگتر اختیاری (39 x 47 سانتی متر) را اضافه کنید و شما می توانید در عمق بیشتری به اشیای بزرگتر دسترسی پیدا کنید، درست همانطور که در حالت 1 می توانید این سیستم را استفاده کنید و فلز را در عمق زیاد شناسایی کنید.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">کاربر به نوع فلز با سه صدای مختلف هشدار داده می شود.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">در حال حاضر شما به راحتی می توانید بشنوید اگر هدف طلا، گرانبها یا غیر گرانبها باشد.</font></font><hr style="position: relative; clear: both; border: 0px; margin: 10px 0px 18px; background: rgb(221, 221, 221); height: 1px;"><img src="http://www.makrodetector.com/images/deephunter4.png" align="right" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px 0px 0px 6px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><h3 style="margin: 0px 0px 10px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 22px; font-family: Oswald, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;"><img src="http://www.makrodetector.com/images/mavinokta.png" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">عملکرد منحصر به فرد در زمین معدنی</font></font></h3><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">شما به راحتی می توانید جستجوهای خود را در تمام زمینه های زمین انجام دهید، زیرا تنظیمات ویژه Deephunter در حالت 2 که برای شرایط بسیار سنگین شده طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">با استفاده از تنظیمات سیاه و سفید، می توانید از بین بردن تداخل های مواد معدنی در شرایط زمین بسیار کانالیزه شده یا مناطق حاوی غلظت بالا آهن مانند سواحل، شن و ماسه مرطوب، خاک های شسته شده و غیره، از سیگنال های دروغین جلوگیری کنید.</font></font><hr style="position: relative; clear: both; border: 0px; margin: 10px 0px 18px; background: rgb(221, 221, 221); height: 1px;"><img src="http://www.makrodetector.com/images/deephunter5.png" align="right" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px 0px 0px 6px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><h3 style="margin: 0px 0px 10px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 22px; font-family: Oswald, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;"><img src="http://www.makrodetector.com/images/mavinokta.png" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">از بین بردن چرم</font></font></h3><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">همانطور که در حالت 1 نیز می توانید فلزات غیر ارزشمند (سیاه و سفید) و ناخالص را در این حالت با استفاده از ویژگی حذف فلزات برای یافتن فلزات با ارزش از بین ببرید.</font></font><hr style="position: relative; clear: both; border: 0px; margin: 10px 0px 18px; background: rgb(221, 221, 221); height: 1px;"><img src="http://www.makrodetector.com/images/deephunter6.png" align="right" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px 0px 0px 6px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><h3 style="margin: 0px 0px 10px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 22px; font-family: Oswald, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;"><img src="http://www.makrodetector.com/images/mavinokta.png" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">فلزات را با 3 تن AUDIO تقسیم می کند</font></font></h3><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">حالت 2 دارای یک سیستم تبعیض کاملا واضح و قابل فهم است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این دستگاه با استفاده از 3 صدای مختلف، فلزات شناسایی شده را به کاربر اطلاع می دهد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">هشدار کم برای اهداف آهنی تولید می شود و هشدارهای بلند بالا برای اهداف گرانبها و طلا تولید می شود.</font></font><hr style="position: relative; clear: both; border: 0px; margin: 10px 0px 18px; background: rgb(221, 221, 221); height: 1px;"><img src="http://www.makrodetector.com/images/deephunter7.png" align="right" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px 0px 0px 6px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><h3 style="margin: 0px 0px 10px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: 22px; font-family: Oswald, Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: top;"><img src="http://www.makrodetector.com/images/mavinokta.png" style="margin: 0px; outline: none; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: top;"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">عملیات پیشرفته هنوز آسان است برای استفاده</font></font></h3><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">حالت 2 با سهولت استفاده در ذهن طراحی شده است.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">کاربران آماتور و حرفه ای به طور یکسان سادگی را درک خواهند کرد.&nbsp;</font><font style="vertical-align: inherit;">این حالت فقط جستجوی سریع برای تشخیص هدف را از طریق هشدار صوتی فراهم می کند.</font></font></td></tr></tbody></table><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); text-align: right;">آموزش فلزیاب تصویری, انواع بهترین گنج یاب ها, انواع فلزیاب, انواع فلزیاب</span><font face="tahoma" style="color: rgb(59, 59, 59); font-size: 13.3333px; text-align: right;"><span style="font-size: 11px;">&nbsp;gpr,&nbsp;</span></font><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">بهترین دستگاه طلایاب, بهترین دستگاه فلزیاب تصویری, بهترین سایت فلزیاب, بهترین شرکت فروش طلایاب, بهترین شرکت فروش فلزیاب, بهترین شرکت فروش گنج یاب, بهترین طلایاب پالسی, بهترین فلزیاب تصویری, بهترین فلزیاب گنج یابی, بهترین فلزیاب ها, بهترین گنج یاب پالسی, بهترین گنج یاب طلایاب, بهترین مارک طلایاب, بهترین مارک فلزیاب, بهترین مارک فلزیاب تصویری, بهترین مارک گنج یاب, بهترین نوع فلزیاب, بهرتین فلزیاب پالسی, بیشترین عمق فلزیاب پالسی, بیشترین عمق گنج یاب پالسی, تصویر فلزیاب کپی, تصویر گنج یاب ماهواره ای, خرید فلزیاب پالسی, دانلود فلزیاب پالسی, دانلود فلزیاب تصویری, دانلود کاتالوگ</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;kxs,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">دانلود کاتالوگ</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;okm,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">دانلود کاتالوگ او کا ام, دانلود کاتالوگ جویندگان آسیا, دانلود کاتالوگ فلزیاب شرکت, دانلود کاتالوگ کا ایکس اس, دانلود گنج یاب پالسی تصویری, درباره دستگاه طلایاب, درباره دستگاه فلزیاب, درباره دستگاه گنج یاب, دستگاه انجمن فلزجو, دستگاه طلا یاب پیشرفته, دستگاه طلایاب گنج یاب لیزر اسکنر, دستگاه طلایاب لیزری, دستگاه طلایاب ماهواره ای, دستگاه فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;deep king,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">دستگاه فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;NASA,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">دستگاه فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;okm,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">دستگاه فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;storm,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">دستگاه فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;sun detector,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">دستگاه فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;TR,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">دستگاه فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;wolf,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">دستگاه فلزیاب استورم, دستگاه فلزیاب پالسی, دستگاه فلزیاب تصویری تقلبی, دستگاه فلزیاب تقلبی, دستگاه فلزیاب تی آر, دستگاه فلزیاب حرارتی, دستگاه فلزیاب دوربینی, دستگاه فلزیاب دیپ کینگ, دستگاه فلزیاب سکه, دستگاه فلزیاب فلزجو, دستگاه فلزیاب کپی, دستگاه فلزیاب لیزر اسکن, دستگاه فلزیاب ماهواره ای, دستگاه کشف گنج, دستگاه گنج کنی, دستگاه گنج یاب پیشرفته, دستگاه گنج یاب شیرمحمدی, دستگاه گنج یاب گلکسار, دستگاه گنج یاب لیزری, دستگاه گنج یاب ماهواره ای, دستگاه نقطه زن پالسی, دستگاه نقطه زن ماهواره ای, دوربین حرفه ای گنج یاب, دوربین گنج یاب, راهنما فلزیاب تصویری, راهنمای خرید دستگاه گنج یاب, راهنمای خرید فلزیاب, راهنمای خرید گنج یاب, راهنمای فروش طلایاب, راهنمای فروش فلزیاب, راهنمای فروش گنج یاب, روش تشخیص طلایاب اصل, روش تشخیص فلزیاب اصل, روش تشخیص گنج یاب اصل, سایت فروش فلزیاب, سایت گنج یاب, شرکت جهان فلزیاب, شرکت فلزیاب برتر, شرکت فلزیاب تک, شرکت فلزیاب روژ, شرکت فلزیاب فلزجو, شرکت فلزیاب قرن, شرکت فلزیاب کاوشگران پرشیا, شرکت فلزیاب گلکسار, شرکت کا اکس اس, شرکت کلاهبردار فلزیاب, شرکت کلاهبردار فلزیاب ایران, شهر فلزیاب, طریقه کارکرد فلزیاب تصویری, طلایاب از کجا بخرم, طلایاب با دوربین, طلایاب تصویری ناسا, طلایاب چی بخرم, طلایاب دوربینی, طلایاب دوربینی ام تا ال, طلایاب دوربینی فلزیاب برتر, طلایاب ناسا, طلایاب و گنجیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;vlf,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">طلیاب مادون قرمز, عکس بهترین فلزیاب ها, فروش بهترین فلزیاب, فروش بهترین فلزیاب پالسی, فروش دستگاه فلزیاب لیزری, فروش دستگاه گنج یاب دوربینی, فروش فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;vlf,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">فروش فلزیاب پالسی, فروش فلزیاب پرنده, فروش فلزیاب پیشرفته, فروش فلزیاب حرفه ای, فروش فلزیاب دوربینی, فروش فلزیاب قانونی, فروش کیت فلزیاب پالسی, فروش گنج یاب دوربینی, فروش گنج یاب قانونی, فروشنده های کلاهبردار فلزیاب, فلزیاب لیزری, فلزیاب ماهواره ای, فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;laser,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;satellite,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">فلزیاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;tr&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">چیست, فلزیاب از کجا بخرم, فلزیاب او کا ام, فلزیاب ایگل, فلزیاب پالس ایران, فلزیاب پالسی, فلزیاب پالسی با عمق, فلزیاب پالسی تصویری, فلزیاب پالسی چیست, فلزیاب پالسی خوب, فلزیاب پالسی صوتی, فلزیاب پالسی عالی, فلزیاب پالسی فرکانس بالا, فلزیاب پالسی فرکانس پایین, فلزیاب پالسی فلزجو, فلزیاب پالسی قوی, فلزیاب تصویری ناسا, فلزیاب تفریحی, فلزیاب تقلبی, فلزیاب جی پی ار چیست, فلزیاب چی بخرم, فلزیاب چینی, فلزیاب حرارتی, فلزیاب دوربینی ام تا ال, فلزیاب دوربینی فلزیاب برتر, فلزیاب سایت, فلزیاب سکه, فلزیاب سینا, فلزیاب شرکت</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;kxs,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">فلزیاب شرکت اسپادانا, فلزیاب شرکت جویندگان آسیا, فلزیاب شرکت کا ایکس اس, فلزیاب شرکت کاوش گران البرز, فلزیاب شرکت کینگ الکترونیک, فلزیاب شرکت ماورا, فلزیاب شیرمحمدی, فلزیاب شیرمحمدی ارومیه, فلزیاب عزیز, فلزیاب علی عزیزیان, فلزیاب فرید باقری, فلزیاب کریمی, فلزیاب کلاهبرداری, فلزیاب کینگ الکترونیک, فلزیاب گرت 2500 تی آر, فلزیاب لورنز تقلبی, فلزیاب لیزر اسکن, فلزیاب لیزر اسکنر, فلزیاب لیزری, فلزیاب مادون قرمز, فلزیاب ماهواره ای, فلزیاب ماهواره ایی, فلزیاب ماهواری, فلزیاب مجتبی نصیری, فلزیاب محمدرضا شیرمحمدی, فلزیاب محمدی ارومیه, فلزیاب مهدی, فلزیاب مهدی قاسمی, فلزیاب مهندس شیرمحمدی, فلزیاب مهندس صفایی, فلزیاب مهندس عبداللهی, فلزیاب مهندس محمدی, فلزیاب ناسا, فلزیاب های تقلبی, فلزیاب وی ال اف چیست, فلزیاب یوسفی</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;kxs,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">قوی ترین فلزیاب پالسی, قیمت طلایاب لیزری, قیمت فلزیاب لیزری, قیمت گنج یاب لیزری, کلاهبرداران فلزیاب, کلاهبرداران فلزیاب ایران, کلاهبرداری شرکت گنج یاب, کلاهبرداری فلزیاب, کلاهبرداری فلزیاب ارش, کلاهبرداری فلزیاب ارومیه, کلاهبرداری فلزیاب اصفهان, کلاهبرداری فلزیاب ام تا ال, کلاهبرداری فلزیاب امارات, کلاهبرداری فلزیاب دوربینی, کلاهبرداری فلزیاب سینا, گنج یاب</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">&nbsp;satellite,&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="color: rgb(59, 59, 59); font-family: Tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;">گنج یاب تصویری ناسا, گنج یاب چی بخرم, گنج یاب دوربینی ام تا ال, گنج یاب دوربینی فلزیاب برتر, گنج یاب فلزیاب برتر, گنج یاب کینگ الکترونیک, گنج یاب مادون قرمز, گنج یاب ماهواره ای ناسا, گنج یاب ناسا, مشاوره خرید فلزیاب, مشاوره فروش گنج یاب, نقطه زن تصویری پالسی, وبلاگ فروش فلزیاب,</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); text-align: center;">بهترین فلزیاب,بهترین فلزیاب جهان,بهترین فلزیاب دنیا,دستگاه طلایاب,دستگاه فلزیاب,ردیاب طلا ,ردیاب فلز یاب,شرکت اوکاام,شرکت اوکی ام,طلایاب,فلزیاب, فلزیاب تصویری المانی,کاتالوگ فلزیاب,راهنمای خرید فلزیاب,قیمت فلزیاب,قیمت طلایاب,قیمت گنج یاب,فلزیاب تصویری اصل,گنج یاب تصویری اصل,نقطه زن تصویری اصل,حفره زن تصویری,حفره یاب تصویری,قیمت دستگاه گنج یاب تصویری,بهترین گنج یاب جهان,فلزیاب المانی,گنج یاب المانی,گنج یاب امریکایی,گنج یاب ساخت المان,کاتالوگ فلزیاب تصویری,گنج یاب قیمت مناسب,فلزیاب قیمت مناسب,حفره یاب قیمت مناسب,فلزیاب تفکیک دار,گنج یاب تفکیک دار,طلایاب تفکیک دار,قیمت دستگاه گنج یاب,قیمت دستگاه طلایاب,قیمت دستگاه فلزیاب,شعاع زن انگلیسی,شعاع زن المانی,شعاع زن امریکایی,دستگاه فلزیاب اصل,دستگاه گنج یاب اصل,گنج یاب کار کرده,گنج یاب دست دوم,گنج یاب تقلبی,گنج یاب ایرانی,طلایاب اندروید,فلزیاب مهندس شیرمحمدی,فلزیاب ناب,فلزیاب مهندس پناهی,فلزیاب پالسی,فلزیاب کبری,گنج یاب کبری,گنج یاب دست ساز,دفینه یاب اصل,دفینه یاب تصویری,دفینه یاب ارزان,گرانترین دفینه یاب,ارزانترین دفینه یاب,فلزیاب تک,فلزیاب حرفه ای,فلزیاب اورجینال,گنج یاب اورجینال,فلزیاب ابتکار, فلزیاب تک غفاری,فلزیاب شاقولی,فلزیاب ارومیه,گنج یابی,گنج یاب دید در شب,گنج یاب نشان دهنده عمق,دستگاه عمق یاب,گنج یاب اسکن کن,گنج یاب اسکنر , اسکنر تصویری زنده , فلزیاب تصویری زنده , گنج یاب تصویری زنده , فلزیاب المانی پخش زنده,گنج یاب تیوا,گنج یاب کاایکس اس,گنج یاب با تست,گنج یاب با تست در خاک,فروش گنج یاب با تست,فلروش فلزیاب با تست,نقطه زن تصویری المانی,گنج یاب تروویدو,فلزیاب قدرتمند,قیمت فلزیاب اصل,قیمت گنج یاب اصل,قیمت طلایاب اصل,فلزیاب ماورا,فلزیاب قوی, گنج یاب قوی,طلایاب قوی,قوی ترین گنج یاب,قوی ترین فلزیاب,گنج یاب,گنجیاب,فلزیاب بدون gps,فلزیاب حذف کننده ذرات,گنجیاب بالانس اتوماتیک,گنج یاب حذف کننده ذرات,فلزیاب تصویری الله دادی,دستگاه فلز یاب,گنج یاب +قیمت,فلزیاب +قیمت,طلایاب+قیمت,فلزیاب جدید,گنج یاب جدید,طلایاب جدید+قیمت,مهمترین فلزیاب,مهمترین گنج یاب,بالاترین فلزیاب,بالاترین گنج یاب,دستگاه گنج یاب اسکن کن,دستگاه گنج باب اسکنر,فلزیاب اسکن زنده,فلز یاب کبری,فلز یاب تصویری,عکس فلز یاب.فلزیاب اصل و ارزان,طلایاب اصل&nbsp; وارزان,طلایاب حرفه ای و ارزان,طلایاب تصویری و قیمت مناسب,طلایاب قوی و ارزان,ارزان ترین طلایاب حرفه ای,بهترین طلایاب جهان,حرفه ای ترین طلایاب,حرفه ای ترین گنج یاب,طلایاب قوی,طلایاب خیلی پیشرفته,طلایاب اصل و قیمت مناسب,طلایاب دست دوم و اصل,قوی ترین طلایاب جهان,طلایاب قدرتمند,طلایاب تصویری زنده,قیمت طلاایب حرفه ای,قیمت گنج یاب حرفه ای,قیمت حرفه ای ترین گنجیاب,دستگاه طلایاب حرفه ای,دستگاه طلاایب اصل ,دستگاه طلایاب ارزان,دستگاه طلایاب اصل و ارزان,ارزانترین طلایاب,گرانترین طلایاب,قوی ترین طلایاب جهان,طلایاب چی بخرم,چه طلایابی خوب است,طلایاب تروویدو,فلزیاب تصویری تروویدو,گنج یاب تصویری تروویدو,طلایاب ایرانی ,طلایاب دست ساز,طلایاب ساخت المان,طلایاب ساخت فرانسه, طلایاب ساخت امریکا, طلایاب ساخت انگلیس, طلایاب قیمت ,قیمت طلایاب, طلایاب اورجینال قیمت,دستگاه گنج یاب ماهواره ای,</span><span style="color: rgb(59, 59, 59); text-align: center;">قیمت طلایاب ,طلا یاب اندروید,قیمت انواع گنج یاب,اجاره دستگاه گنج یاب,قیمت دستگاه فلزیاب,لیست قیمت فلزیاب,قیمت فلزیاب تصویری,www.felezjoyan.com,www.felezyabnab.com,www.tiwa.ir,www.kxsfelezyab.com ,www.felezyabmad.com, www.kavoshgaranpersian.com , www.felezyabco.com</span><font face="tahoma" style="color: rgb(59, 59, 59); text-align: right;">خرید شاقول طلایاب,قیمت شاقول جیوه ای,شاقول گنج یاب,نحوه ساخت شاقول گنج یاب,طلایاب اندروید,طلایاب حرفه ای اندروید,طلایاب دست ساز خوب-طلایاب دست ساز با کارایی بالا,طلایاب تصویری اندروید,طلایاب تصویری برای اندروید,دستگاه طلایاب تصویری اندرویدی</font>